Fronius - avanserte automatiseringer

 • Oppdatert

Innledning

Du kan opprette automatiseringer gjennom Thingsplex-flows for å kontrollere enheter basert på hvor mye din Fronius-inverter produserer, eller lignende.

For å få tilgang til Thingsplex, vennligs følg veiledningen i denne artikkelen.

Hvis du oppretter en flow som fungerer godt for deg og ønsker å dele den med resten av Futurehome-fellesskapet, kan du gjøre det på forum.futurehome.io.

Eksempel på automatisering

Som et eksempel har vi opprettet en automatisering som publiserer en hendelse i tidslinjen hvis Fronius-inverteren produserer mer enn 3000W.

Kildekoden er tilgjengelig nederst i dette dokumentet. Følg disse trinnene for å få denne flowen til å fungere med din inverter:

 1. Kopier kildekoden nederst i dette dokumentet.
 2. Klikk på «import» i flows og lim inn den gitte kildekoden.
 3. Klikk på if condition noden. Under value kan du endre verdien som flowen skal skille seg ut på. I kildekoden nedenfor er den satt til 3000 W.
 4. Endre action node (tidslinje i eksempelet) til å gjøre det du ønsker at flowen skal gjøre. For eksempel kan du opprette en generic action node som slår på varmtvannsberederen din.
 5. Lagre.

Liste over støttede grensesnitt: https://github.com/thingsplex/fronius

image

Kildekode

 • {
  "Id": "jDtHzGOzAcwrXsx",
  "ClassId": "jDtHzGOzAcwrXsx",
  "Author": "",
  "Version": 0,
  "CreatedAt": "2020-11-19T12:16:41.016268639+01:00",
  "UpdatedAt": "2020-11-19T12:28:53.268387556+01:00",
  "Name": "fronius test",
  "Group": "fronius",
  "Description": "fronius",
  "Nodes": [
  {
  "Id": "1",
  "Type": "trigger",
  "Label": "trigger",
  "SuccessTransition": "2",
  "TimeoutTransition": "",
  "ErrorTransition": "",
  "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:fronius/ad:1/sv:meter_elec/ad:1",
  "Service": "meter_elec",
  "ServiceInterface": "evt.meter_ext.report",
  "Config": {
  "InputVariableType": "",
  "IsValueFilterEnabled": false,
  "LookupServiceNameAndLocation": false,
  "PropFilterName": "",
  "PropFilterValue": "",
  "RegisterAsVirtualService": false,
  "Timeout": 0,
  "ValueFilter": {
  "Value": null,
  "ValueType": "float_map"
  },
  "ValueJPath": "",
  "ValueJPathResultType": "",
  "VirtualServiceGroup": "",
  "VirtualServiceProps": null
  },
  "Ui": {
  "nodeType": "",
  "x": 62,
  "y": 230
  },
  "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
  "Id": "2",
  "Type": "transform",
  "Label": "get_p_export",
  "SuccessTransition": "4",
  "TimeoutTransition": "",
  "ErrorTransition": "",
  "Address": "",
  "Service": "",
  "ServiceInterface": "",
  "Config": {
  "Expression": "",
  "IsRVariableGlobal": false,
  "IsTargetVariableGlobal": false,
  "IsTargetVariableInMemory": true,
  "LVariableName": "",
  "RValue": {
  "Value": 0,
  "ValueType": "int"
  },
  "RVariableName": "",
  "Rtype": "var",
  "TargetVariableName": "",
  "TargetVariableType": "",
  "Template": "",
  "TransformType": "jpath",
  "ValueMapping": [],
  "XPathMapping": [
  {
  "IsTargetVariableGlobal": true,
  "Path": "$.val.p_export",
  "TargetVariableName": "p_export",
  "TargetVariableType": "float",
  "UpdateInputVariable": false
  }
  ]
  },
  "Ui": {
  "nodeType": "",
  "x": 62,
  "y": 373
  },
  "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
  "Id": "4",
  "Type": "if",
  "Label": "if_>_3000",
  "SuccessTransition": "",
  "TimeoutTransition": "",
  "ErrorTransition": "",
  "Address": "",
  "Service": "",
  "ServiceInterface": "",
  "Config": {
  "Expression": [
  {
  "BooleanOperator": "",
  "LeftVariableIsGlobal": true,
  "LeftVariableName": "p_export",
  "Operand": "gt",
  "RightVariable": {
  "Value": 3000,
  "ValueType": "float"
  }
  }
  ],
  "FalseTransition": "6",
  "TrueTransition": "5"
  },
  "Ui": {
  "nodeType": "",
  "x": 59,
  "y": 519
  },
  "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
  "Id": "5",
  "Type": "action",
  "Label": "Publish timeline",
  "SuccessTransition": "",
  "TimeoutTransition": "",
  "ErrorTransition": "",
  "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
  "Service": "time_owl",
  "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
  "Config": {
  "DefaultValue": {
  "Value": {
  "message_en": "fronius >1000",
  "message_no": "-",
  "sender": "flow"
  },
  "ValueType": "str_map"
  },
  "IsVariableGlobal": false,
  "Props": {},
  "RegisterAsVirtualService": false,
  "VariableName": "",
  "VirtualServiceGroup": "",
  "VirtualServiceProps": {}
  },
  "Ui": {
  "nodeType": "timeline_action",
  "x": 18,
  "y": 683
  },
  "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
  "Id": "6",
  "Type": "action",
  "Label": "Publish timeline",
  "SuccessTransition": "",
  "TimeoutTransition": "",
  "ErrorTransition": "",
  "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
  "Service": "time_owl",
  "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
  "Config": {
  "DefaultValue": {
  "Value": {
  "message_en": "fronius <1000",
  "message_no": "-",
  "sender": "flow"
  },
  "ValueType": "str_map"
  },
  "IsVariableGlobal": false,
  "Props": {},
  "RegisterAsVirtualService": false,
  "VariableName": "",
  "VirtualServiceGroup": "",
  "VirtualServiceProps": {}
  },
  "Ui": {
  "nodeType": "timeline_action",
  "x": 238,
  "y": 684
  },
  "TypeAlias": "Timeline"
  }
  ],
  "Settings": null,
  "IsDisabled": true,
  "IsDefault": false,
  "ParallelExecution": "parallel"
  }

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.