Integritetspolicy för Futurehome

 • Uppdaterad

Ditt förtroende för oss är avgörande för att våra tjänster ska vara så bra som du förväntar dig. God integritetspraxis är en nyckel för att du ska kunna lita på oss.

All behandling av personuppgifter i Futurehome är föremål för den norska personuppgiftslagen med förordningar och EU:s GDPR (Dataskyddsförordningen) som implementerats i norsk lag ("Norsk personuppgiftslag"). Alla våra medarbetare är föremål för tystnadsplikt i enlighet med avsnitten 2-9 i den norska lagen om elektronisk kommunikation.

När det gäller integritet lovar vi att:

 • Var öppna om hur vi samlar in, använder och lagrar dina data.
 • Använd dina data i enlighet med det syfte för vilket vi har fått dem.
 • Inte samla in, lagra eller behandla personuppgifter i större utsträckning än vi behöver.
 • Underlätta individuella alternativ för anpassning och inbyggd integritet i våra lösningar.
 • Ge dig rätt att få tillgång till din integritetsinformation och underlätta avlägsnande och korrigering av personuppgifter som är felaktiga eller som du inte vill ska behållas.
 • Använda adekvata säkerhetsåtgärder och verktyg för att skydda dina data
 • Ha ett dedikerat integritetsombud för att hjälpa till att försäkra att Futurehome följer integritetspolicyn och detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande bör ge dig den information du har rätt till enligt den norska lagen om personlig information. Du kommer att få information om följande:

 1. Uppgifterna vi samlar in om dig.
 2. Informationen om dig som vi samlar in när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats.
 3. Hur och varför vi samlar in och använder informationen.
 4. Hur vi skyddar dina rättigheter.
 5. Hur Futurehome följer kraven i den norska personuppgiftslagen.
 6. Hur du kontaktar oss om du har några frågor om Futurehomes bearbetning av dina personuppgifter.

1. För vem gäller denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy gäller för insamling av personuppgifter om våra kunder och besökare på vår webbplats som vi åtar oss. Integritetspolicyn gäller också för andra för vilka vi har en rättslig grund för behandling av personuppgifter, såsom de som har samtyckt till behandlingen som utförs av Futurehome.

2. När behandlar vi information om dig?

Futurehome behandlar dina personuppgifter när:

 • Det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster som överenskommits till dig.
 • Det är nödvändigt att förbättra vår kundvård för att ge dig bättre användarupplevelser.
 • Det är nödvändigt för att skydda informationssäkerhet.
 • Det är nödvändigt för att utveckla och marknadsföra våra tjänster.
 • Du har gett ditt samtycke till behandlingen av information om dig.
 • Det är nödvändigt för efterlevnad av lagstadgade krav.

3. Hur får vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar personuppgifter när:

 • Du är registrerad hos Futurehome när du beställer tjänster från oss eller när du kontaktar kundservice med frågor.
 • Du registreras regelbundet när du använder tjänsterna som tillhandahålls av Futurehome såsom när rörelse upptäcks i ett rum med rörelsesensor eller du besöker vår webbplats.
 • Vi får information från tredje part om dig från till exempel tjänsteleverantörer som har rättsliga grunder för att skicka oss underbyggda eller specifika uppgifter (till exempel från det norska nationella registret).
 • Du fattar ett beslut och klickar på banners för information eller om du har svarat på kundundersökningar, interagerade med oss i beta-communities eller diskussionsforum.

4. Vilken typ av information behandlar vi?

För att tillhandahålla en skräddarsydd lösning för dig för smarta lösningar i hemmet behöver vi personuppgifter om dig. Därför är information registrerad om dig, såsom:

 • Kontaktinformation som namn, address, e-postadress, telefonnummer, kontaktadress för innehåll och tjänster som tillhandahålls via Internet, såsom Facebook, Google, LinkedIn, Instagram, Twitter och andra plattformar.
 • Information om ditt kundförhållande, såsom service- och orderinformation, betalningsinformation, kreditinformation, information om installationsföretaget som installerade några produkter eller eventuellt samtycke och kontakt du kan ha med kundservice.
 • Information om användare av våra tjänster i ditt hushåll såsom antalet personer, deras namn, hushållets storlek och användningen av enheterna som är anslutna till Smarthuben. 
 • Information som genereras i samband med din användning av abonnemang och de andra tjänsterna vi erbjuder såsom enhetsanvändning, statistik/tidslinje, antal, storlek och typ av enheter som används, energi och nätleverantör, nätområde.
 • Information du lämnar när du kontaktar kundservice t.ex. i samband med kundklagomål, uppsägning, återupptagande av abonnemanget och annan information du lämnar till oss.
 • Information vi behöver för att ta emot betalningar från dig (eller betala dig när det är tillämpligt) såsom faktureringsmetod, faktureringsadress och bankkontouppgifter.
 • Sensordata från anslutna appar eller enheter såsom information från appar och enheter du integrerar med Futurehome-plattformen. Dessa gör det möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster till dig såsom styrning av smart hem (smarta mätare, smart termostat), Brannvern (brandlarmstjänst) och smart laddning (EV-laddning). 
 • Teknisk information du lämnar eller som samlas in när du använder våra onlinetjänster, t.ex. webbsidan, mobilappar, sociala medier. Detta kan vara information såsom IP-adress, information om den webbläsare du använder, operativsystem, appversion, ungefärliga platsdata och webbplatsen du kom från.
 • För supportändamål kommer vi åt, behandlar och modifierar de data som genereras av smarthub och tillhörande enheter och kan ändra inställningar om det behövs.
 • När du väljer att delta i någon av våra undersökningar, användarpaneler eller tävlingar behandlar vi informationen vi får från dig i detta sammanhang.
 • Om du engagerar dig och för en dialog med oss i externa kanaler såsom sociala medier, kommer detta innehåll att registreras i våra system. Beroende på tjänsten kan innehållet vara offentligt tillgängligt för andra användare av samma tjänst.
 • Vi kommer att kunna koppla samman information som samlas in i samband med olika tjänster i den utsträckning vi har rättsliga grunder för detta.

5. Vad specifikt använder vi dina personuppgifter för?

Först och främst använder vi dina personuppgifter för att hantera ditt kundförhållande och leverera Futurehomes tjänster till dig. Vi behandlar personuppgifter om dig för följande specifika ändamål:

 • Hantering av kundrelationer: tillhandahållande av tjänster du har beställt, fakturerings- och kreditbedömningar, kundservice och annan kommunikation med dig.
 • Analys och vidareutveckling av våra tjänster: vi analyserar våra kunders användning av tjänsterna för att förstå våra kunders behov, för att ytterligare utveckla våra tjänster och för att kunna bedöma anledningen till varför kunderna väljer att avsluta sitt serviceavtal med oss.
 • Säkerhet: Informationen som automatiskt registreras av våra mätverktyg och tekniska loggar, om din användning och teknisk utrustning, används för att säkerställa att tjänster ständigt fungerar och upprätthåller den nödvändiga kvaliteten. Vi försöker proaktivt lösa eventuella tekniska problem innan du märker dem, därigenom minimera risken för fel och förhindra någon från att missbruka ditt abonnemang eller dina tjänster.
 • Marknadsföring: Vi följer bestämmelserna i den norska marknadsföringslagen när det gäller att skicka erbjudanden till våra befintliga kunder. Vi kommer inte att skicka kampanjer om vi inte har en rättslig grund enligt den norska personuppgiftslagen för detta och förutsatt att du inte har valt bort sådana förfrågningar om marknadsföring.

Den rättsliga grunden för insamling av personuppgifter är det serviceavtal vi har ingått med dig. Denna grund gäller också för den information vi behöver för att hantera kundrelationer och försäkra säkerheten i våra system, samt för att vidareutveckla våra tjänster.

Vi har gjort det möjligt för dig att välja bort marknadsföring genom att avsluta prenumerationen i relevanta e-postmeddelanden. Du kommer dock inte att kunna vägra att ta emot viktig information om tjänsterna, servicerelaterade e-postmeddelanden samt fakturor och andra saker som är nödvändiga för att avtalet mellan dig som kund och oss ska fungera.

6. Automatisk bearbetning och profilering.

Vi sammanställer och analyserar endast anonymiserade data om detta är nödvändigt för att säkerställa kvaliteten och vidareutvecklingen av våra produkter och tjänster. Vi har också endast tillgång till anonyma data genom marknadsföringspartners såsom Google AdWords.

7. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Futurehome behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på behovet av och eventuella rättsliga krav för lagring, såsom norsk redovisningslagstiftning och den norska lagen om elektronisk kommunikation.

De grundläggande personuppgifter vi har lagrat om dig är nödvändiga för att vi ska kunna hantera ditt kundförhållande och leverera de rätta tjänsterna till dig och dessa kommer att bevaras regelbundet så länge vi har ett pågående avtal med dig.

8. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Företag som vi har ingått ett avtal om databehandling med som utför uppdrag för våra räkning. Andra med vilka du har gett ditt samtycke för oss att dela information. Eventuella partners vid försäljning, köp, fusion eller annan omorganisation av företaget. Kreditkontroll och inkassoföretag. Offentliga myndigheters behandling av information som Futurehome AS är skyldig att lämna ut ligger utanför Futurehomes kontroll.

Som en användare av Futurehome på den plats där du har konfigurerat ditt system (till exempel ett familjehem) kommer du att kunna visa statistiska data om aktiviteten för andra användare av systemet på en tidslinje. Om du har gett tillgång till andra användare kan de se din aktivitet. Detta är information som endast delas mellan användare på platsen.

9. Försäljning och marknadsföring

Vi följer marknadsföringslagens bestämmelser om utskick av erbjudanden till våra befintliga kunder och andra. Vi kommer inte att skicka kampanjer om vi inte har en rättslig grund för detta enligt den norska personuppgiftslagen och förutsatt att du inte har valt bort sådana förfrågningar om marknadsföring.

Vi använder personuppgifter för att:

 • Anpassa kommunikation och erbjudanden till våra befintliga kunder genom att jämföra de personuppgifter vi har med andra anonyma uppgifter från våra partners
 • Kommunicera med våra kunder med hjälp av de kontaktuppgifter du har tillhandahållit oss (inklusive e-postadress, telefonnummer och kontaktinformation för OTT-tjänster såsom Facebook, Twitter och Snapchat) och som vi har informerat dig om att vi använder för marknadsföring, om du inte har vägrat sådan kommunikation.
 • Skicka ut nyhetsbrev och andra former av direktmarknadsföring när vi har ditt samtycke eller annan rättslig grund för detta.
 • Genomföra marknadsforskning, undersökningar om kundnöjdhet och liknande.

Om du köper produkten "Gå med i bostadsrättsföreningensföreningen/villaägarnas riksförbund," i Futurehomes webbutik kommer Futurehome att behöva dela dina kontaktuppgifter med bostadsrättsföreningen/villaägarnas riksförbund, så att du kan bli medlem.

10. Vem delar vi dina uppgifter med?

Företag som vi har ingått ett avtal om databehandling med och som utför uppdrag för vår räkning. Vissa andra tredje parter utför också tjänster för vår räkning och hjälper oss med driften av verksamheten och tillhandahållandet av tjänster såsom elektriker. Om vi genomför kundundersökningar kommer vi att använda tredje parter för detta. Sådana tredje parter ges tillgång till nödvändig information för användning för vår räkning för samma ändamål som beskrivs ovan.

Andra för vilka du har gett ditt samtycke till oss att dela informationen med.

Eventuella partners vid försäljning, köp, fusion eller annan omorganisation av företaget.

Kreditkontroll och inkassoföretag.

Vi delar personuppgifter med de kanaler vi använder för marknadsföring, såsom Facebook, när du förser oss med kontaktinformation för sådana kanaler och vi har en rättslig grund för att skicka marknadsföring till dig via dessa kanaler.

Vi ingår skriftliga avtal (avtal om databehandling) med tredje parter som vi delar information med och ger tydliga krav för efterlevnad av tillämpliga sekretesslagar, inklusive kraven på informationssäkerhet. Om sådana tredje parter skulle vara etablerade utanför EU kommer vi, när så krävs, att använda det standardavtal som tillhandahålls av EU-kommissionen, som skyddar individens integritet och garanterar en tillfredsställande skyddsnivå.

Även om vi har tystnadsplikt enligt avsnitt 2-9 i den norska lagen om elektronisk kommunikation är polisen och åklagarmyndigheterna, liksom vissa andra offentliga myndigheter, i vissa fall skyldiga att få information om användningen av elektroniska kommunikationstjänster. I den utsträckning som krävs enligt lag eller beslut av domstolarna eller som är nödvändiga för utredning av eventuella brott kan relevant information lämnas till offentliga myndigheter eller andra legitima myndigheter.

Vi delar bara dina personuppgifter med tredje parter så att de kan hjälpa oss för ändamål som är våra och aldrig för att sådana tredje parter ska använda dina personuppgifter för sina egna syften. Förutom de kategorier av tredje parter som nämns här kommer vi inte att dela eller sälja dina personuppgifter till någon.

11. Hur länge behandlar vi information om dig?

Vi behandlar informationen om dig så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen. Informationen raderas sedan om vi inte enligt lag är skyldiga att fortsätta att behålla informationen.

12. Hur vi skyddar informationen

Personuppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att det skyddar informationens integritet, sekretess och tillgänglighet. Detta innebär att Futurehome måste vidta åtgärder mot oavsiktlig och olaglig förstörelse, förlust och ändring av personuppgifter.

Futurehome använder principerna för ISO 27001 som riktlinjer för arbete med IT-säkerhet och vi har interna förfaranden för riskanalys på plats. Vi genomför regelbundet riskanalyser i våra IT-system och rutiner. Detta säkerställer att vi har den säkerhet som är nödvändig i samband med de risker som är förknippade med vår behandling av personuppgifter.

I den utsträckning vi delar personuppgifter med tredje part ställer vi strikta krav på säkerhetsinformation på dem.

13. Behandling av information om barn

Enligt norsk lag innebär barn personer under 18 år. Ett barn över 15 år kan ge sitt samtycke, förutsatt att informationen som behandlas inte är känslig. Om barnet är under 15 år ska barnets samtycke lämnas på barnets vägnar, utom för behandling av information om åtgärder eller aktiviteter där barnet anses ha mognad för att ge samtycke (så kallad samtyckeskompetens). Därför kan barn under 18 år ge sitt samtycke beroende på aktivitet och integritetsrisken i samband med detsamma.

14. Dina rättigheter: Öppenhet, korrigering och radering

Information: Information om behandlingen av information om dig måste vara tydlig och lättillgänglig så att du kan få god kännedom om hur vi behandlar denna information.

Åtkomst: Du kan få en översikt av den information vi behandlar om dig genom att kontakta oss på support@futurehome.no.

Rättning: Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigeras genom att kontakta oss via kundtjänst.

Radering: Du kan begära att vi tar bort information om dig: När du inte längre har ett kundförhållande till Futurehome eller när du tar tillbaka ett samtycke och det inte längre finns en rättslig grund för ytterligare behandling av informationen.

Begränsning: Du kan begära att vi inte tar bort information om du behöver denna information för att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk.

Protest: Du kan be oss att sluta behandla information vi använder för direkt marknadsföring inklusive profilering.

Automatiska beslut: Om du har fått ett beslut baserat på automatisk behandling har du rätt att begära att en anställd gör en ny bedömning.

Du kan alltid kontakta oss eller datainspektionen med frågor eller klagomål om Futurehomes bearbetning av personuppgifter. Ytterligare information finns på www.datatilsynet.no.

15. Hur får du reda på ändringar i integritetspolicyn?

Innehållet i denna integritetspolicy kan ändras och sådana ändringar kommer att offentliggöras på futurehome.no. Om vi gör en betydande förändring kommer vi att meddela våra kunder om detta.

16. Ansvar för behandling och integritetsombudsman

Futurehome är ansvarig för den information vi samlar in om dig och våra kunder. Om du har några frågor om denna integritetspolicy vänligen kontakta oss på:

support@futurehome.no

Integritetsombudsmannen ska se till att Futurehome följer den norska lagen om personlig information och ska vara en kontaktperson och resurs för Futurehome och våra kunder samt andra som är registrerade, om frågor som rör integritet i Futurehome.

17. Cookies

Cookies och Google Analytics

Vår webbplats använder cookies så att du kan använda självservice och så att vi kan ge dig bättre service. Futurehome AS använder cookies främst för trafikmätning (genom Google Analytics ) och innehållsoptimering. Vi använder cookies för att förenkla din användning av våra webbplatser.

För att Futurehome AS ska utveckla och förbättra sin webbplats använder vi trafikmätning från Google Analytics och analysverktyg som tillhandahålls av Google, Inc, Hotjar och Facebook Pixel. Google Analytics använder också cookies, som är textfiler som placeras på din dator. Detta görs för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen.

Informationen som cookien samlar in om din användning (inklusive din IP-address) skickas till Google och lagras på företagets servrar. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, göra rapporter till webbplatsens ägare om aktiviteten på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till aktiviteten på webbplatsen och användningen av internet.

Google kan också överföra denna information till tredje part om det finns en rättslig skyldighet att göra det, eller om sådana tredje parter behandlar informationen för Google. Google kommer inte att matcha din IP-adress med annan information som Google kan ha i sin ägo. Du kan avvisa användningen av cookies på din enhet genom att justera de inställningar som krävs i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kanske du inte kan använda webbplatsens funktionalitet i sin helhet.

För att göra vår reklam mer relevant för dem som har visat intresse för våra tjänster använder vi Google AdWords Remarketing. Detta görs med hjälp av cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på webbplatsen. Som en användare av webbplatsen kan du välja bort Googles användning av cookies genom att gå till Googles Ads-inställningarna. Enligt Googles integritetspolicy samlas information som används för att identifiera individer inte in eller används. Du kan välja bort riktade Google Display-annonser genom att avregistrera med denna länk.

Genom att använda webbplatsen godkänner du att Google kommer att behandla information om dig på det sätt och för de ändamål som beskrivs ovan.

18. Terminologi

Några viktiga termer (i alfabetisk ordning):

Anonymiserad information är information där vi har tagit bort alla identifierbara element så att det inte längre är möjligt att länka informationen till dig som individ

Behandling av personuppgifter är användningen av personuppgifter, såsom insamling, lagring, ändring, sammanställning, offentliggörande och radering. Registeransvarig är Futurehome som är ansvarig för all behandling av personuppgifter i samband med leverans av våra tjänster.

Kunden är alla som prenumererar på, köper eller använder våra tjänster. Kunder, som Futurehome har ett avtal med, måste se till att alla andra användare (såsom familjemedlemmar), under deras abonnemang, informeras om denna integritetspolicy före användning av tjänsten.

Platsdata är information som behandlas och indikerar den geografiska platsen för mobiltelefon eller annan utrustning som använder ett Ecom- eller mobilnätverk.

Personuppgifter är information som kan vara direkt eller indirekt länkad till dig som individ, såsom namn, adress, födelsedatum etc.

Personuppgiftslagen är den norska personuppgiftslagen med förordningar och GDPR (Dataskyddsförordningen) eftersom den är implementerad i en ny norsk personuppgiftslag.

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.