Futurehome Charge — fargene til led-ringen

  • Oppdatert

Driftslys

Oppstart

Regnbuefarger som roterer med klokken, indikerer at Charge starter opp.

Booting.png 


Ventemodus

Dempet hvit indikerer at Charge er slått på, men ikke koblet til en bil.

dimm1.png


Klar til å lade, venter på bilen

Hvit med full styrke indikerer at Charge er koblet til bilen, og venter på at bilen skal begynne å lade.

onv.png


Klar til å lade, venter på smartsystemet

Blått med full styrke indikerer at Charge er koblet til bilen, og venter på at smartsystemet skal starte ladeøkten.

Signal_On.png


Lader

Blått lys som roterer med klokken, indikerer en aktiv ladeøkt.

Charging.png


Lading fullført / stoppet av bilen

Grønt lys med fullstyrke indikerer at ladeøkten er fullført eller stoppet av bilen.

Charging-complete.png


Venter på godkjenning

Charge venter på autentisering fra systemet eller bruker.

Se appen hvis den sitter fast på denne indikatoren.

Autentication.png


Vellykket drift

Charge bekrefter med en grønt lys at handlingen var vellykket, f.eks.:

  • godkjent autentisering
  • lagret konfigurasjon

Successful operation.png


 

Installasjonslys

Installasjonsmodus (ikke konfigurert)

Oransje lys med klokken betyr at laderen venter på konfigurasjon eller er i konfigurasjonsprosessen.

Installation-Not-configured.png


Bluetooth tilkoblet under installasjon

Oransje lys med klokken med en blå bunn, indikerer installasjonsmodus med Bluetooth-tilkobling.

Installation-Bluetooth_active.png


OTA-oppdatering pågår

Laderen oppdateres, og det lilla lyst indikerer fremdriften. Delt i fjerdedeler med 25 %-trinn.

Ikke start appen eller Charge på nytt når dette pågår, selv om det ser ut som den har stoppet!

Update in progress.png


 

Feillys

Mislykket drift

Gult lys som blinker i ett sekund, indikerer at handlingen var mislykket F.eks. autentisering mellom Charge og bilen mislyktes.

Prøv handlingen igjen. Hvis feilen vedvarer, forsøk å starte Charge på nytt ved å slå sikringen av og på.

Unsuccessful operation.png


WiFi-feil

Hvis nedre 1/4 viser oransje lys, indikerer det at WiFi-tilkoblingen er brutt. Resten av ringen viser driftsstatus.

For å løse problemer med Wifi, følge veiledningen her.

WiFi faulty.png


Zigbee-feil

Hvis øvre 1/4 viser oransje lys, indikerer det at Zigbee-tilkoblingen er brutt. Resten av ringen viser driftsstatus.

For å løse problemer med Zigbee, følg veiledningen her.

Zigbee faulty.png


 

Kritiske feil — ikke bruk Charge — ring installatøren

Kritiske feil

To røde blink med full styrke og pause på ett sekund, indikerer en kritisk feil.

Group 3470.png


Ledningsproblem

Rødt lys som roterer med klokken og 50 % lysstyrke, indikerer et ledningsproblem.

Sørg for at ledningene er riktige i henhold til forsyningskretsen og strømnettypen.

Wiring problem.png


Overspenning

Den øverste halvdelen blinker to ganger, deretter pause på to sekunder.

Untitled.png


Overstrøm

Hvis den øverste halvdelen blinker tre ganger etterfulgt av en pause på to sekunder, indikerer det overstrøm.

Untitled (2).png


Understrøm

Hvis den nederste halvdelen blinker tre ganger etterfulgt av en pause på to sekunder, indikerer det understrøm.

Untitled (2).png


Indikatorfeil

To røde blink med full lysstyrke etterfulgt av en pause på to sekunder, indikere feil med reléet.

contactor_failure.png


Overtemperatur

Tre røde blink med full lysstyrke etterfulgt av en pause på to sekunder, indikerer intern overtemperatur.

Group 3471.png


PE-feil

Rødt lys betyr PE-feil (jording).

Earth fault.png


Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.