StrømKontroll Panelet

 • Oppdatert

StrømKontroll er en tjeneste fra Futurehome som optimerer strømforbruket av valgte enheter (laster), opp mot spotpris og nettleie, for å redusere de totale strømkostnadene, uten å gå på kompromiss med husholdningens komfort eller behov. Optimaliseringen er basert på informasjon om husholdningenes adferd og behov, som blir lagt inn i StrømKontroll panelet.  

Merk at dette er første versjon av tjenesten. 

Krav

Siste oppdatering av Smarthub og Futurehome app. For å oppdatere Smarthub, gå til Innstillinger settings.svg  → Husholdning → Hub-innstillinger → Oppdater programvare.

 • Futurehome app: ≥ 7.4.15
  Energy guard: ≥ 2.0.0
  Zigbee: ≥ 2.1.3

For at denne tjenesten skal fungere MÅ du deaktivere alle automasjoner som berører de enhetene som du velger inn i StrømKontroll-tjenesten.

Støttede enheter

 • Futurehome/Connecte Termostat*
 • Futurehome/Connecte 16A puck relé
 • Futurehome HAN-sensor** 
 • Høiax varmtvannsbereder
 • Easee billader
 • Zaptec billader

*NB: For å bruke Futurehome/Connecte Termostat, trenger tjenesten å vite effekten på termostaten. Om det ikke er lagt inn av deg eller elektriker, må dette gjøres. Trykk på denne linken for veiledning i hvordan du legger inn verdien. Bla ned til "Effektmåling".

**Futurehome HAN gen. 1 er ikke støttet for øyeblikket - trykk på linkene for å identifisere de.

Denne listen med produkter som er klarert til StrømKontroll-tjenesten vil utvides kontinuerlig.

Oppsett

 1. Strømkontroll finner du under energy.svgEnergi på forsiden → Lynet oppe til høyre energy.svg.
  Start med å aktivere tjenesten.
  Energy.svg     Click-PM.svg     Aktiver_Str_mKontroll.svg

 2. Velg ønsket maksgrense på kW pr. time. Her er det viktig å ha et bevisst forhold til forbruket sitt. Om du ofte bikker 15kW på en time, vil det bli vanskelig å holde seg nede på maks 5 kW.
  Grenseverdi.svg

  Tips:

  - Forbruket på vinteren er ofte høyere enn på sommeren. 
  - Du kan finne historisk forbruk på www.elhub.no
  - Start heller med for høy verdi enn for lav. 
  • Trinn 1 0-2 kW
   Trinn 2 2-5 kW
   Trinn 3 5-10 kW
   Trinn 4 10-15 kW
   Trinn 5 15-20 kW
   Trinn 6 20-25 kW
 3. Nå skal du velge hvilke enheter som kan skrus av/på og justeres i denne optimaliseringen. Hvis ikke enhetene dine dukker opp må du dobbelsjekke listen over støttede enheter øverst i denne artikkelen og dobbeltsjekke at Smarthuben er oppdatert. Jo flere enheter og jo mer effekt som velges, jo bedre blir tjenesten. Husk også at samlet effekt av enheter som velges, påvirker hvor mye som kan benyttes for å komme under maksgrensen på kW per time satt under punkt 2.
  Enheter.svg

 4. Neste steg er å velge hvilket prisområde du befinner deg i. Om du er i tvil kan du velge “postnummer” og skrive denne manuelt.
  Prisomra_de.svg

 5. “Komfortplan” - her velges hvilke tider i uken du ønsker at komfort skal prioriteres fremfor sparing. Et eksempel på dette kan være fra 07-09 og 18-22 på hverdager. Husk: Komfortplanen justerer kun varmeenheter, ikke varmtvannsbereder og billader. Temperaturen utenom komforttid vil settes til 18 grader (kan ikke endres i denne versjonen), mens komforttemperaturen er 22 grader. Om du ønsker å endre komforttemperaturen må dette justeres på selve termostaten. (Sjekk manualen til termostaten, linket her, bla til "Avanserte innstillinger" og se punkt 8). Det anbefales å sette noe lengre komforttid i starten, og heller redusere denne etter hvert som man ser at optimaliseringen fungere.

  komfortplan.svg

 6. Basert på komfortplanen må du også velge en oppvarmingstid. Dette vil aktivere varmen i de gitte antall timene før komfortplanen slår inn, fra 18 grader til komforttemperatur. Med komforttid fra 07-09 og en oppvarmingstid på 2 timer, vil varmen skru seg på 05 slik at det er god komfort når klokken blir 07. Husk: Dette varierer veldig fra bolig til bolig, avhengig av hvilken oppvarmingskilde som benyttes. F.eks. tar varmekabler i betong vesentlig lengre tid enn folie. Det anbefales å sette lengre oppvarmingstid i starten, og heller redusere denne etter hvert som man ser at optimaliseringen fungerer.
  Oppvarming.svg

Innstillingene på denne siden lagres fortløpende, så det er ikke behov for å lagre underveis eller ved endringer. Når innstillingene er satt, vil StrømKontroll tjenesten starte å fungere. 

Hvordan fungerer dette?

Optimalisering basert på forbruk

Estimert totalforbruk for inneværende time (kWt) beregnes basert på historisk forbruk i inneværende time og algoritmer for forventet forbruk den resterende tiden i inneværende time

Om forventet forbruk vil overstige grenseverdi som er satt, vil tilgjengelige enheter «slås av» til forventet forbruk for inneværende time er under grenseverdi satt 

Last som «slås av» roteres hvert 10ende minutt – høyest effekt slås av først, så nest høyest, etc. 

Algoritmen for forventet forbruk i inneværende time beregnes med en 5% buffer mot satt grenseverdi- e.g. estimerer mot 19 kWt om grenseverdien er satt til 20kWt.

Optimalisering basert på spotpris

StrømKontroll optimaliserer mot spotpris gjennom å bruke de 12 billigste timene (50% persentil) i døgnet for varmtvannsbereder og Elbil-lader

For temperatur, vil komfortperioden og oppvarmingsperioden som er satt være styrende, og ikke spot pris.

 • Du må minimum ha en HAN enhet fra Futurehome tilkoblet for å kunne ta i bruk StrømKontroll tjenesten. Med kun HAN enheten tilkoblet, vil du få informasjon når du overstiger grenseverdien som er satt på kW per time, men StrømKontroll tjenesten vil ikke kunne styre noen av enhetene dine for å unngå at du overstiger grenseverdien som er satt.

  Med HAN enheten og minimum én annen enhet tilkoblet enhet (termostat, varmtvannsbereder eller elbil-lader), vil StrømKontroll tjenesten både optimalisere enheten mot spotpris og satt grenseverdi for kW per time (nettleie).

  StrømKontroll tjenesten vil gi bedre effekt jo flere enheter og jo mer effekt (kW) som er lagt inn i StrømKontroll panelet.
 • Ved å ta i bruk StrømKontroll tjenesten, vil du spare på strømregningen din på tre måter:
  1. Gjennom å flytte strømforbruket på større laster, som for eksempel varmtvannsberederen og elbil laderen til tidspunkt hvor strømmen er billigere.
  2. Gjennom å redusere samtidig forbruk og med dette redusere nettleien.
  3. Gjennom å redusere forbruket ditt ved å senke temperaturen når du ikke har behov for komfort temperatur.
  Hvor mye du kan spare ved å ta i bruk StrømKontroll, er avhengig av flere parametere - hvilket prisområde boligen befinner seg i, hvilken leverandør du har og selvsagt hvor mye og hva du bruker strøm på. Finn ut hvor mye du kan spare gjennom strømsparingskalkulatoren.
 • Installasjon og prising av StrømKontroll pakken gjøres av din lokale elektriker. Gå på strømkontroll.no og be om tilbud fra din lokale elektriker.

  Gjennom installasjon av StrømKontroll pakken, vil du få dekket 35% av kostnadene, både for StrømKontroll pakken og selve installasjonen av ENOVA. Skal du installere, eller har allerede installert smart elbillader innen de siste 20 månedene, vil denne investeringen også kunne inkluderes i 35% støtte fra ENOVA.

  Les mer om dette på ENOVA sine hjemmesider, under Smart Strømstyring.
 • For å få størst mulig effekt av StrømKontroll tjenesten trenger du å ha spotprisavtale med din strømleverandør, da kan du optimaliserer både mot spotpris og mot nettleien.

  Tjenesten fungerer derimot selv om du ikke har spotprisavtale med din strømleverandør, da Futurehome vil fortsatt optimalisere forbruket ditt opp mot nettleien du betaler. Ved å gjøre dette vil du sannsynligvis kunne redusere 1 til 2 steg i trinnmodellen for nettleie hos nettleverandøren, avhengig av total kW enhetene som du legger inn i StrømKontroll panelet utgjør. Eksempelvis om man går fra høyeste timeforbruk på 15 kWt til 9 kWt (to steg) i måneden hos Glitre Energi, vil dette utgjøre 6 780 kroner i året i spart nettleie. Å redusere fra 10 kWt til 9 kWt (ett steg) i måneden vil utgjøre 4 185 kroner i året i spart nettleie fra samme nettleverandør.
 • Styring av totalforbruk per time overstyrer styring mot spottpris. Det vil si at selv om det er lav pris, vil grensen som er satt på effekt per time ikke overstiges. Styring på spot oppdateres hver hele time, mens styring mot effekt per time styres kontinuerlig.
 • Nei, men dette er noe vi jobber med til neste versjon. Vi anbefaler at du går inn å slår av enheten(e) det gjelder i StrømKontroll panelet om du har dette behovet, som termostaten(e) eller elbil-lader i dette tilfellet. Da vil resten av optimaliseringene fungere, selv om en/flere av enhetene er slått av. Husk derimot å slå på enheten(e) igjen i Strømkontroll panelet når du vil at den skal optimaliseres igjen.
 • Du må oppdatere både appen og HUBen din til riktig versjon.

  Oppdatering av appen gjør du via App Store for iOS enheter eller via Google Play for Android (søk Futurehome).

  Oppdatering av HUBen til riktig versjon gjør du i Futurehome appen under Innstillinger settings.svg → Husholdning → Hub-innstillinger → Oppdater programvare.

  Versjonskrav for StrømKontroll tjenesten er:
  • Futurehome app: ≥ 7.4.15
  • Energy guard: ≥ 2.0.0
  • Zigbee: ≥ 2.1.3

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 1 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.