Modulen Yale Doorman Zigbee

 • Uppdaterad

Krav

 • Futurehome Smarthub 1v1 eller nyare
 • Yale dooeman V2N-lås
 • Zigbee-modul för Yale doorman
 • Programvara:
  • Cloud-bridge version ≥ 1.4.2
  • Zigbee-ad version ≥ 1.0.1
  • Futurehome X version ≥ senaste

Steg för att inkludera

 1. Viktigt: Återställ låset:

  • Ta bort batteriets lock och de två översta batterierna.
  • Ta bort modulen om insatt.
  • Skruva loss den inre delen av låset.
  • Lossa skyddshöljet på baksidan och ändra position på brytaren Enkel/Avancerad.
  • Montera låset, sätt in modulen och sedan batterierna.
 2. Viktigt: När låset ber dig att mata in en master-pin - ignorera det och fortsätt utan att ställa in en pinkod på låset.

 3. Ta ut modulen och sätt in den igen för att aktivera inkludering.

 4. Starta inkludering för Zigbee i appen.

  ⚠️ Det kan ta upp till en minut innan enheten visas i listan över hittade enheter. Om låset inte visas tar du ut modulen och börjar inkludering och sätter in modulen igen.

 5. När den hittas - kommer den att visas som Yale YMZB-100

 6. Navigera till enhetslistan och gå in i Yale-modulen.

  yale1.svg

 7. Klicka på "lås inte auktoriserat". Du kommer nu att ställa in en pinkod för ditt lås (6 siffror). Detta kan ta upp till en minut.

 8. Vänta på att autentiseringen ska slutföras.

 9. Placera dörrlåset i ett rum. Efter att ha gjort detta kommer du att ha tillgång till "ställ in röst-, språk- och dörråtkomst.
  Om du inte ser detta alternativ även efter 10 minuter efter att du har godkänt så följ felstegen.

  yale2.svg

Dörrlåset kan bara låsas upp av appen (flöden, lägen, genvägar, nodeRED etc. kommer inte att fungera).

Felsökning

Om auktoriseringen misslyckas kan du koppla ur modulen från låset och lägga till igen; vänta sedan upp till en minut

Om låset är godkänt och inte svarar på några kommandon från appen, försök att ta bort ett batteri och sätta in det igen.

Om inget fungerar så kanske du måste ta bort enheten från appen och återställa låset. Börja sedan om igen från början.

Återställ låset

Om du inte kan inkludera låset kanske du måste återställa det.

Yale Doorman V2N:

 • Ta bort batteriets lock och de två översta batterierna.
 • Ta bort modulen om insatt.
 • Skruva loss den inre delen av låset.
 • Lossa skyddshöljet på baksidan och ändra position på brytaren Enkel/Avancerad.
 • Montera låset, sätt in modulen och sedan batterierna.

Ytterligare information

Yale Doorman Zigbee-modulen är certifierad att arbeta med Yale Doorman V2N-låset, men vi har testat det med Yale Doorman L3-låset också och det fungerar. Om Yale skulle ändra något på L3-låset kan vi inte garantera att zigbee-modulen kommer att fungera.

Dörrklockans funktion fungerar inte med Futurehome.

Hur man återställer Yale Doorman L3-lås:

Hur återstäler jag låsen till fabriksinställningen?

 

OBS: Endast en modul som säljs från webbutiken är kompatibel med Futurehome. (Till exempel kommer Verisure inte att fungera).

Var denna artikel till hjälp?

3 av 15 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.