Heatit - ZTRM2fx Termostat

 • Oppdatert

Installasjon

Multireg_thermostat_mockup_NO.png

Termostaten skal installeres av autorisert installatør. Spenningen til termostaten MÅ TIL ENHVER TID være frakoblet under installering.

Når termostaten er koblet opp i henhold til produsentens brukermanual kan termostaten inkluderes i Futurehome Smarthub. 

Termostatens meny

Termostatens meny gjøres tilgjengelig ved å holde den midtre (bekreft) knappen inne i 10 sekunder. Det vises OFF i displayet. Du er nå i termostatens meny, For å bla opp og ned i menyen bruk venstre og høyre knapp. Undermenyer velges ved å trykke den midtre (bekreft) knappen. Bekreft alltid dine innstillinger ved å holde den midtre (bekreft) knappen i 2 sekunder.

OFF Skrur termostaten av
F

F: Floor sensor (gulvfler)

A2F: Air+Floor sensor (rom + gulvføler)

A2: External sensor (ekstern føler)

Sen

Velg riktig Ohm-verdi for din føler

NTC type (10, 12, 15, 33 or 47kΩ).

Standard 10kΩ

CAE Kalibrering for ekstern sensor
CAF Kalibrering for gulvsensor
br1 Brightness (lysstyrke) i display
Con Aktivering av inkludering/ekskludering
diF Hysterese
ALo Minimumstemperatur ekstern romføler
AHI Maksimumstemperatur ekstern romføler
Flo Minimumstemperatur gulvføler
FHI Maksimumstemperatur gulvføler
HEA Bytt mellom varming eller kjøling
ESC Escape – gå ut av programmering

Innlæring

 1. Åpne Futurehome-appen, velg riktig sted.
 2. Start innlæring i Futurehome app, se mer her ved behov.
 3. Velg “normal innlæring” og la “lær inn kjente enheter raskere” være avhuket, start innlæring.
 4. Klargjør termostaten som følger:
 5. Trykk den midterste knappen (confirm) i 10 Sek.
 6. Termostaten viser “OFF”.Multireg_mockup_01_NO.png
 7. Trykk deretter på høyre "ned" knapp ganger til displayet viser “Con”.Multireg_mockup_con2_NO.png
 8. På termostaten: Hold den midterste knappen inne i ca 2 sekunder. En sirkel begynner å spinne rundt på displayet, termostaten er nå i inkluderings modus, du kan slippe knappen.
 9. Det skal dukke opp “Enhet funnet, konfigurerer”.
 10. Både app og termostaten skal nå vise at inkludering var vellykket.
 11. Display i termostat vil vise Inc.
  Multireg_mockup_inc_NO.png
 12. Når enheten er innlært må man sette opp riktige kanaler. (Påse at enheten har riktig navn på enhets type etter innlæring. Enheten skal dukke opp som "Heatit - Z-TRM2FX" og ikke "411_3_514". Dersom enhet ikke får riktig navn bør den slettes og legges inn på nytt hvis ikke må enheten konfigureres fra bunnen av ihht til manualen.

Kanaler 

ZTRM2fx er en såkalt multikanals enhet. Det betyr at når enheten læres inn i Futurehome så har den flere kanaler. Når man lærer inn enheten i Futurehome så vil følgene kanaler dukke opp:

 • Kanal 0 = Fysisk enhet for konfigurasjoner og lignende.
 • Kanal 1 = Termostaten
 • Kanal 2 = Ekstern romføler
 • Kanal 3 = Gulvføler
 • Kanal 4 = Rele

Kanalene kan ses dersom man trykker på "avansert".

De kanalene som skal benyttes i Futurehome er:

 • Kanal 0 - Denne kanalen trenger ikke å brukes, ikke legg den i et rom.
 • Kanal 1 - Gi den et navn og legg den i riktig rom
 • Kanal 2 - legg denne i samme rom som kanal 1 dersom du har kablet romføler. 
 • Kanal 3 - legg denne i samme rom som kanal 1 dersom du har gulvføler
 • Kanal 4 - Ikke bruk denne kanalen foreløpig. Dersom rele settes til klima vil Futurehome overstyre termostaten og kan ødelegge parkett gulv feks.

Endring Oktober 2020: 
Du kan nå lage et eget rom med navn "Effekt varmekabler" og sette kanal 4 i dette rommet, med funksjonalitet klima. MERK: Ingen andre temperatur sensorer må legges i dette rommet.
Du må ha vinculum versjon 3.0.21 eller senere.

Tips: Dersom enheten ikke har kablet ekstern føler anbefaler vi at kanalen legges i et utendørs rom. Dette da sensoren rapporterer 0 grader og vil generere melding om lav temperatur og advarsler på tidslinje. Lag et nytt rom feks "Ikke i bruk" merk av at det er et utendørs rom og lagre. Lagre så kanal 2 i dette rommet.

Sletting/Ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette termostaten fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Klargjør termostaten, som vist ovenfor under innlæring.
 2. Gå inn på "Oppsett".
 3. Finn og velg din enhet. 
 4. Naviger til bunnen og velg "Slett".
 5. Godkjenn "Slett enhet".
 6. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus.
 7. Hold den midterste knappen inne i ca 2 sekunder.
 8. En sirkel begynner å spinne rundt på displayet, termostaten er nå i inkluderings modus, du kan slippe knappen. 
  Multireg_mockup_con2_NO.png
 9. Display i termostat vil vise EcL.
 10. App vil vise at enheten ble slettet.
  Multireg_mockup_EcL_NO.png

Fabrikkinstilling - RES

Ved å trykke på den midtre (bekreft) og den høyre knappen (ned) i 20 sekunder vil termostaten resettes til fabrikkinnstilling.

NB: Bruk denne fremgangsmåten bare når Smarthub mangler eller enheten må nullstilles for å læres inn i et annet nettverk eller dersom den ikke lar seg inkludere.

CO/ECO

Termostaten har 2 hovedprogrammer. CO (comfort) og ECO (economy). Ved å trykke på den midtre (bekreft) knappen i 2 sekunder skifter du mellom disse to. Normalt har du to forskjellige temperaturer for disse.

 • CO: Normal romtemperatur, for eksempel 22 ºC
 • ECO: Brukes i rom som sjelden er i bruk eller hvis du er fraværende. ECO kan også aktiveres via pilotleder bak på termostaten.

Det anbefales ikke å bruke denne innebygde funksjonen for senking av temperatur, dette gjøres helle med bruk av moduser, snarveier eller tidsinnstillinger i Futurehome appen.

 Var denne artikkelen nyttig?

0 av 1 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.