Ofte Stilte Spørsmål

Få svar på det folk flest lurer på.

Hva gjør jeg ved en falsk alarm?
Først og fremst er det viktig at du ikke forsøker å slå av alarmen ved å ta ut batteriene.
Korrekt fremgangsmåte er å manuelt stoppe sirenen ved å trykke på alarmknappen på brannvarsleren og lufte godt ut. Alarmen deaktiveres da i ti minutter. Dersom den fortsatt detekterer røyk etter ti minutter vil sirenen gå av på nytt. Har du flere brannvarslere i hjemmet ditt vil alle slutte å lage lyd når du trykker på alarmknappen.
Fra alarmen går hos deg, har du 2 minutter på å avstille den før den går i hele bygget.
Hva er nummeret til alarmsentralen?
Alarmsentralens nummer er 815 69 049. Vi anbefaler at du oppretter en kontakt på telefonen din med dette nummeret.
Ring kun dette nummeret i tilfeller hvor du trenger rask hjelp, f.eks. ved en utløst falsk alarm. For alle andre tekniske spørsmål om varsleren eller systemet, ta kontakt med Futurehome support på 235 06 847.
Hvordan bytter jeg batteri?
Roter varsleren mot klokken og av festebraketten sin. På baksiden er batteridekselet, ta av dette og bytt batteriene. Husk å vippe den røde sikkerhetspinnen under batteriene når du setter de inn igjen.
Test varsleren ved å trykke én gang på knappen på varsleren. Den skal bekrefte med et rødt blink og en “2-tones” pipelyd.
Heng den opp igjen og sjekk at den sitter tilstrekkelig.

Tips: batteriene er av typen CR123 og hver varsler trenger 3 stk. Det vil ikke fungere med oppladbare batterier.
Jeg har fått melding om “tamper/sabotasje”. Hva gjør jeg?
Dette betyr at varsleren ikke sitter skikkelig i festebraketten sin. Det er en liten sensor på baksiden som er laget for å detektere tukling, eller sabotasje. Dette fikser du ved å rotere varsleren mot klokken for å løsne den, og deretter montere den skikkelig på igjen. Sjekk at alle festepunktene sitter i braketten. Når varsleren er festet skikkelig skal du få en sms som bekrefter dette.
Hva betyr blinkene/indikasjonene på varsleren?

Det er flere forskjellige indikasjoner på varslerne. De vanligste er lysblink på ringen rundt knappen.

For informasjon om de forskjellige indikasjonene, sjekk denne artikkelen.

Hvordan fjerner/legger jeg til en beboer?
Dette gjør du ved å åpne SafeKontroll → velg bygning → velg boenhet. Der finner du “+ kontakt”. Her fyller du inn navn, telefonnummer, e-post og hvilken prioritering. For å fjerne beboer velger du bygning → velg boenhet → trykk på beboeren → “slett”.

Siste artikler