Dashbord

 • Oppdatert

Oversikt

Oversikten er den første siden du vil se når du åpner appen. Den gir det en oversikt over nåværende status for alle enhetene dine, samt sikkerhet, trygghet og klima. Den gir også rask tilgang til dine personlige snarveier, moduser og innstillinger.

dashboard1.svg

Valgt husholdning

Din nåværende husholdning vises i toppen av dashbordet.

Dersom du har Futurehome i mer enn en husholdning, kan du enkelt bytte mellom disse ved å trykke på knappen i øvre høyre hjørne av dashbordet.

Trygghet 

Oversikt over brannalarmer og vannlekkasjesensorer.

Ved å trykke på trygghetsruten kan du se mer detaljert informasjon om trygghet, som:

 • Brannalarm; nåværende status på sirene, brann, røyk, gass, batteri, forbindelse, temperatur og fuktighet.
 • Vannlekkasje; nåværende status på vannlekkasjesensorer.

db2.svg  db3.svg

Media

Oversikt om det spilles musikk i boligen, samt mulighet for å pause eller starte avspilling for alle enheter direkte fra dashboardet. Om avspillingen ikke er radio, har man også mulighet for å skifte til neste eller forrige sang.

 • Ved å trykke på mediaruten får man oversikt over alle enhetene som kan spille musikk, kategorisert etter hvilket rom de ligger i. Du kan også justere volum for alle spillerne i hvert rom.
 • Ved å trykke på et rom får man oversikt over hver enhet som er i det rommet, og kan kontrollere de individuelt.

db4.svg

Sikkerhet 

Oversikt av nåværende status på alle dør-, vindu- og bevegelsesensorer.

Ved å trykke på sikkerhetsruten kan du se detaljert informasjon om hver enkelt sikkerhetsenhet, som;

 • Dørsensorer; hvor mange dører er åpne?
 • Dørlåser; hvor mange dører er låst? Er noen låste dører åpne?
 • Vindussensor; hvor mange vindu er åpne?
 • Bevegelsessensor; er det oppdaget bevegelse i huset ditt?

db5.svg   db6.svg

Klima

Viser gjennomsnittstemperatur i hele husholdningen med muligheten til å justere ønsket temperatur.

 • Ved å justere temperaturen direkte fra dashbordet, vil du endre temperaturen i alle rom relativt til deres forrige satte preferanse. For eksempel; la oss si du har satt temperaturen til 23°C på kjøkkenet og 21°C på soverommet. Ved å senke temperaturen 2°C direkte fra dashbordet, vil dine nye ønskede temperaturer være 21°C på kjøkkenet og 19°C på soverommet. Du kan selvsagt også endre temperaturen i hvert rom individuelt, ved å trykke på klimafunksjonen.
 • Ved å trykke på klimaruten kan du se detaljert informasjon om hver enkelt temperatursensor og varmeenhet, samt muligheten til å endre ønsket temperatur i enkelte rom, eller enkelte enheter i et rom.

db7.svg   db8.svg

Solskjerming

Viser nåværende status av alle persienner med muligheten til å heve eller senke dem.

 • Juster samtlige persienner i husholdningen din til helt åpen eller helt lukket, eller juster dem romvis eller individuelt ved å trykke på solskjermingsruten.
 • Ved å trykke på solskjermingsruten kan du se nåværende status av alle persiennene dine, med mulighet til å heve eller senke enkelte persienner til ønsket nivå. Du kan enten kontrollere alle persienner i et rom samtidig, eller trykke på et rom for å kontrollere dem individuelt.

db9.svg   db10.svg  

Belysning

Oversikt over lys med muligheten til å skru alle lys av eller på.

 • Kontroller samtlige lys i husstanden din ved å skru av eller på fra dashbordet, eller kontroller dem individuelt ved å trykke deg inn på belysningsruten.
 • Ved å trykke på belysningsruten kan du se nåværende status på alle lys med mulighet til å skru av/på, dimme eller endre farge. Du kan enten styre alle lysene i et rom samtidig, eller trykke på rommet og kontrollere dem individuelt.

db13.svg   db14.svg

Apparater

Oversikt over alle apparater med mulighet til å skru alle apparater av eller på.

 • Kontroller samtlige apparater i husholdningen din ved å skru av eller på fra dashbordet, eller kontroller dem individuelt ved å trykke deg inn på apparatruten.
 • Ved å trykke på apparatruten kan du se nåværende status på alle apparatene dine. Trykk på et rom for å se dem individuelt og skru dem av eller på etter dine behov.

appliances1.svg   appliances2.svg

Elbillader

Oversikt over status for pågående ladeøkt, samt måling for sanntids forbruk og hvor mye energi som er brukt i den aktuelle ladeøkten for alle elbilladerne dine.

 • Ved å trykke på laderuten får man oversikt over status for laderne kategorisert etter hvilket rom de ligger i.
 • Ved å trykke på et rom får man oversikt over hver enkelt lader i det rommet. For detaljert informasjon om en av laderne kan man trykke på den.
 • Om laderen støtter start/stopp fra futurehome, kan knappen til høyre brukes.

db17.svg

Energi

Oversikt over totalt effektforbruk for hele hjemmet.

 • Ved å trykke på energiruten får man oversikt over effektforbruk for klima, lys og annet.
 • Ved å trykke på de forskjellige kategoriene kan man se forbruk på enhetsnivå.
 • Dersom du har HAN-måler kan du trykke på den store sirkelen for å få detaljert informasjon om forbruk i hjemmet.

db18.svg   db19.svg

Bunnavigasjon

På bunnen har man 5 valg;

 • Dashboard (hvor du er for øyeblikket)
 • Romoversikt
 • Modus og snarveier
 • Tidslinje
 • Innstillinger

db21.svg   db20.svg

Var denne artikkelen nyttig?

4 av 7 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.