Felsökning av Futurehome-termostat

  • Uppdaterad

Visar termostaten helt fel temperatur?

Det vanligaste misstaget under konfigurationen av termostaten är att använda en äldre golvsensor. Denna är troligen kompatibel, men du måste dubbelkolla kOhms-motstånden i den. Den som levereras med termostaten är 10 kOhms och termostaten är inställd på detta som standard.

Öppna termostatens meny genom att hålla nere + och - knapparna i 5 sekunder. Bläddra till meny 02 med en tryckning på knappen ... och välj värdet med + och -. Bekräfta med strömknappen.
0: 10 kOhm (ingår)
1: 12 kOhm
2: 15 kOhm
3: 47 kOhm

 

Är klockan felaktig?

Tiden på termostaten hämtas från vårt system. Kontrollera att Smarthub är uppdaterad och om klockan fortfarande är felaktig kan du prova att starta om Smarthub. Om detta inte hjälper kan du prova att koppla bort strömmen till termostaten och lämna den strömlös i 2-3 minuter.

 

Termostaten ställer in höga temperaturer av sig själv

I de flesta fall där det verkar som att termostaten ställer in temperaturen av sig själv, visar det sig att användaren har rört vid temperaturskalan i appen. Vi har upplevt att reglaget är mycket känsligt och många har av misstag justerat det medan de bläddrade igenom Klimat-sidan. Detta arbetas det med, men under tiden ska du vara medveten om detta. För alla er med trägolv måste ni komma ihåg att kontrollera att den maximala temperaturen är inställd som en säkerhetsfunktion på termostaten. (Meny nummer 1 - värde 2)

 

Termostaten växlar lägen av sig själv

  • Termostaten kan vara i autoläge på termostaten vilket gör att den kan växla mellan lägen i ett förprogrammerat veckoschema. Lösningen är att ställa in värmeläge.
  • Om du aktiverade energihanteraren kan denna optimering ställa in lägen på termostaten. I dessa fall är den avsedd att växla mellan lägen för att spara ström.

 

Jag kan inte se förbrukning på termostaten

Det finns två versioner av vår termostat. Den första har inte en inbyggd strömmätare medan den andra har det. Du kan identifiera dessa genom att gå till termostaten i appen.

  • Den utan strömmätning kommer att ha ett fält som kallas "tilläggsfunktioner". Här kan du ange förbrukningen för termostaten manuellt. Kom ihåg att ange ett värde här. Om inte, kommer den inte att kunna identifiera att förbrukningen kommer från denna enhet.
  • Den andra versionen har denna inbyggd och kommer därför inte att ha några "tilläggsfunktioner". Om du inte får din förbrukning här rekommenderas det att du kopplar bort strömmen från termostaten i 2-3 minuter innan du startar den igen.

 

Rumstemperaturen är helt fel.

Termostaten har två kanaler (förklaring av kanaler kan hittas här). Den första kanalen är huvudkanalen som ger dig termostatfunktionalitet och den uppmätta temperaturen från den valda sensorn på termostaten. Den andra kanalen visar temperaturen på sensorn som inte är vald. Här bör du bara placera den första kanalen i rummet. Detta beror på att rummet tar genomsnittet av alla temperatursensorer i rummet. Termostaten kommer inte att påverkas av detta, men rumstemperaturen kommer att vara felaktig.

 

Termostaten är helt svart, inget händer när jag trycker på den.

Detta kan hända om du stänger av termostaten efter att låset har ställts in. Lösningen är att hålla ner knappen - och menyknappen tillsammans i 8 sekunder. Detta kommer att inaktivera låset och du kan nu hålla ner på/av-knappen tills termostaten slås på.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 4 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.