Instrumentpanel

 • Uppdaterad

Översikt

Översikten är den första sidan du ser när du öppnar appen. Den ger dig en översikt över den aktuella statusen för alla dina enheter samt säkerhet, trygghet och klimat. Den ger också snabb åtkomst till dina personliga genvägar, lägen och inställningar.

instrumentpanel1.svg

Valt hushåll

Ditt nuvarande hushåll visas högst upp på instrumentpanelen. Om du har Futurehome i mer än ett hushåll kan du enkelt växla mellan dessa genom att klicka på knappen i det övre högra hörnet på instrumentpanelen.

Säkerhet

Översikt över brandlarm och sensorer för vattenläckage. Genom att klicka på säkerhetspanelen kan du se mer detaljerad information om säkerhet, såsom:

 • Brandlarm: nuvarande status för siren, brand, rök, gas, batteri, anslutning, temperatur och luftfuktighet.
 • Vattenläckage: aktuell status för sensorer för vattenläckage.

db2.svg   db3.svg

Media

Översikt över om musik spelas i hemmet samt möjlighet att pausa eller börja uppspelning för alla enheter direkt från instrumentpanelen. Om uppspelning inte är radio har du också möjlighet att växla till nästa eller föregående låt.

 • Genom att klicka på mediapanelen får du en översikt över alla enheter som kan spela musik, kategoriserade enligt vilket rum de är i. Du kan också justera volymen för alla medieenheter i varje rum.
 • Genom att klicka på ett rum får du en översikt över varje enhet i rummet och du kan styra dem individuellt.

db4.svg   

Säkerhet

Översikt över den aktuella statusen för alla sensorer för dörrar, fönster och rörelse. Genom att klicka på säkerhetspanelen kan du se detaljerad information om varje säkerhetsenhet såsom:

 • Dörrsensorer: hur många dörrar är öppna?
 • Dörrlås: hur många dörrar är låsta? Är några låsta dörrar öppna?
 • Fönstersensorer: hur många fönster är öppna?
 • Rörelsesensorer: har rörelse upptäckts i hemmet?

db5.svg   db6.svg

Klimat

Visar medeltemperaturen i hela hushållet med möjlighet att justera önskad temperatur.

 • Genom att justera temperaturen direkt från instrumentpanelen kommer du att ändra temperaturen i alla rum i förhållande till deras tidigare inställda preferenser. Till exempel, låt oss säga att du har ställt in temperaturen till 23°C (74°F) i köket och 21°C (70°F) i sovrummet. Genom att sänka temperaturen med 2°C (4°F) direkt från instrumentpanelen kommer dina nya önskade temperaturer att vara 21°C (70°F) i köket och 19°C (66°F) i sovrummet. Naturligtvis kan du också ändra temperaturen i varje rum individuellt, genom att klicka på klimatfunktionen.
 • När du klickar på klimatfönstret kan du se detaljerad information om varje enskild temperatursensor och värmeenhet, det går också att ändra önskad temperatur i vissa rum eller vissa enheter i ett rum.

db7.svg   db8.svg

Skugga

Visar den aktuella statusen för alla persienner med möjlighet att höja eller sänka dem.

 • Justera alla persienner i ditt hushåll till helt öppna eller helt stängda eller justera dem efter rum eller individuellt genom att klicka på solskyddsfönstret.
 • När du klickar på solskyddsfönstret kan du se den aktuella statusen för alla dina persienner, med alternativet att höja eller sänka vissa persienner till önskad nivå. Du kan antingen styra alla persienner i ett rum på en gång eller klicka på ett rum för att styra dem individuellt.

db9.svg   db10.svg  

Ljus

Översikt över lampor med alternativet att slå på eller stänga av alla lampor.

 • Styr alla lampor i ditt hushåll genom att slå på eller stänga av instrumentpanelen eller styr dem individuellt genom att klicka på belysningsfönstret.
 • Genom att klicka på belysningsfönstret kan du se den aktuella statusen för alla lampor med alternativet att slå på/stänga av, dimma eller ändra färg. Du kan antingen styra alla lampor i ett rum på en gång eller klicka på rummet och styra dem individuellt.

db13.svg   db14.svg

Apparater

Översikt över apparater med alternativet att slå på eller stänga av apparater.

 • Styr alla apparater i ditt hushåll genom att slå på eller stänga av instrumentpanelen eller styra dem individuellt genom att klicka på apparatens fönster.
 • Genom att klicka på enhetsfönstret kan du se den aktuella statusen för alla apparater. Klicka på ett rum för att visa det individuellt och slå på eller stäng av det enligt dina krav.

apparater1.svg   apparater2.svg

Elbilsladdare

Översikt över statusen för den aktuella laddningssessionen samt mätning av förbrukning i realtid och hur mycket energi som har använts i den aktuella laddningssessionen för alla dina elbilsladdare.

 • Genom att klicka på laddningsfönstret kan du få en översikt över statusen för laddarna kategoriserade enligt vilket rum de är i.
 • Genom att klicka på ett rum får du en översikt över varje enskild laddare i rummet. För detaljerad information om en av laddarna kan du klicka på den.
 • Om laddaren stöder start/stopp från Futurehome kan knappen till höger användas.

db17.svg

energi

Översikt över den totala strömförbrukningen för hela hemmet.

 • Genom att klicka på energifönstret kan du få en översikt över strömförbrukningen för klimat, lampor med mera.
 • Genom att klicka på de olika kategorierna kan du se förbrukningen på enhetsnivå.
 • Om du har en HAN-mätare kan du klicka på den stora cirkeln för att få detaljerad information om förbrukningen i hemmet.

db18.svg   db19.svg

Sidfotsnavigering

I sidfoten har du 5 möjliga val;

 • Instrumentpanel (där du är för tillfället)
 • Rumsöversikt
 • Läge och genvägar
 • Tidslinje
 • Inställningar

db21.svg   db20.svg

Var denna artikel till hjälp?

5 av 12 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.