Thingsplex Advanced UI (version 13.0)

 • Uppdaterad

Inledning

Thingsplex, även kallad FIMPUI - är ett avancerat användargränssnitt som kan användas för flera olika saker, vi kommer att gå igenom några av dem här. 

Varning: Thingsplex är ett användargränssnitt för utvecklare och avancerade användare. Inställningarna som exponeras i detta gränssnitt är mycket kraftfulla och kunde om de används felaktigt skada ditt system. Vi rekommenderar starkt att "leka med omsorg". Futurehome ansvarar inte för eventuella skador som kan införas i systemet när du använder detta användargränssnitt.

Thingsplex kan installeras från Playgrounds i Futurehome-appen. 

För dem som använder den klassiska appen kan den nu installeras från avsnittet Apps (BETA) under inställningar i appen. Om du inte ser det här alternativet måste du aktivera den under platsinställningar.

När Thingsplex installeras öppnar den port 8081 och 8082 på Smarthub där du kan komma åt Thingsplex hemsida.

Varning: När detta verktyg är installerat kommer portarna att avslöja ditt system i det lokala nätverket utan någon säkerhet. Vi rekommenderar starkt att inaktivera Thingsplex när den inte används för att undvika potentiellt oönskad lokal nätverkskontroll.

Tillgång till Thingsplex

Efter att den är installerad - kan FIMPUI nås på: 

cube.local:8081/fimp

eller

<smarthub_local_ip>:8081/fimp

Du måste vara i ditt lokala nätverk för att komma åt det, såvida du inte konfigurerar vidarebefordran av port men gör inte det! FIMPUI är inte säkrad på något sätt.

Den första skärmen du kommer att se är den för hantering av z-wave

blobid0.png

Översikt

Thingsplex har dessa huvudkategorier:

 • Register - en lista över alla enheter oavsett typ av adapter
 • Flow - TPFlow som är Thingsplex regelmotor
 • Adaptrar - En översikt över alla tillgängliga adaptrar på Smarthub; Z-Wave, Zigbee eller liknande.
  • Z-Wave AD
  • Zigbee
  • Generell adapter
  • System; ansluta eller koppla bort ytterligare adaptrar
 • Statistik (används inte) - En översikt över den övergripande statusen på Smarthub och dess enheter
 • Message stream - En logg över alla inkommande och utgående MQTT-händelser.
 • Inställningar
  • Anslutningsinställningar
  • Smarthubhanterare
  • Problemrapportering och logguppaladdare

FIMP och adaptrar

FIMP är Futurehomes protokoll för IoT-kommunikation.  Futurehome IoT-meddelandeprotokoll. 

Olika tillgängliga system och protokoll samlas i ett känt Futurehome meddelandeformat som möjliggör stöd för flera protokoll.

FIMP förklaras på vår Github-sida, läs mer om FIMP API här: https://github.com/futurehomeno/fimp-api


En adapter är en omformare mellan en teknik eller ett system till FIMP. Till exempel kommer Z-Wave-adaptern att säkerställa att alla Z-Wave kompatibla enheter kommer att fungera med FIMP. 

Z-Wave nätverkshantering (Z-Wave-adapter)

Här får du en fullständig översikt över alla z-wave-enheter och du kan göra saker som inkludera/utesluta enheter, återställa z-wave chipet eller pinga enskilda enheter.

Varning: Återställning av z-wave-chipet tar bort alla z-wave-enheter!! och det finns ingen "är du säker?" knapp.

Om du trycker på serviceknappen på en enhet får du en översikt över alla FIMP-tjänster den här enheten stödjer, och härifrån kan du styra och läsa dem.

mceclip0.png 

Läs mer om FIMP-tjänster här: https://github.com/futurehomeno/fimp-api#services

Z-Wave-parameter

Ställa in eller läsa z-wave-parameter kan göras från dev_sys-tjänsten.

För att läsa en parameter använder vi gränssnittet cmd.config.get_report och skriver in parameterns nummer som vi vill ha i namnfältet. Efter att ha tryckt på Get kommer vi att få ett svar på gränssnittet evt.config.report.

I det här exemplet bad vi om parameter 41 från en Fibaro väggplugg. Svaret vi fick var 41=1;1.
Vi kan tolka resultatet så här: 41 = parameternummer, den första 1 i 1; är värdet parametern är inställd till, den andra 1 är längden på värdet (längden kan bara vara 1, 2 eller 4).

mceclip2.png

Om vi vill ändra parametervärdet 41 till 0 (belysning helt avstängd) måste vi skriva in namnet och värdet så här i gränssnittet cmd.config.set.

mceclip3.png

Z-Wave-anknytningar

Konfigurering av anknytningar görs också med tjänsten dev_sys.

Här är ett exempel med användargränssnittet dev_sys för att läsa och ställa in anknytningar.

mceclip0.png

Message stream

Här kan du se alla FIMP-meddelande skickade över MQTT. Du kan också skicka ditt eget meddelande med MQTT-klienten på sidan.

Det enklaste sättet att skapa och skicka ditt eget FIMP-meddelande är att klicka på ett meddelande i message stream och använda knappen Kopiera till MQTT-klienten.

mceclip0.png

Sedan kan du ändra innehållet i meddelandet innan du skickar det igen.

På nästa bild ändrar vi temperaturen till 60 grader, när vi skickar detta meddelande kan vi se förändringen i appen. Vi kommer också att få ett meddelande om hög temperatur.

mceclip1.png

Flow - Thingsplex Flow - Reglermotor

mceclip1.png

Det finns 2 sätt att skapa ett flöde:

 1. Lägg till nytt flöde - skapa ett flöde från början
 2. Import - importera ett flöde som någon har delat med dig

Under menyn "Flow" kan du hitta regelmotorn för utvecklare. Se separat artikel om flow-motorn här.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?

3 av 7 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.