Effektbasert automasjon

  • Oppdatert

For å automatisere handlinger basert på sanntidsforbruket må du ha Smarthub og en HAN-sensor som er kompatibel med Futurehome.

Med denne automasjonen ønsker vi å kutte forbrukstoppene slik at totalforbruket ikke overstiger et ønsket nivå. Dette er spesielt viktig med tanke på nettleiemodellen som har blitt innført i Norge.

NB: Merk at denne automasjonen er bygd opp veldig enkelt og derfor ikke har noen sikring mot motstridene automasjoner. Det frarådes på det sterkeste å trigge en automasjon på igjen om forbruket går ned. Som eksempel: “Forbruk over 6kW → skru VVB av” og “Forbruk under 4,5kW → skru VVB på”, hvis berederen bruker 2kW vil denne nå skru seg av og på hele tiden. Dette ødelegger enheten og potensielt Smarthuben. Husk å lese hele guiden før du oppretter automasjonene.

Hvordan lage automasjonen?

1. Dette setter du opp ved å gå til innstillinger settings.svg → automasjon → + automasjon.

auto1_f.svg

2. Her velger du “sensor” → “wattage” → velg HAN-sensoren.

auto2-F.svg   AUTO3_f.svg

3. Deretter velger du grensen for for at noe skal skje. F.eks ved forbruk over 5 kW.

4. Velg så hvilke moduser dette skal gjelde i. Hvis alle er markert blå, vil automasjonen skje uavhengig av hvilken modus boligen er i. Trykk neste.

auto4_f.svg

5. Nå skal du velge hva som skal skje. F.eks at varmekablene på badet skal ned til 20 grader. Velg da Termostat Bad og sett hvor mange grader som ønskes.

6. Trykk så + tegnet og velg hvor lang tid det skal ta før den reverseres igjen. Velg også hvor mange grader som ønskes etter den gitte tiden. I dette eksempelet ønsker vi 23 grader etter 30 minutter.

auto5_f.svg   auto6_f.svg 

7. Nå kan du lagre automasjonen.

Verdt å merke seg

  1. Denne automasjonen settes opp på eget ansvar. Hvis den ikke settes opp med omhu, kan man risikere å opprette motstridene automasjoner og da vill denne automasjonen vinne. Årsaken til dette er at “siste melding gjelder”, og siden HAN-sensorene sender inn forbruket mye oftere enn andre enheter vil HAN-sensoren ha siste melding, noe som utløser denne automasjonen.
  2. Vi fraråder på det sterkeste å skru noe på igjen når totalforbruket går under en gitt verdi og anbefaler heller å bruke tidsinnstillingen i punkt 6 i guiden. Årsaken er at HAN-sensoren sender inn data ofte og for hver melding fra sensoren som er under den gitte verdien, vil automasjonen trigges. Dette kan potensielt skje opptil 30-50 ganger i minuttet og vil sluke kapasiteten på Smarthuben.
  3. Den som setter opp disse automasjonene bør ha et forhold til totallasten i husholdningen, slik at grensene her ikke settes for høyt eller lavt. Det vil kunne resultere i at automasjonene slår inn alt for tidlig eller ikke i det hele tatt. Merk også at generelt forbruk øker på vinteren. Det kan derfor være nødvendig å justere grensene opp litt i denne tiden.

Var denne artikkelen nyttig?

4 av 4 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.