Futurehome Charge - Kabellås

  • Uppdaterad

I appen kan du se kabelstatus och styra Charges kabellåsfunktion.
Kabellåset är en funktion för att förhindra stöld och av hälso- och säkerhetsskäl.

När kabeln är ansluten till Charge och bilen kommer den alltid att vara låst av säkerhetsskäl. Om du vill att din kabel ska vara låst till Charge när du inte använder/inte är ansluten till bilen klickar du på kabellåsikonen och aktiverar ”Permanent lås”.

permcable.pngbottom sheet.png

Här är en översikt över de olika ikonerna och vad de betyder

Ikon Betydelse
interactive=false, status=no_cable, alwaysLock=false.svg Ingen kabel ansluten
image.png Kabel ansluten och olåst
image (1).png Kabel ansluten och låst
image (2).png Kabelstatus okänd
image (3).png Kabel är ansluten och låst, med ”Permanent låst” aktiverad
image (4).png Kabel inte ansluten, med "Permanent låst" aktiverad

Tvinga fram upplåsning

Om din kabel av någon anledning har fastnat kan du använda knappen ”Tvinga upplåsning”. Detta kommer att dubbelkontrollera laddboxens tillstånd , anslutningen till bilen och kabelns tillstånd. Om din kabel inte kan tvinga fram upplåsning läser du mer om det i artikeln som är länkad här.

Charging.png
bottom sheet.pngHär är en översikt över de olika ikonerna och vad de betyder.

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.