Heatit - Z-TRM3 Termostat

 • Oppdatert

Installasjon

Multireg_thermostat_mockup_NO.png

Termostaten skal installeres av autorisert installatør. Spenningen til termostaten MÅ TIL ENHVER TID være frakoblet under installering.

Når termostaten er koblet opp i henhold til produsentens brukermanual kan termostaten inkluderes i Futurehome Smarthub. 

Termostatens meny

Termostatens meny gjøres tilgjengelig ved å holde den midtre (bekreft) knappen inne i 10 sekunder. Det vises OFF i displayet. Du er nå i termostatens meny, for å bla opp og ned i menyen bruk venstre og høyre knapp. Undermenyer velges ved å trykke den midtre (bekreft) knappen. Bekreft alltid dine innstillinger ved å holde den midtre (bekreft) knappen i 2 sekunder. Sto vises i displayet for å indikere at innstillingene er lagret.

OFF Skrur termostaten av
F

F: Floor sensor (gulvføler)

A: Internal sensor (intern føler)

AF: Internal sensor + floor sensor (intern- og gulvføler)

A2: External room sensor (ekstern romføler)

A2F: External room sensor + floor sensor (ekstern romføler + gulvføler)

Sen

Velg riktig Ohm-verdi for din føler

NTC type (10, 12, 15, 22, 33 or 47kΩ).

Standard 10kΩ

CAE Kalibrering for ekstern sensor
CAF Kalibrering for gulvsensor
CAr Kalibrering av intern sensor
br1 Brightness (lysstyrke) i display
Con Aktivering av inkludering/ekskludering
diF Hysterese
ALo Minimumstemperatur (A sensor)
AHI Maksimumstemperatur (A sensor)
Flo Minimumstemperatur gulvføler (F sensor)
FHI Maksimumstemperatur gulvføler (F sensor)
A2L Minimumstemperatur (A2 sensor)
A2H Maksimumtemperatur (A2 sensor)
ESC Escape – gå ut av programmering

Hvis du velger å bruke gulvføler (F) uten det er tilkoblet en gulvføler; Er4 vil vises i displayet.
Hvis du velger å bruke ekstern romføler eller ekstern romføler + gulvføler (A2 eller A2F) uten det er tilkoblet ekstern føler; Er5 vil vises i displayet.

Innlæring

 1. Åpne Futurehome-appen, velg riktig sted.
 2. Start innlæring i Futurehome app, se mer her ved behov.
 3. Klargjør termostaten som følger:
 4. Trykk den midterste knappen (confirm) i 10 Sek.
 5. Termostaten viser “OFF”.Multireg_mockup_01_NO.png
 6. Trykk deretter på høyre "ned" knapp 5 ganger til displayet viser “Con”.Multireg_mockup_con2_NO.png
 7. På termostaten:Hold den midterste knappen inne i ca 2 sekunder. En sirkel begynner å spinne rundt på displayet, termostaten er nå i inkluderings modus, du kan slippe knappen.
 8. Det skal dukke opp “Enhet funnet, konfigurerer”.
 9. Både app og termostaten skal nå vise at inkludering var vellykket.
 10. Display i termostat vil vise Inc.
  Multireg_mockup_inc_NO.png
 11. Når enheten er innlært må man sette opp riktige kanaler. 

Kanaler 

Z-TRM3 er en såkalt multikanals enhet. Det betyr at når enheten læres inn i Futurehome så har den flere kanaler. Når man lærer inn enheten i Futurehome så vil følgene kanaler dukke opp:

 • Kanal 0 = Fysisk enhet for konfigurasjoner og lignende.
 • Kanal 1 = Termostaten
 • Kanal 2 = Intern romføler
 • Kanal 3 = Ekstern romføler
 • Kanal 4 = Gulvføler

De kanalene som skal benyttes i Futurehome er:

 • Kanal 0 - Denne kanalen trenger ikke å brukes, ikke legg den i et rom
 • Kanal 1 - Gi den et navn og legg den i riktig rom
 • Kanal 2 - legg denne i samme rom som kanal 1 dersom du bruker intern romføle
 • Kanal 3 - legg denne i samme rom som kanal 1 dersom du bruker ekstern kablet romføler
 • Kanal 4 - legg denne i samme rom som kanal 1 dersom du bruker gulvføler

Tips: De kanalene som ikke brukes legges i "ingen rom", og velg type "ikke noe".

Sletting/Ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette termostaten fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Åpne Futurehome-appen, velg riktig sted.
 2. Start ekskludering i Futurehome app.
 3. Repeter samme prosedyre som ved inkludering.
 4. Display i termostat vil vise EcL om enheten ble slettet.Multireg_mockup_EcL_NO.png
 5. App vil vise at enheten ble slettet.

Fabrikkinstilling - RES

Ved å trykke på den midtre (bekreft) og den høyre knappen (ned) i 20 sekunder vil termostaten resettes til fabrikkinnstilling.

Displayet vil vise rES i 10 sekunder imens den fabrikkresettes. Når rES ikke lenger vises i displayet er termostaten resettet. 

NB! Bruk denne fremgangsmåten bare når Smarthub mangler eller enheten må nullstilles for å læres inn i et annet nettverk eller dersom den ikke lar seg inkludere.

For å sjekke hvilken smarthub Heatit Z-TRM3 er kompatibel med kan du se i oversikten av støttede produkter her.

Var denne artikkelen nyttig?

3 av 4 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.