Effektbasert automasjon

  • Oppdatert
Dette er artikkelen om effektbasert automasjoner.
For å lære om automatisering generelt, klikk her.

Introduksjon

En effektbasert automasjon er en handling som utløses av at strømforbruket på en enhet går over eller under en gitt verdi.

VIKTIG:

  1. Denne automasjonen utløses hver gang enheten melder inn strømforbruk over eller under den gitte verdien. Noen enheter kan rapportere én gang hvert andre sekund, andre én gang hvert 5. minutt.
  2. Det er ingen sikring mot motstridene automasjoner. Dette kan føre til at enheter skrur seg av og på hvert sekund, og potensielt ødelegger både enhet og Smarthub.

Les hele artikkelen før du setter opp automasjonen.

Oppsett

1. Dette setter du opp ved å gå til innstillinger settings.svg → automasjon → + automasjon.

auto1_f.svg

2. Her velger du “sensor” → “wattage” → velg enheten.

auto2-F.svg   AUTO3_f.svg

3. Velg effektgrensen. F.eks ved forbruk over 5 kW.

4. Deretter velg modus scenen skal fungere i. Hvis modusen ikke er markert, vil ikke automasjonen aktiveres når modusen er aktiv → neste steg.

auto4_f.svg

5. Velg enhet eller modus→ velg hva som skal skje → trykk + → sett ønsket tid før automasjonen reverseres → velg hva som skjer når den reverseres → neste steg → lagre. Snarveier ligger under modus.

auto5_f.svg   auto6_f.svg 

Verdt å merke seg

  1. Automasjon opprettes på eget ansvar. Uforsiktig oppsett kan føre til motstridende automasjoner. "Siste melding gjelder" og energimeldinger er hyppige, så denne automasjonen kjører ofte og overstyrer.
  2. Reverser basert på tid, ikke forbruk. Vi anbefaler ikke å aktivere noe når forbruket går under en verdi, men å bruke tidsinnstilling i punkt 5. HAN-sensoren sender data ofte, og for hver melding under verdien, vil automasjonen utløses. Dette kan skje 30-50 ganger i minuttet og overbelaste Smarthuben.
  3. Kjenn ditt forbruk. Vær oppmerksom på totalforbruket og sett realistisk grense for å unngå for hyppige eller sjeldne aktiveringer av automasjonen.

Var denne artikkelen nyttig?

6 av 6 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.