Kjøpsbetingelser og angrerett

  • Oppdatert

Personvernerklæring

Les mer om vår personvernerklæring her.

Generelt

Angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Futurehome AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Futurehome AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkludert MVA (25%), fraktkostnader kommer i tillegg, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene som vises i butikken for innloggede partnere er eksklusive mva. Prisene er i stadig endring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Tilbudspriser gjelder ikke Futurehome AS sine kunder som har faste rabattavtaler med Futurehome AS. Alle leveringstider som blir oppgitt av Futurehome AS må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes arbeidsdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Vi tar forbehold om mulige skrive- og trykkfeil som kan forekomme. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Futurehome AS side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er blitt oppdaget.

Ordre gjennom Smarthusveilederen

Priser inkluderer installasjon av produktene. Ekstrakostnader kan forekomme dersom annet elektroarbeid må gjøres. Et eksempel på dette kan være behov for kjøp av nye lysbrytere til installasjonsarbeidet. Dette avtales med elektriker på stedet og skal alltid opplyses om før tiltak settes i gang. 
Hvis kjøreavstand overstiger inkludert avstand i oppstartskostnad, vil det forekomme ekstrakostnader.
Hvis avtalt tid med elektriker ikke overholdes, vil det forekomme ekstrakostnader i form av ny oppstartskostnad.

Nyhetsbrev

Som kunde av Futurehome blir du automatisk lagt til vårt nyhetsbrev for kunder og brukere. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på lenken som følger med hvert nyhetsbrev. I nyhetsbrevet vil vi gi deg informasjon om produkter, produkter oppdateringer, smarte tips og triks om ditt smarte hjem og andre nyheter om Futurehome generelt.

Reklamasjon 

Før feil meldes til Futurehome AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Futurehome AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Futurehome AS slik at vi kan iverksette tiltak for for avhjelp. Hvis det oppdages en feil eller mangel må kunden innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Futurehome AS melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok enheten. Dersom enheten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok enheten (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Vennligst benytt følgende artikkel for hvordan man returnerer produkter til Futurehome under garanti, reklamasjon eller angrerett. Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30 (Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002).

Avhjelp

Futurehome AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Futurehome AS, betaler ikke Futurehome AS disse utgiftene.

Angrefrist

Hvis du angrer på et kjøp hos Futurehome AS, er det angrerettloven som gjelder. Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake (jf. Angrerettloven § 25). Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15, første ledd).

Angrerettsskjema er vedlagt nederst på siden. Dine rettigheter kan frafalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand.

Firmakjøp

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Angrerettloven § 1).

Ekstraordinære forhold

Futurehome AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Futurehome AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Futurehome AS kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Futurehome AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Futurehome AS side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven (Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002).

Endring i vilkårene

Futurehome AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force Majeure

Er Futurehome AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Futurehome AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.