Namron Zigbee Touch termostat

 • Uppdaterad

NamZig.png

Termostaten måste installeras av en auktoriserad installatör. Spänningen till termostaten måste alltid vara frånkopplad under installationen.

När termostaten är ansluten enligt tillverkarens användarmanual kan termostaten läggas till i Futurehome Smarthub.

Inkludering

För att inkludera enheten måste Smarthub ställas i inkluderingsläge.

 1. Öppna appen → inställningar → enheter → lägga till enhet → Zigbee → start.

  ZigInc.svg

 2. Ställ termostaten i inkluderingsläge genom att hålla ner nedknappen i 8 sekunder. (Zigbee-ikonen blinkar på termostaten)

När termostaten hittas i appen trycker du på "Ok, klar!". Enheten är nu längst ner i din enhetslista. Tryck på den → inställningar → ge den ett namn, en funktion och ett rum.

Uteslutning

Gå till inställningar → enheter → hitta enheten i listan → inställningar → ta bort.

Konfiguration

Termostaten har två temperatursensorer, en intern rumssensor och en golvsensor. Som standard är den inställd till rumssensorn. Termostaten har också regulatorläge. Detta innebär att du inte behöver en temperatursensor eftersom enheten körs på strömcykler - x tid på - x tid av.

 1. Ange inställningsmenyn på termostaten genom att hålla upp- och nedpilarna samtidigt i 5 sekunder. Inställning 01 är lägesinställningen (regulator eller termostat). Inställning 03 är sensorvalet när du är i termostatläge.

 2. Inställning 01:
  0 = strömregulator
  1 = termostat

 3. Inställning 03:

  0 = intern rumssensor
  1 = extern/golvsensor
  2 = max vakt*

 4. Bekräfta genom att hålla M-knappen.

  *Maximal vakt använder rumssensorn som temperatursensor men kommer att stänga av värmen om golvsensorn når 27 grader. Detta är lämpligt för trägolv som inte tål hög värme.

Strömregulator

Du kan också ändra läge på enheten i Futurehome-appen. Ange inställningar → enheter → termostaten → inställningar → inställningar för strömregulator.

Aktivera denna funktion och tryck på ”spara”. Efter 3 sekunder kommer driftcykeln att visas.

Driftcykel är intervallet för på-av-cykeln inom denna tidsram. T.ex. har du 30 min som driftcykel och ställer in regulatorn till 50 %. Detta kommer att lämna regulatorn på värme under de första 15 minuterna och av under de sista 15 minuterna. Om du ställer in den till 30 % kommer regulatorn att värma i 9 minuter och vara avstängd under de återstående 21 minuterna.

Kända begränsningar

 • 1 % fel per steg. 5 % på regulatorn är 6 % i appen. Detta kommer att fortsätta för varje steg, vilket innebär att 90 % på regulatorn kommer att visa 100 % i appen. 
 • När enheten är i regulatorläge är enheten inte tillgänglig i lägen, genvägar eller automatiseringar.
 • Vanligtvis när den används som en regulator är enheten monterad utanför rummet som den kontrollerar. Den interna temperatursensorn kommer att visa temperaturen i rummet utanför där den är inställd i appen. Detta kommer att resultera i att temperaturen utanför rummet visas inuti rummet, i appen. 

Var denna artikel till hjälp?

0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.