Spotpris-automasjoner

  • Oppdatert


Nå er det mulig å lage automasjoner basert på spotpris! Vi henter timepriser direkte fra NordPool og regner ut døgnets snittpris. Ut ifra dette kan du velge hvor mange prosent over eller under snittprisen du ønsker at en handling skal trigges.

Si at snittprisen et døgn er 100 øre og du ønsker at varmtvannsberederen skrus av om den overstiger 105 øre. Da setter du automasjonen til “Når strømpris 5% høyere enn gjennomsnittet → skru av varmtvannsberederen”.

Krav:
Futurehome app ≥ 7.2.10
energy-guard ≥ 0.2.0
tpflow ≥ 1.3.11
cloud-bridge ≥ 1.6.0

Hvordan lage automasjonen?

1. Dette setter du opp ved å gå til innstillinger settings.svg → automasjon → + automasjon.

priceauto1.svg   priceauto2.svg

2. Her velger du “energy” og hvilken sone du befinner deg i. Om du er usikker på sonen, kan du skrive inn postnummeret ditt. Etter sone-valget må du velge ved hvor mange prosent av dagens gjennomsnittspris du ønsker at noe skal skje. 
I dette eksempelet ønsker vi at noe skal skje om prisen er 5% høyere enn snittet. Om snittprisen dette døgnet er 100 øre vil denne automasjonen utløses om prisen overstiger 105 øre. 

priceauto3.svg   priceauto4.svg

 

3. Deretter velger du hvilke moduser dette skal skje i. Hvis alle er markert blå, vil automasjonen utløses uavhengig av modus.

4. Nå har du valgt hva som utløser automasjonen. Nå må du velge hvilke enheter som skal gjøre hva. Her har vi valgt at varmtvannsberederen skrus av. Ved å trykke på + ikonet kan vi velge om noe skal skje om kravet til automasjonen ikke lenger innfris. Her har vi valg at berederen skal på igjen om prisen går under den valgte verdien.

priceauto6.svg   priceauto7.svg

 

5. Trykk neste steg og lagre automasjonen. 


Tar vi utgangspunkt i prisene pr. 10.06.22 vil automasjonen skru enheten av kl. 08 og på kl. 13:

Na_r_sla_r_spotpris-automasjonen_inn___2_.png

Futurehome ser stort potensiale i denne automasjonen. Vi jobber videre med utviklingen av denne i tiden fremover.

Var denne artikkelen nyttig?

9 av 11 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.