Futurehome Charge – hvorfor lader den så sakte?

 • Oppdatert

Det er flere faktorer som påvirker ladehastigheten, og i de fleste tilfeller vil man ikke nå teoretisk maksimum. Hvis du har problemer med lav ladehastighet og ikke vet hvorfor, sjekk trinnene nedenfor.

Se for deg en elv som renner gjennom porter. På veien er det åtte porter, og for at du skal kunne utnytte det fulle potensialet, må alle portene være helt åpne. Hvis én av dem er litt lukket, bil denne begrensede hastigheten være ditt «nye» maksimum.

Group 2836.png

Elektriske begrensninger

1. Nettypen i hjemmet ditt.
I Norge har vi IT og TT, som praktisk talt er svært like, og TN. Hvis du har IT eller TT, kan du ikke lade raskere enn 7,4 kW.
Se etiketten på sikringsskapet ditt.

Ledningsnett

Fase

Bryter

Maks strøm

TN/IT/TT

1-fase

16A

3,7 kW

TN/IT/TT

1-fase

32A

7,4 kW

IT/TT

3-fase

32A

7,4 kW*

TN

3-fase

16A

11 kW

TN

3-fase

32A

22 kW

*Merk at Futurehome Charge ikke støtter 3-faselading på IT/TT-nett. Dette skyldes sikkerhetsmessige årsaker, og du kan lese mer om det i artikkelen det er linket til her.

 

2. Husholdningens hovedsikring.
Hvis hovedsikringen er for liten, vil elektrikeren som installerer Charge begrense maksimal strøm.
Mange husholdninger har en hovedsikring på f.eks. 40 ampere. I et slikt tilfelle vil elektrikeren mest sannsynlig ikke installere en bryter med 32 ampere på Charge-kretsen, siden det kan føre til at hovedsikringen utløses når andre apparater er slått på.
Se etiketten på hovedbryteren i sikringsskapet.

 

3. Charges effektbryter.
På grunn av lover og forskrifter trenger Charge en separat bryter. Størrelsen på denne bryteren er en mulig begrensning for ladehastigheten. Denne bryteren installeres og konfigureres av elektrikeren, og skal ikke endres av ukvalifiserte personer.
Dette er relatert til punktet ovenfor, husholdningens hovedsikring.
Sjekk etiketten på den spesifiserte automatsikringen i sikringsskapet.

 

4. Konfigurert maksimal hastighet.
Når elektrikeren installerer Charge, må de sette en maksgrense — med en sikkerhetsmargin — i henhold til effektbryteren. Hvis automatsikringen er klassifisert som 32 A, er maksimal konfigurasjon ofte 28 A. Du kan ikke endre denne verdien hvis du ikke er en sertifisert installatør.
Se punkt nummer 7. Maksimal tilgjengelig strøm der er verdien som er angitt av installatøren.

 

5. Ladekabel.
Alle ladekabler er klassifisert for ulike ladehastigheter. Sjekk at kabelen din er tillatt for hastigheten du ønsker og konfigurasjonen du har. 
Merk: vi har et kjent problem med 20A-klassifiserte kabler. Av Charge leses disse som 16A, noe som fører til en lavere ladehastighet. 
Sjekk etiketten på ladekabelen din.

 

6. Bilens grense.
Sjekk bilens innstillinger og maksimal ladehastighet som er tillatt av bilen din. De fleste hybridbiler har en betydelig lavere makshastighet enn elbiler.
Sjekk ladeinnstillingene i bilen din.

Futurehome-programvare

 

7. Ladestrømgrense.
Du finner denne grensen i laderens innstillinger. Det er en verdi mellom 6 ampere, som er den laveste, og verdien fra punkt 3 ovenfor, som er bryterstørrelsen til Charges krets. Du kan trygt stille inn «Ladestrømgrense» til maksimum i laderens innstillinger, fordi elektrikeren har satt en hard grense på automatsikringens konfigurasjon.
Sjekk «Ladestrømgrense» under ladeinnstillingene dine i appen. Finn ut mer her.

 

8. Power manager – dynamisk lastbalansering.
Hvis laderen din er aktivert i lastbalansering, påvirkes ladehastigheten av strømforbruket i husholdningen din. Denne funksjonen brukes til å forhindre at hovedbryteren går. Ikke endre denne verdien, fordi du da vil risikere at hovedbryteren din går.
Sjekk forbruket i husholdningen og slå av andre apparater.

 

9. Power manager — energiterskel.
På grunn av nettprisene har vi en funksjon for å begrense energiforbruket på timebasis, kWh per. time. Hvis du setter denne grensen til 10 kWh/t, kan du ha en belastning på 10 kW påslått i én time. Hvis du bruker 20 kW, kan du ha det påslått i 30 minutter.
Sjekk tidslinjen i appen. Hvis Power Manager skalerer ned, vil det oppstå en hendelse her.

Eksempel

Group 2837 (1).png

Group 2837 (1).png
 1. Vi har et IT 1-fasenett. På denne nettypen er maksimal ladestrøm 7,4 kW.

  Formelen er 230 v * 32 ampere = 7 360 watt.

  32 A er maksimal støttet ampere.

 2. Hovedsikringen i husholdningen er 40 A. I en vanlig husholdning er dette mer enn nok, men hvis du legger til en lader på 32 A til dette, er den gjenværende kapasiteten 8 A. (Dette tilsvarer to panelovner).

 3. På grunn av den mindre hovedsikringen, har elektrikeren satt inn en automatsikring på 25 A som et sikkerhetstiltak. Dette gjør at 15 A er gjenværende til husholdningen når laderen går på full kapasitet.

 4. En tommelfingerregel er å legge til et ekstra sikkerhetslag ved å sette opp en sikkerhetsmargin på 10 % for ladere. Dette gjør at laderen maksimalt kan lade på 22 A. (25–10 % = 22,5 ~ 22 A).

 5. Kabelen har en klassifisering på 32 A, men fordi laderen bare kan levere 22 A, er dette fortsatt maksimal strøm.

 6. Det er stor forskjell på ladere i elbiler. Det kan være en flaskehals i mange tilfeller. I dette eksempelet er bilen begrenset til 1-fase — 32 A (7,4 kW), men fordi laderen bare kan levere 22 A, er dette maksimal ladehastighet.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.