Status och fel

  • Uppdaterad

Om något är fel med en eller fler enheter kommer du att få ett meddelande om detta och du kan se det i tidslinjen i appen. Detta kan t.ex. vara "lågt batteri", "hög temperatur" eller "manipulera".

BILD_0.jpg

Lågt batteri

lågtbatteri.svg

Batterisymbolen innebär att du har mindre än 5 % batteri på din enhet. För att garantera fortsatt drift bör du byta ut batteriet så snart som möjligt. När du har bytt ut batteriet kommer statusen att uppdateras i appen och meddelandet kommer att försvinna. På Z-Wave-enheter kan du behöva aktivera enheten genom att antingen trycka på knappen en eller tre gånger. Detta kommer att skicka en rapport till Smarthub med batteriprocent. Om du är osäker på hur man aktiverar enheten kan du kontrollera i användarmanualen. Alternativt kan batteriet tas bort och sättas in igen, enheten bör skicka ett uppdaterat batterivärde.

Manipulera

manipulera.svg

Manipulera innebär att enheten inte är monterad på sin bas eller att den inte är tillräckligt fäst. De flesta batterienheter har denna tjänst. Vissa enheter rapporterar manipulering om enheten skakas eller flyttas. Fibaro rörelsesensor och Aeotec multisensor är exempel på sensorer som kan rapportera manipulering med vibration. Detta kan utlösas om du slår igen en dörr eller rör vid enheten. Se till att rapportering av manipulering med enheten är korrekt installerad.

Låg temperatur

lågtemperatur.svg

Om en sensor mäter mindre än 5°C kommer den att meddela dig om låg temperatur.

Mycket låg temperatur

kritiskLågTemp.svg

Om en sensor mäter 0°C eller lägre kommer den att meddela dig om mycket låg temperatur. Detta kan innebära att det finns en risk för frost.

Hög temperatur

högTemperatur.svg

Om en sensor mäter mer än 45°C kommer den att meddela dig om hög temperatur.

Mycket hög temperatur

kritiskHögTemp.svg

Om en sensor mäter mer än 55°C kommer den att varna dig för hög temperatur. Detta är en säkerhetsåtgärd som ingår i de flesta elektriska enheter som Fibaro dimmer 2.

Normal temperatur

temperaturNormal.svg

Om en temperatursensor har rapporterat antingen hög eller låg temperatur och sedan rapporterar mellan 5-45°C, kommer den att visa denna ikon och rapportera att "Sensorn rapporterar normal temperatur igen"

Kontaktsensor

kontaktÖppnad.svg

Om en kontaktsensor öppnas och hushållet står på borta- eller semesterläge kommer denna ikon att visas i tidslinjen. Det kommer att säga vilken enhet som öppnades och när. Om hushållet står på hemma- eller viloläge kommer detta inte att visas i tidslinjen och meddelande kommer inte heller att skickas.

Rörelse

rörelseUpptäckt.svg

Om en rörelsesensor upptäcker rörelse och hushållet står på borta- eller semesterläge kommer denna ikon att visas i tidslinjen. Om hushållet står på hemma- eller viloläge kommer det inte att visas i tidslinjen, ej heller kommer ett meddelande att skickas.

Brandlarm

rökUpptäckt.svg

Vid brandlarm kommer denna ikon att visas. Om du har en aktiv brandtjänst på din plats kommer den att utlösas.

Under inställningar inställningar.svg → larm kan du välja vad som bör hända vid en brand, efter en brand samt testa larmet. Här kan du också registrera dig för BrannVern som är en tjänst som ansluter ditt hushåll till ett 24-timmars larmcenter.

Vattenläckage

vattenläckageUpptäckt.svg

Om du ser denna ikon innebär det att ett vattenläckage har upptäckts.

Signalfel

Hus1_signal__Hus_2_sant.svg

Signalfel innebär att Smarthub inte längre har kontakt med enheten. Det kan finnas ett problem med radioräckvidden, att komponenten inte har ström eller är avstängd. Leta upp enheten i ditt hem och kontrollera att den har ström och fungerar lokalt med en fysisk knapp/brytare, om du har det. Se till att den inte är skadad. Kontrollera om signalfelet försvinner om du försöker styra enheten med en fysisk brytare eller igen i appen.

För att testa problem med räckvidden flyttar du enheten närmare din Smarthub och väntar några minuter. Om signalfelet försvinner kommer Smarthub i kontakt med enheten. Flytta enheten gradvis längre och längre bort från Smarthub för att upptäcka om det finns en dålig signal. Om det finns en dålig signal bör nätverket utökas med fler enheter.

Läs mer om signalen i artikeln som är länkad här.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.