Hva er Enova-støtten og hvordan søke?

 • Oppdatert

Hva er Enova-støtten?

Støtten er en tilskuddsordning som oppfordrer til smart styring av større laster i boligen. Grunnen til dette er den økende bruken av strøm i Norge, mye drevet av elbil-ladere, som gir større belastning på strømnettet. For at nettet i Norge skal tåle denne belastningen er vi nødt til å fordele strømbruken gjennom døgnet. Ved å installere Futurehome som smart strømstyringssystem, vil du redusere strømutgiftene, i tillegg til at du skåner miljøet og kraftnettet vårt. Det er i hovedsak to støtteordninger som er aktuelle for Futurehome-brukere. Det er “smart strømstyring for boliger” og “smart varmtvannsbereder”. 

Nederst i artikkelen kan du laste ned en systemerklæring du kan legge ved i søknadsprosessen. Denne beskriver hvordan Futurehome kvalifiserer for Enova-støtte.

Tips: Dokumentasjonen du trenger for å søke om Enova-støtte finner du som regel på https://www.boligmappa.no/

Smart strømstyring

Krav til støtte:

 • Styringssystemet skal kunne motta prisinformasjon og styre strømbruk til eksempelvis varmtvannstank, lading av kjøretøy, gulvvarme og annet flyttbart forbruk* til tider på døgnet med lavest strømpris uten at dette går ut over komfort. Systemet skal styre minst to slike flyttbare el-produkter i boligen.
 • I boliger med solcelleanlegg skal styringssystemet kunne styre flyttbart forbruk for høyest mulig utnyttelse av egen produsert elektrisitet.
 • Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være forberedt på effektbaserte tariffer for nettleie
 • Arbeidet må være utført av fagfolk

*Med "Flyttbart el-forbruk" mener Enova strømforbruk som kan flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris, uten at det går utover komfort eller  hverdagsrutinene til folk. Eksempler på  denne typen strømforbruk er: varmtvannstank, elbillading og gulvvarme. Lys, komfyr, TV og høytrykksspyler er eksempler på strømforbruk som egner seg dårlig for flytting.

 • Enova-støtten vil dekke 35% av kostnadene (inntil 10.000,-).
 • Har 12 måneder tilbakevirkende kraft.

Det vil si at om du har fått installert Futurehome med minst to flyttbare laster og en HAN-sensor i løpet av de siste 12 måneder, kvalifiserer du for Enova-støtte.

Hvordan søke?

Det første du må gjøre er å sjekke at du har all dokumentasjonen du trenger for å søke og at boligen er registrert på ditt personnummer. Dette er:

 • Dokumentasjon om at systemet tar hensyn til timepris og totalforbruk.
 • Dokumentasjon på at du har minst 2 flyttbare laster. (Fra installatør)
 • Dokumentasjon på at det er installert av fagfolk, samt prisen. (Fra installatør) De 2 siste punktene dekkes ofte i fakturaen fra installatøren.
 1. Nå er du klar til å søke. Følg denne linken: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-stromstyring/

 2. Trykk først på “Registrer tiltak” og videre “START REGISTRERING:

Registrer.png    start.png

 1. Les punktene og huk de av → bekreft vilkårene og fortsett.
 2. Logg inn med elektronisk identifisering og velg hvilken bolig du registrerer støtten på.
 3. I neste steg må du laste opp dokumentasjonen som er beskrevet over og sende inn.

Smart varmtvannsbereder

Krav til støtte:

 • Varmtvannsberederen må bli installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

 • Berederen skal kunne styres av innebygd eller leverandørens nettbaserte automatikk. Strømforbruket skal styres til de tider på døgnet med lavest strømpris.

 • Berederen skal også kunne styres av ulike typer smarthus-system som en del av helhetlig strømstyring i boligen. Det betyr at berederen må kunne kommunisere via de vanligste åpne kommunikasjonsprotokollene for smarthusteknologi.

 • Berederen skal ha styring som sikrer mot vekst av legionella-bakterier.

 • Berederen skal ha fast tilkobling til strøm – beredere som er koblet til med støpsel i stikkontakt får ikke tilskudd.

 • VVS-arbeid og elektroarbeidet skal være utført av fagfolk.

 • Enova-støtten vil dekke 35% av kostnadene (inntil 4000,-)

 • Har 12 måneder tilbakevirkende kraft.

Hvordan søke?

Det første du må gjøre er å sjekke at du har all dokumentasjonen du trenger for å søke og at boligen er registrert på ditt personnummer. Dette er:

 • Fakturaer for innkjøp av utstyr, material- og arbeidskostnader. Denne må være utstedt til deg som boligeier og må inneholde informasjon om beløpet, at det er gjennomført av fagpersoner og hvilken beredermodell som er installert.
 1. Nå er du klar til å søke. Følg denne linken: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-varmtvannsbereder/
 2. Trykk først på “Registrer tiltak” og videre “START REGISTRERING:

Registrer.png    start.png

 1. Les punktene og huk de av → bekreft vilkårene og fortsett.
 2. Logg inn med elektronisk identifisering og velg hvilken bolig du registrerer støtten på.
 3. I neste steg må du laste opp dokumentasjonen som er beskrevet over og sende inn.

Var denne artikkelen nyttig?

4 av 5 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.