Futurehome Charge - Färger på led-ringen

  • Uppdaterad

Driftsljus

Uppstart

Regnbågsfärger som roterar medurs indikerar att Charge startar upp.

Booting.png 


Vänteläge

Fast dimmat vitt ljus indikerar att Charge är påslagen men inte ansluten till en bil.

dimm1.png


Redo att ladda och väntar på bilen

Fast vitt ljus med full ljusstyrka indikerar att Charge är ansluten till bilen och väntar på att bilen ska börja ladda.

onv.png


Redo att ladda och väntar på det smarta systemet

Fast blått ljus med full ljusstyrka indikerar att Charge är ansluten till bilen och väntar på att det smarta systemet ska starta laddningssessionen.

Signal_On.png


Laddning

Blått ljus som roterar medurs indikerar en aktiv laddningssession.

Charging.png


Laddning klar/stoppad av bilen

Fast grönt ljus med full ljusstyrka indikerar att laddningssessionen är klar eller har stoppats av bilen.

Charging-complete.png


Väntar på autentisering

Charge väntar på autentisering från systemet eller användaren.

Om den fastnar på denna indikator kontrollerar du appen.

Autentication.png


Lyckad drift

Charge bekräftar en lyckad åtgärd med en grön blinkning, t.ex.:

  • Autentisering godkänd
  • Konfiguration sparad

Successful operation.png


 

Installationsljus

Installationsläge (inte konfigurerat)

Orange ljus som roterar medurs innebär att laddboxen väntar på konfiguration eller är i konfigurationsprocessen.

Installation-Not-configured.png


Ansluten till Bluetooth under installation

Orange ljus som roterar medurs med fast blått ljus längst ner indikerar installationsläge med en lyckad Bluetooth-anslutning.

Installation-Bluetooth_active.png


OTA-uppdatering pågår

Laddboxen uppdateras och det lila ljuset kommer att indikera förloppet. Uppdelad i kvartal om steg på 25 %.

Starta inte om appen eller Charge när detta pågår, även om den ser ut att ha fastnat!

Update in progress.png


 

Ljus vid fel

Misslyckad drift

Gult ljus som blinkar i 1 sekund indikerar att en åtgärd misslyckades. T.ex. autentisering mellan Charge och bilen misslyckades.

Försök med åtgärden igen. Om felet kvarstår ska du försöka starta om Charge genom att vända på säkringen.

Unsuccessful operation.png


Wifi-fel

Nedre 1/4 av ringen visar konstant orange ljus som indikerar tappad wifi-anslutning. Resten av ringen kommer att visa driftsstatus.

För att lösa wifi-problem följer du guiden här.

WiFi faulty.png


Zigbee-fel

Övre 1/4 av ringen visar konstant orange ljus som indikerar tappad Zigbee-anslutning. Resten av ringen kommer att visa driftsstatus.

För att lösa Zigbee-problem följer du guiden här.

Zigbee faulty.png


 

Kritiska fel - använd inte Charge - ring installatören

Kritiskt fel

2 x röd blinkning med full ljusstyrka och 1 sekunds paus indikerar ett kritiskt fel.

Group 3470.png


Problem med kabeldragning

Rött ljus som roterar medurs med 50 % ljusstyrka, indikerar ett problem med kabeldragning.

Se till att kabeldragningen är korrekt enligt strömförsörjningskretsen och typen av nät.

Wiring problem.png


Överspänning

Den övre halvan blinkar två gånger och sedan 2 sekunders paus.

Untitled.png


Överström

Den övre halvan blinkar tre gånger och sedan 2 sekunders paus vilket indikerar överström.

Untitled (2).png


Underström

Den nedre halvan blinkar tre gånger och sedan 2 sekunders paus vilket indikerar underström.

Untitled (2).png


Fel på kontaktor

2 x röd blinkning med full ljusstyrka och 2 sekunders paus indikerar ett fel med reläet.

contactor_failure.png


Övertemperatur

3 x röd blinkning med full ljusstyrka, följt av 2 sekunders paus indikerar en inre övertemperatur.

Group 3471.png


PE-fel

Fast rött ljus innebär ett PE (jordning)-problem.

Earth fault.png


Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.