Futurehome Charge — fasebalansering

  • Oppdatert

Hva trengs for fasebalansering?

  • Futurehome Charge
  • Futurehome Smarthub
  • Futurehome energimåler (HAN, P1 eller Tag)
  • TN 3-faste elektrisk strømnett*

*Per nå støtter vi ikke fasebalansering på IT/TT-nettverk. 1-fasenettverk drar nytte av dynamisk lastbalansering, men det er ingen andre faser å balansere mellom.

Hva er fastebalansering?

Fasebalansering er en funksjon som fordeler energistrømmen gjennom de ulike fasene, for å utnytte den tilgjengelige kapasiteten.

For å forstå dette prinsippet, se fro deg at du er i sikkerhetskontrollen på en flyplass der 100 personer står i kø og ett sjekkpunkt er åpent Det fasebalansering ville gjort, er å åpne det andre sjekkpunktet så flere personer kommer gjennom.

Hvis de fleste apparatene i husholdningen din får energi gjennom «sjekkpunkt» én, bruker Charge sjekkpunkt to eller tre for å forhindre at sjekkpunkt én overbelastes.

Hensikten med dette er at du kan lade så raskt som mulig, uten at hovedsikringen går eller overskrider grensen for energiterskelen din.

Futurehome-energimåleren sender informasjon om bruk på hver fase til Smarthub-en, som deretter kan bruke denne informasjonen til å lade gjennom de fasene som har mest kapasitet.

Vær oppmerksom på at denne forklaringen er overforenklet. Se den nederste delen av artikkelen for en mer detaljert forklaring.

Hvordan aktivere?

Fasebalansering er en funksjon under dynamisk lastbalansering. Når du aktiverer dynamisk lastbalansering aktiveres fasebalansering hvis du har et 3-faseoppsett Du finner dynamisk lastbalansering under Power Manager. Åpne appen → energiflis → lynet i det øverste høyre hjørnet → Dynamisk lastbalansering 

even1.svg   even2.svg   evendb1.svg 

Avansert forklaring

Måten fasebalansering fungerer på er avhengig av den elektriske nettypen din, men 3-fase er nødvendig.

  1. Futurehome-energimåleren sender informasjon om fasene til Smarthub.

  2. Smarthub beregner tilgjengelig kapasitet i hver fase.

  3. Smarthub kjører fasebalanseringsalgoritmen.

  4. Smarthub sender en kommando til Charge med informasjon om hvor mye kapasitet tom er tilgjengelig i hver fase.

Futurehome Charge krever minst seks ampere for å lade. Dette betyr, avhengig av nettypen din, at Charge setter ladingen på pause eller bytter til 1-faselading, hvis en fase på noen tidspunkt har mindre enn seks ampere tilgjengelig.

Dynamisk last- og fasebalansering har en konfigurert sikkerhetsmargin på 5 %, 10 % (standard) eller 20 %. I illustrasjonen nedenfor bruker vi 10 %. Når den tilgjengelige kapasiteten er 14 ampere, bruker Charge 12,6 ampere (14 ampere - 10 %).

I eksemplene og forklaringene våre, bruker vi dette som illustrasjoner:

Blank diagram (3).png  Blank diagram (1).png

 

TN 3-fase:

I TN-nettet er det tre faser (L1, L2 og L3), og en nøytral Når du bruker 1-fase (vanlig husholdningsprodukt), er du koblet til én av L-ene og nøytral. Når du bruker 3-fase, er du koblet til L1-N, L2-N og L3-N. Dette er vanlig i større konstruksjonsapparater og elbilladere. I TN-nettet kan du ikke bruke 2-fase på en belastning. Det er enten 3-fase eller 1-fase.

I eksempel 1 er L2 over terskelen på seks ampere som beskrevet tidligere, og bytter derfor til enkeltfasen med mest tilgjengelig kapasitet.

Untitled (4).png

Eksempel 1 bytter fra 3-fase til 1-fase.

 

Det samme prinsippet fungerer også motsatt. I eksempel 2, er kapasiteten tilgjengelig i alle 3-faser og balanseringen optimerer tilbake til 3-faselading (som i det fleste praktiske tilfeller er raskere enn 1-faselading. )

Untitled (5).png

Eksempel 2, bytte fra 1-fase til 3-faser.

 

IT/TT 3-fase:

På IT/TT-nettet er det 3-faser (L1, L2 og L3), uten nøytral. I TN bruker du én L og N, i IT og TT bruker du to L-er (L1-L2, L2-L3 eller L1-L3). MERK: IT/TT 3-fase er en veldig sjelden nettype, og Norge er det eneste landet der dette er vanlig. Dette betyr at de fleste elbilladerne ikke er laget for 3-fase IT-lading Derfor har vi begrenset IT/TT-lading til 1-fase.

I eksempel 1 kan vi se enfaselading gjennom L1-L3, der L3 er overbelastet. Som et resultat av dette, begrenses belastningen slik at den passer mellom minimum ladestrøm og den tilgjengelige kapasiteten i den fasen.

Årsaken til at ladingen ikke bytter over til L1-L2, er fordi ingen av AMS-ene i Norge sender informasjon om kapasiteten i fase 2. Derfor vet vi ikke hvor mye kapasitet som er tilgjengelig, noe som øker faren for overbelastning.


Untitled (6).png

Eksempel 1, justere L1-L3-strøm til tilgjengelige kapasitet.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.