Futurehome HAN-sensor — 1. generasjon

 • Uppdaterad

Screenshot_2022-12-02_at_11.18.48_AM.png

Viktig! Husk å bestille åpning av HAN-port på din AMS. Dette gjør du via ditt nettselskap.

Oppsett av HAN Sensor

Åpne batterilokket på HAN sensor ved å presse/skli det opp over antennen. Dette gir deg tilgang til batteriholder, brukerknapp og LED indikator.

Sett inn 1stk CR123A (pass på polaritet).

PS. LED vil nå blinke blå/rød som indikerer at HAN adapteren starter. Den vil så blinke gjentagende tre korte blå blink hvert sekund for å indikere at den er i paringmodus. Sett batterilokket tilbake på plass.

Koble HAN Sensor til AMS ved å følge stegene (Husk å kontakte ditt nettselskap for å få HAN port åpnet):

 1. Koble den ene enden av den medfølgende kabelen til HAN Sensor.
 2. Koble andre enden av medfølgende kabel til AMS (måleren).
 3. Vent litt til LED begynner å blinke korte blå blink. Dette indikerer at HAN adapter har forbindelse med AMS.
 4. Monter HAN Sensor i/ved sikringskapet ved å benytte den dobbeltsidige tapen som befinner seg på baksiden av HAN Sensor.

Legge HAN Sensor til Futurehome

I Futurehome App, gå til: Innstillinger > Enheter > Legg til enhet. Velg Zigbee og Start.

Om ikke HAN Sensor automatisk står i paringsmodus som i steget over. Sett den i paringsmodus ved å:

 1. Åpne batterideksel og hold brukerknappen inne i 10+ sekunder. Dette resetter HAN Sensor og starter paringsmodus. Den indikerer at den er i paringsmodus når den blinker tre korte blå blink gjentagende hvert sekund.
 2. Futurehome App vil indikere når HAN Sensor er parret. Du vil da finne denne under Enheter.
 3. Viktig! Etter at HAN Sensor er lagt til som en enhet i Futurehome må du (via Futurehome App) gå til HAN Sensor-enhetens innstillinger og sørge for at den er lagt i et rom, at den er satt som ‘Strømmåler’ for type, og ‘Hovedmåler’ for sub-type.
  han1.svg

 4. HAN Sensor vil nå vises som et eget kort på hjemskjermen (i Futurehome App).

For detaljerte detaljer om energiforbruk anbefaler vi at du også installerer Thingsplex og Event Collector, begge finner du i Futurehome App under innstillinger inställningar.svg > Playgrounds. Du finner mer informasjon om bruk av disse på support.futurehome.no.

Fjerne HAN Sensor fra Futurehome

Følg instruksjonene i Futurehome App (Innstillinger > Enheter > velg HAN adapter, eller se support.futurehome.no for fjerning av enheter.

LED indikator

Farge

Mønster

Forklaring

Normal

Blå

Kort blink

Melding fra AMS mottatt

Av

Blå

Gjentagende: tre korte blink, så 1. sek. av

Paringsmodus

Av

Blå

Gjentagende: 1. sek. av/på

Zigbee gjenkjent

Av

Blå

Opp til 10stk medium blink

Forlater nettverk. HAN har blitt fjernet fra zigbee nettverk. Mønster vil endres til paringsmodus.

Av

Rød

Blinkende

Zigbee forbindelse brutt

Av

Bruker-knapp

Handling

Beskrivelse

Forklaring

Trykk og hold i 10+ sekunder

Fabrikkresett

Fabrikkresetter HAN adapter og starter automatisk paringsprosess. PS. Fabrikkresett fjerner også HAN adapter fra Smarthub.

 

Var denna artikel till hjälp?

2 av 3 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.