Oversikt

  • Oppdatert

Safe Kontroll appen er bygd opp på samme måte som de aller fleste borettslag/sameier med et overordnet boligselskap, bestående av flere bygninger og/eller oppganger, som igjen er delt inn i boenheter. Disse tre lagene ser vi også i appen.

På forsiden i Safe Kontroll vil du få en oversikt over statusen i ditt boligselskap. På toppen ser du soner, leiligheter, fellesområder og eventuelle feilmeldinger. Den store statusringen viser den totale statusen i borettslaget/sameiet med ev. antall feil.

oversikt1_f.svg

Statusringen på forsiden

Trykker du på den store statusringen åpnes det et mer detaljert vindu med flere statuskategorier. Her finner du informasjon om Smarthubene, røykvarslerne og kontakter (administratorer og beboere). Ved eventuelle feil vil disse markeres med oransje farge, og trykker du på disse får du opp informasjon om feilen og hvor den befinner seg.

oversikt21_f.svg  oversikt22_f.svg  oversikt23_f.svg

Soner

Tilbake på forsiden finner du sonene som representerer en bygning, en adresse eller en oppgang. F.eks. Smartgata 1, Smartgata 2A og Smartgata 2B. På bildet over ser vi at det er én sone og at denne heter Futurehome Testgata 1. Ved å klikke på sonen får du oversikt over detektorer i fellesområder og i leilighetene som er plassert i denne sonen.

Boenheter

Under hver boenhet får du oversikt over alle registrerte detektorer med status og plassering, og alle registrerte kontaktpersoner. Her kan du også endre eller legge til kontaktperson i prioritert rekkefølge. Rekkefølgen avgjør hvem alarmsentralen kontakter først ved aktiv alarm.

oversikt3_f.svg   oversikt4_f.svg

Verktøylinjen

Nederst i appen finner du verktøylinjen. Her navigerer du deg mellom forsiden, tidslinjen, statistikk og innstillinger.

oversikt5_f.svg

Tidslinjen

Ikon nummer to i verktøylinjen er tidslinjen. Her finner du informasjon om hendelser i boligselskapet. Tidslinjen viser hendelser 30 dager tilbake i tid og vil vises i kronologisk rekkefølge.

oversikt6_f.svg

Statistikk

Trykker du på grafen på verktøylinjen kommer du til statistikksiden. Det er den samme siden du kommer til om trykker på statusringen på forsiden.

oversikt7_f.svg

Smarthuben er sentralen som er plassert i hver sone. Den er trådløst sammenkoblet til alle varslerne i den aktuelle sonen og det er denne som gir informasjonen fra varslerne videre til din app og alarmsentralen.

Innstillinger

Det siste valget på verktøylinjen er innstillinger. Her kan du endre dine brukerinnstillinger som telefonnummer, epost og språk. Videre kan du legge til eller fjerne styremedlemmer, du kan få støtte om du trenger hjelp til noe og du kan endre dine push-varslinger.

oversikt8_f.svg

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.