Futurehome lägesväljare

 • Uppdaterad

Futurehomes lägesväljare är en väggbrytare som möjliggör snabb kontroll av Futurhome-lägen. Du kan lära dig mer om lägen här.

Inkludering

 1. Öppna appen → inställningar inställningar.svg → enheter → lägg till ny enhet.
 2. Välj Z-Wave → “inkludera kända enheter snabbare” → starta.

  Grupp  Grupp  Grupp

 3. Ställ enheten i inkluderingsläge:
  Håll ner båda uppåtknapparna i 3 sekunder. LED-indikatorn bör slås på och blinka 6 gånger efter en lyckad inkludering.
  Grupp
 4. Placera enheten i ett rum:
  Lägesväljaren är nu längst ner på din enhetslista → välj den → inställningar ställin.svg → ge den ett namn och ett rum.

Uteslutning

För att ta bort enheten går du till inställningar inställningar.svg → enheter → ta bort enhet → starta uteslutning → ställ enheten i inkluderings-/uteslutningsläge.

LED-indikatorn blinkar 4 gånger efter en lyckad uteslutning.

Fabriksåterställning

Håll ner båda uppåtknapparna i 10 sekunder. LED-indikatorn bör slås på och blinka 4 gånger efter en lyckad fabriksåterställning.

Användarmanual

Var denna artikel till hjälp?

0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.