Futurehome smart termostat

 • Uppdaterad

Installation

TermostatHvit_f_500px-72dpi_test.png

Termostaten måste installeras av en auktoriserad installatör. Spänningen till termostaten måste alltid vara frånkopplad under installationen.

När termostaten är ansluten enligt tillverkarens användarmanual kan termostaten läggas till i Futurehome Smarthub.

Inkludering

För att inkludera enheten måste Smarthub ställas i inkluderingsläge.

 1. Öppna appen → inställningar inställningar.svg → enheter → lägga till enhet → Zigbee → start.

16a1_f.svg

 1. Ställ termostaten i inkluderingsläge genom att hålla ner minusknappen i 8 sekunder. (Zigbee-ikonen blinkar på termostaten).
 2. När termostaten hittas i appen trycker du på "Ok, klar!". Enheten är nu längst ner i din enhetslista. Välj den → ställin.svg inställningar → ge den ett namn, en funktion och ett rum.
 3. Om det finns en tillgänglig uppdatering för termostaten startar den automatiskt. Stäng inte av strömmen till termostaten medan uppdateringen pågår.

Uteslutning

Gå till inställningar inställningar.svg → enheter → hitta enheten i listan → ställin.svg inställningar → ta bort.

Konfiguration

Termostaten har två temperatursensorer, en intern rumssensor och en golvsensor. Som standard är den inställd till rumssensorn.

 1. Välj sensor på termostaten genom att hålla ner + och - samtidigt i 5 sekunder. Du är nu i menyn där inställning 01 är sensorinställningen.

 2. Tryck på + eller - för att ändra standardval.
  0 = intern rumssensor
  1 = golvsensor
  2 = maximal vakt*

 3. Bekräfta med ⏻

*Maximal vakt använder rumssensorn som temperatursensor men kommer att stänga av värmen om golvsensorn når 27 grader. Detta är lämpligt för trägolv som inte tolererar hög värme.

I appen har termostaten två kanaler, kanal 1 innehåller termostaten och den valda sensorn, medan kanal 2 innehåller sensorn som inte är vald. För mer information se en artikel om kanaler.

termo1_f.svg   termo2_f.svg

Strömmätning

Vi har två versioner av termostaten. En med en intern strömmätare och en utan. Om du har en utan, kommer du att se detta genom att termostaten rapporterar 0 W även när den är på. För att lägga till förbrukning måste du först veta hur mycket ström golvvärmen drar och sedan ange detta värde.

 • Gå till inställningar inställningar.svg → enheter → termostat → tilläggsfunktioner → ange W. Ange värdet i W, inte kW. Exempel: 1800, inte 1,8.

Effekt.svg  W.svg

 

Svart skärm på termostat

 1. Testa om termostaten har ström genom att trycka på en av knapparna på termostaten. Den bör blinka blått. Om den blinkar går du till nästa steg - om inte, kontrollera strömmen.
 2. Försök att hålla in strömknappen i 5 sekunder. Termostaten bör slås på. 
  Om den inte gör det går du till nästa steg.
 3. Håll knapparna minus och meny (tre punkter) samtidigt och räkna till tre (inaktivera barnlås).
 4. Håll in strömknappen i 5 sekunder igen. 

Scenariot här är att termostatens skärm har stängts av och sedan har barnlåset aktiverats. Stegen ovan förklarar hur du inaktiverar barnlås och slår på skärmen igen. 

Var denna artikel till hjälp?

5 av 16 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.