Z-Wave konfigurasjon/parameter

  • Oppdatert

Parameter

Parametre er spesielle innstillinger og tilpasninger du kan sette på en enhet. De har et noe avansert oppsett, men det trenger du ikke å bekymre deg for. Etter å ha lest denne artikkelen vil du vite det som trengs å vite om parametre.

En parameter har et nummer, en lengde og en verdi.

para4_f.svg

Parameter-nummeret angir hvilken parameter du ønsker å endre på. Det er et nummer som angis slik at systemet skal forstå hva du ønsker å endre på. Størrelsen eller lengden sier noe om hvor mange siffer en innstilling har og verdien er den innstilling man ønsker parameteren skal bli satt til. Dette er noe teknisk, det forstår vi. Ingen forventer at noen skal vite dette, så alle parameter og tilhørende forklaringer er oppført i brukermanualen til hvert enkelt produkt.

Endre parameter

For å endre parameter må du gå til "innstillinger settings.svg → enheter → din enhet → Z-wave parameter".

para1_f.svg  para2_f.svg  para3_f.svg

Når du har fylt inn riktig parameter, lengde og verdi, trykk på "Set". Dersom enheten du setter parameter på er koblet på strøm direkte, vil parameteren oppdatere seg umiddelbart. Dersom enheten er batteridrevet må den vekkes rett før du trykker "set".
Vekkes = sett enhet i inkluderingsmodus.

Parameter konfigurasjon eksempel

Fibaro Dimmer 2

Du har akkurat byttet pærer fra halogen til nyere LED-pærer og ønsker å kalibrere din Fibaro Dimmer på nytt. Kalibreringen sørger for optimale innstillinger for de nye pærene.

Ved å endre parameter 13 til 1 eller 2 (med/eller uten Fibaro Bypass 2) vil enheten starte kalibreringssyklusen og vil dimme lyset opp og ned. I eksempelet nedenfor ser vi for oss et oppsett uten Fibaro Bypass 2.

para5_f.svg

Ifølge brukermanualen er de tilgjengelige innstillingene (norsk under):

Screenshot_2022-09-21_at_1.26.13_PM.png

Ut ifra denne informasjonen ser vi:
Parameter = 13
Lengde = 1
Verdi = 1


Fibaro Motion Sensor

Untitled__17_.png

Fibaro Motion Sensor er en utrolig flott og diskre enhet, men noen ønsker å gjøre den enda mer diskre, dette kan gjøres ved å skru av LED-lyset som lyser opp ved detektert bevegelse. For å skru av LED lyset ved bevegelse setter man parameter 80, lengde 1 og verdi 0.

Screenshot_2022-09-19_at_10.29.53_AM.png

Husk at enheter som driftes av batteri normalt sett sover. Dette betyr at de ikke vil reagere på kommandoer fra Futurehome Smarthub før de blir vekket. Sett derfor enheten i inkluderingsmodus og trykk "set". 


Kommentarer og notater

Konfigurering av parameter kan utvide funksjonaliteten til en enhet og gjøre den enda smartere. I denne guiden har vi kun tatt for oss noen få av de tilgjengelige parametrene. De fleste enheter har over 10 forskjellige parameter innstillinger, og noen har over 100. Alle kan bli funnet i brukermanualen som er inkludert i produktets pakning. Den kan også som oftest bli funnet på nett ved å søke for eksempel "Fibaro Dimmer 2 user manual".

Vi ønsker å oppfordre alle om å trå varsomt når man endrer parameter og at man kun endrer på det man er helt sikker på. Det å endre parameter kan ha negativ innvirkning på funksjonaliteten til en enhet og kan påvirke hvor stabil den er, hvordan den kommuniserer, forbruk av batteri og funksjonaliteten.

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 1 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.