Futurehome Termostat feilsøk

 • Oppdatert

Termostaten viser feil temperaturavlesning.

 1. Sjekk motstanden til gulvsensoren din.

Standardmotstanden for gulvsensoren som følger med termostaten, er 10 kOhm. Hvis motstanden til sensoren din er annerledes, må du gjøre endringer i termostatens innstillinger:

 1. Åpne termostatens meny ved å holde (+) og (-) knappene sammen i 5 sekunder.
 2. Gå til innstilling nummer 2 ved å trykke på (...) knappen.
 3. Velg riktig verdi med (+) og (-) knappene i henhold til gulvsensorens motstand:
  0: 10 kOhm (standard)
  1: 12 kOhm
  2: 15 kOhm
  3: 47 kOhm
 4. Bekreft valget ditt ved å trykke på strømknappen ⏻.

 

Termostatklokken viser feil tid.

 1. Sjekk at Smarthub er oppdatert.
 2. Start Smarthuben på nytt.
 3. Koble fra strømmen til termostaten og la den være strømløs i 2-3 minutter. Slå den deretter på igjen og sjekk om klokken viser riktig klokkeslett.

 

Termostaten setter høyere temperaturer automatisk.

 1. Vær forsiktig når du bruker appen. Årsaken til dette problemet kan være at du ved et uhell justerte temperaturen i appen. Skyveknappen i appen kan være sensitiv, noe som kan føre til utilsiktede endringer mens du blar.
 2. Hvis du har et treggulv, sjekk at maksvokter temperaturen er passende for å hindre skader i gulvet.
  • Åpne termostatens meny ved å holde (+) og (-) knappene sammen i 5 sekunder.
  • I innstilling nummer 1 skal verdien være satt til 2. (Hvis den ikke er det, kan du endre det med (+) og (-) knappene)
  • Bekreft ved å trykke på strømknappen ⏻.

 

Termostaten bytter modus automatisk.

 1. Termostaten kan være i automatisk modus og følge en forhåndsprogrammert ukentlig tidsplan. I så fall, sett termostaten til heat.
 2. Hvis du bruker StrømKontroll, kan termostaten optimalisere modusene for å spare strøm. I dette tilfellet er automatisk modusbytte en bevisst og normal oppførsel.

 

Jeg kan ikke se forbruket fra termostaten.

 1. Sjekk termostatversjonen i appen.
  • Det finnes to versjoner av termostaten: med og uten innebygd strømmåler.
  • Åpne appen, gå til innstillinger settings.svg → enheter → termostat.
  • Hvis du ser feltet for tilleggsfunksjoner, har ikke termostaten din innebygd strømmåler.
 2. Hvis termostaten din ikke har innebygd strømmåler:
  • Gå til enheter → termostat → tilleggsfunksjoner.
  • Legg inn forbruket manuelt.
  • Sørg for at du har lagt inn en verdi, ellers vil enheten ikke gjenkjenne forbruksdataene.
 3. Hvis termostaten din har innebygd strømmåler:
  • Koble fra strømmen til termostaten i 2-3 minutter, og slå den deretter på igjen.

 

Den viste romtemperaturen er feil.

 1. Gå til innstillinger settings.svg → enheter → velg termostaten.
 2. Øverst vil du se to runde ikoner som representerer to kanaler.
 3. Den første kanalen vil være valgt som standard. Gå til setup.svg innstillinger → plasser den i et rom → lagre.
 4. Velg den andre kanalen (ved å bla kanalikonene til venstre). Gå til setup.svg innstillinger → forsikre deg om at denne ikke er plassert i et rom (alternativet "ingen rom" er valgt) → lagre.

 

Termostatdisplayet er svart og reagerer ikke.

Årsaken til dette kan være at termostaten er låst.

 1. Hold nede (-) og (...) knappene sammen i 8-10 sekunder for å deaktivere låsen.
 2. Trykk og hold inne strømknappen ⏻ i 10 sekunder til termostaten slår seg på igjen.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 4 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.