Futurehome Charge - varför laddas den så långsamt?

 • Uppdaterad

Det finns flera faktorer som påverkar laddningshastigheten, och i de flesta fall kommer du inte att nå det teoretiska maxvärdet. Om du kämpar med långsam laddningshastighet och du inte är säker på varför, kontrollera stegen nedan.

Föreställ dig en flod som flyter genom grindar. På vägen finns det 8 grindar och för att du ska kunna dra nytta av den fulla potentialen måste alla grindar vara helt öppna. Om en av dem är något stängd kommer denna begränsade hastighet att vara ditt "nya" maximala.

Group 2836.png

Elektriska begränsningar

1. Typ av nät till ditt hem.
I Norge har vi IT och TT, som är praktiskt taget mycket lika, och TN. Om du har IT eller TT kommer du inte att ladda snabbare än 7,4 kW.
Kontrollera etiketten på ditt säkringsskåp.

Elnät

Fas

Brytare

Max. ström

TN/IT/TT

1-fas

16 A

3,7 kW

TN/IT/TT

1-fas

32A

7,4 kW

IT/TT

3-fas

32A

7,4 kW*

TN

3-fas

16 A

11 kW

TN

3-fas

32A

22 kW

*Observera att Futurehome Charge inte stöder 3-fasladdning i IT/TT-nät. Detta beror på säkerhetsskäl och du kan läsa mer om det i artikeln som är länkad här.

 

2. Hushållets huvudsäkring.
Om din huvudsäkring är för liten kommer elektrikern som installerar Charge att begränsa den maximala strömmen.
Många hushåll har en huvudsäkring med klassificering på t.ex. 40 ampere. I sådant fall kommer elektrikern sannolikt inte att installera en 32 ampere-säkring på Charge-kretsen, eftersom det kan leda till att huvudsäkringen utlöses när andra apparater slås på.
Kontrollera etiketten på din huvudsäkring i säkringsskåpet.

 

3. Charge kretssäkring.
På grund av lagar och förordningar behöver Charge en separat säkring. Storleken på denna säkring är en möjlig begränsning för hastigheten. Denna säkring installeras och konfigureras av elektrikern och får inte ändras av ocertifierad personal.
Detta är relaterat till punkten ovan, hushållets huvudsäkring.
Kontrollera etiketten på din angivna automatsäkring i säkringsskåpet.

 

4. Konfigurerad maximal hastighet.
När elektrikern installerar Charge måste de ställa in en maximal gräns - med en säkerhetsmarginal - i enlighet med automatsäkringen. Om automatsäkringen är klassad 32 A blir ofta det maximala konfigurerade värdet 28 A. Du kan inte ändra detta värde om du inte är en certifierad installatör.
Kontrollera punkt nummer 7. Den maximala tillgängliga strömmen där är det värde som ställts in av installatören.

 

5. Laddningskabel.
Alla laddningskablar är klassade för olika laddningshastigheter. Kontrollera att din kabel tillåter den hastighet du vill ha och har konfigurerat. 
Obs! Vi har ett känt problem med kablar märkta 20 A. Genom Charge läses dessa som 16 A, vilket leder till långsammare laddningshastighet. 
Kontrollera märkningen på din laddningskabel.

 

6. Bilgräns.
Kontrollera dina bilinställningar och maximal laddningshastighet som din bil tillåter. De flesta hybridbilar har betydligt lägre maximal hastighet än elbilar.
Kontrollera laddningsinställningarna i din bil.

Futurehome-programvara

 

7. Gräns för laddningsström.
I din laddares inställningar kommer du att hitta en gräns. Detta är ett värde mellan 6 ampere, som det lägsta och värdet från punkt 3 ovan, säkringsstorleken för Charges krets. Du kan säkert ställa in ”Gräns för laddningsström” i laddarens inställning på max, eftersom elektrikern har ställt in en fast gräns på konfigurationen av automatsäkringen.
Kontrollera ”Gräns för laddningsström” under dina laddares inställningar i appen. Läs mer här.

 

8. Strömhanterare - dynamisk belastningsutjämning.
Om din laddare är aktiverad med belastningsutjämning kommer laddningshastigheten att påverkas av strömanvändningen i ditt hushåll. Denna funktion används för att förhindra att huvudsäkringen utlöses. Ändra inte detta värde, eftersom du kommer att riskera att utlösa din huvudsäkring.
Kontrollera användningen i ditt hushåll och försök att stänga av andra apparater.

 

9. Strömhanterare - energitröskel.
På grund av nättarifferna har vi en funktion för att begränsa energianvändningen på timbasis, kWh per timme. Om du ställer in din gräns till 10 kWh/h kan du ha en belastning på 10 kW påslagen i 1 timme. Om du använder 20 kW kan du ha den påslagen i en halvtimme.
Kontrollera tidslinjen i appen. Om Power Manager skalar ner kommer det att finnas en händelse här.

Exempel

Group 2837 (1).png

Group 2837 (1).png
 1. Vi har ett IT 1-fas nät. På denna typ av nät är den maximala laddningsströmmen 7,4 kW.

  Formeln är 230 v * 32 ampere = 7360 watt.

  32 A är den maximala ampere som stöds.

 2. Huvudsäkringen i hushållet är 40 A. I ett vanligt hushåll är detta mer än tillräckligt, men om du lägger till en laddbox med 32 A till detta är den återstående kapaciteten 8 A. (För referens är det lika med 2 panelugnar).

 3. På grund av den mindre huvudsäkringen installerade elektrikern en 25 A automatsäkring som en säkerhetsåtgärd. Detta lämnar 15 A till hushållet när laddboxen körs på full kapacitet.

 4. En tumregel är att lägga till ett extra lager av säkerhet genom att konfigurera laddare med 10 % säkerhetsmarginal. Detta kommer att tillåta laddboxen att ladda vid 22 A maximalt. (25 - 10 % = 22,5 ~ 22 A).

 5. Kabeln har en klassificering på 32 A, men eftersom laddboxen endast levererar 22A är detta fortfarande den maximala strömmen.

 6. Det finns stora skillnader i laddarna ombord i elbilar. Detta kan vara flaskhalsen i många fall. I detta exempel är bilens gräns 1 fas - 32 A (7,4 kW), men eftersom laddboxen endast levererar 22 A, kommer detta att vara den slutliga laddningshastigheten.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.