Förbrukningsbaserade automatiseringar

  • Uppdaterad

Automatiseringar

Förbrukningsbaserad automatisering är en av de typer av automatisering som finns i vårt system. Läs artikeln här för mer information om automatisering i allmänhet.

Inledning

En förbrukningsbaserad automatisering är en åtgärd som aktiveras av att en enhets strömförbrukning går över eller under ett visst värde.

VIKTIGT:

  1. Denna automatisering aktiveras varje gång enheten rapporterar strömförbrukning över eller under det angivna värdet. Vissa enheter kan rapportera en gång varannan sekund, medan andra kan rapportera en gång var femte minut.
  2. Det finns inget skydd mot motstridiga automatiseringar. Detta kan leda till att enheter slås på eller stängs av varje sekund, vilket kan skada både enheten och den smarta hubben.

Läs hela artikeln innan du ställer in automatiseringen.

Installation

1. Gå till inställningar inställningar.svg → automatiseringar → + automatisering.

auto1_f.svg

2. Välj sensorn → “wattage” → välj enheten.

auto2-F.svg   AUTO3_f.svg

3. Välj strömgränsen. Till exempel, när förbrukning är över 5 kW.

4. Välj läget som scenen bör fungera i. Automatiseringen kommer inte att aktiveras i de lägen som inte är valda. Tryck sedan på nästa steg.

auto4_f.svg       

5. Välj enheten eller läget → välj vad som bör hända → tryck + → ställ in önskad tid innan automatiseringen omvänds → välj vad som händer när den är omvänd → nästa steg → spara. Genvägar är placerade under lägen.

auto5_f.svg   auto6_f.svg 

Anmärkning

  1. Automatisering skapas på din egen risk. Oansvarig inställning kan leda till motstridiga automatiseringar. "Sista meddelande gäller" och energimeddelanden är frekventa, så denna automatisering körs ofta och åsidosätter andra automatiseringar.
  2. Omvänd baserat på tid, inte förbrukning. Vi rekommenderar inte att omvända något när förbrukningen går under ett värde men att istället använda tidsinställningen i steg 5. HAN-sensorn skickar data ofta och för varje meddelande under värdet aktiveras automatisering. Detta kan ske 30-50 gånger per minut och överbelasta Smarthub.
  3. Känn din förbrukning. Var medveten om den totala förbrukningen och ställ in en realistisk gräns för att undvika alltför frekventa eller sällsynta aktiveringar av automatisering.

Var denna artikel till hjälp?

6 av 6 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.