Användarvillkor för Futurehome AS

 • Uppdaterad

Villkoren finns för att bevara förtroenderelationen mellan dig som kund och oss som leverantör så att kundrelationen upplevs på bästa möjliga sätt.

Villkoren träder i kraft från och med 1 april 2023 och ersätter alla tidigare villkor.

1. Inledning

Futurehome AS ("Futurehome"), ett företag registrerat i Norge, med organisationsnummer 915 671 071 och adress Gjerdrums vei 16, 0484, Oslo, Norge, erbjuder en plattform för Internet of Things ("IoT") och smarta hem ("Smart Home") som låter dig styra IoT- och smarta enheter antingen lokalt eller över internet, nedan kallad "tjänsten" eller "tjänster".

Futurehome-tjänsten består av fyra huvudkomponenter:

 • En Smarthub som kommunicerar med dina IoT-enheter
 • En app för att styra Smarthuben.
 • En molnlösning som ger kommunikation mellan appen och din Smarthub, meddelanden, uppdateringar och flera avancerade smarta hemrelaterade funktioner och tjänster.
 • Olika Futurehome IoT-hårdvara - t.ex. termostat, relä, HAN, lägesväljare

Detta avtal är för slutanvändare ("användare") och reglerar användningen av Futurehomes tjänster. Avtalet gäller för alla användare (inklusive, men inte begränsat till kunder, hushållsmedlemmar, gäster etc.) på plattformen. Genom att acceptera användarvillkoren godkänner användaren behandlingen av personuppgifter som anges i detta avtal.

Genom att använda eller på annat sätt komma åt tjänsten godkänner du att vara bunden av följande villkor ("villkor"). Om du inte godkänner dessa villkor kommer du att förlora åtkomst till tjänsten omedelbart.

2. Allmänt

Tjänsten är tillgänglig för din egen personliga användning och bör inte användas för kommersiella ändamål eller för olaglig eller obehörig användning. När du använder tjänsten måste du följa tillämpliga internationella lagar, inklusive lokala lagar och förordningar i ditt hemland (gemensamt kallat "tillämpliga lagar"). Specifikt, men utan begränsning, godkänner du att inte göra följande:

 • Använda tjänsten på ett olagligt sätt eller på ett sätt som främjar eller uppmuntrar till olaglig verksamhet, inklusive (utan begränsning) upphovsrättsintrång, eller
 • Försöka få obehörig åtkomst till tjänsten eller några nätverk, servrar eller datorsystem som är anslutna till tjänsten, eller
 • Modifiera, anpassa, översätta eller dekonstruera någon del av tjänsten, formatera eller rama in någon del av sidorna som utgör tjänsten, spara i den utsträckning som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor eller enligt tillämpliga lagar.
 • Använda tjänsten för att övervaka eller samla in tredjeparts personuppgifter utan skriftligt samtycke.
 • Använda tjänsten för att kontrollera enheter utanför enhetens tekniska specifikationer. 

3. Utrustning

Utrustning som köps från Futurehome är kundens egendom. Utrustningens garanti följer reglerna vid köp, men Futurehome garanterar inte att utrustningen kommer att vara kapabel att stödja all framtida funktionalitet. Utrustningens garanti täcker inte skador som orsakas av yttre fysisk påverkan eller andra omständigheter som felaktig användning, vandalism, blixtnedslag, brand eller översvämning och/eller annan liknande skada som kan uppstå under "force majeure".

Vissa enheter och utrustning som köps från Futurehome måste installeras av en auktoriserad elektriker. Du kommer att informeras om detta i användarmanualen för den specifika enheten.

Specifika Futurehome-enheter och utrustning måste installeras av en certifierad utbildad elektriker i vissa länder. För alla produkter som erbjuds av Futurehome är köparen ansvarig för att följa lokala installationslagar. Vi rekommenderar försiktighet under installation av enheter som är anslutna till aktiva elektriska kretsar, eftersom elektriska stötar kan vara dödliga. Kom alltid ihåg att stänga av strömmen före installation av Futurehome-produkter.

4. Tjänsten

För att använda tjänster som tillhandahålls av Futurehome måste användaren:

 • Skapa en användarprofil i appen.
 • Använda en smartphone, surfplatta, webbläsare eller annan enhet eller program som stöder användningen av appen.
 • Vara ansluten till internet eller mobilnätverket.

Användarprofilen är unik för varje användare och används för att identifiera användaren och säkerställa att endast auktoriserade användare har tillgång till din plats.

Tjänsten som tillhandahålls av Futurehome erbjuder möjligheten att kontrollera och övervaka en mängd olika funktioner och parametrar.

Funktioner som användare av tjänsten har tillgång till är bland annat: kontroll av ljus, temperatur, laddning av elbil, varmvattenberedare, åtkomstkontroll, brandsäkerhet, vattenläckage och andra typer av tjänster som kontrolleras av IoT-enheter, och inkluderar ett antal kompatibla IoT-enheter som kan styras manuellt från appen, eller automatiskt vid en viss tid eller åtgärd. 

Användaren kan komma åt tjänster som tillhandahåller automatisk kontroll av dessa enheter via automatiseringar. Tjänstens energihanterare (StrømKontroll) ger SaaS-kontroll av enheter för energihantering. Enheter inkluderade i energihanteraren kommer att automatiseras för att ta hänsyn till spotpriser, tröskelvärden för energi och svara på efterfrågan av tjänster. 

Genom att använda automatiseringar och energihanteraren (StrømKontroll) i appen ger du Futurehome tillgång till att samla in data från dina anslutna enheter för att optimera algoritmer och visa information i Futurehome-appen och för att kontrollera enheter (termostater, reläer, laddning av elbil etc.) för att få minskade energikostnader. Denna kontroll kan ske genom automatiseringar eller algoritmer som ställs in av användaren och Futurehome inom begränsningar av enheterna eller appen, eller via Futurehome för att optimera energiförbrukning för andra orsaker för att få lägre energikostnader, allt utan att kompromissa med komfort eller bekvämlighet.

Tjänsterna från Futurehome ska användas enligt produkt- och tjänstebeskrivningar i Futurehomes användarmanualer, Futurehomes webbsidor och annat Futurehome-distribuerat material. Futurehome kan också behandla personuppgifter vid tillhandahållande av våra tjänster. Detta är nödvändigt för att tjänsterna ska fungera. För att använda dessa tjänster godkänner användare härmed behandlingen av personuppgifterna som anges i integritetspolicyn. Vänligen se vår integritetspolicy för mer information om hur Futurehome behandlar personuppgifter. För att kunna betjäna våra användare kan informationen som du genererar när du använder vår plattform användas för att tillhandahålla, underhålla och förbättra dessa tjänster och för att tillhandahålla stöd när så behövs.

Futurehome kan kontakta sina användare för support- och forskningsändamål. Användare kan göra invändningar mot att bli kontaktad av Futurehome för dessa ändamål och fjärråtkomst till Smarthub och tillhörande enheter för support, i appen under "min profil". Vänligen se även vår integritetspolicy för mer information om hur Futurehome behandlar personuppgifter.

5. Integritet

Futurehome tar rätten till integritet på allvar. Futurehome kommer endast att använda dina personuppgifter i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy, som är tillgänglig här: Integritetspolicy. För att använda tjänsten måste du bekräfta och godkänna att du har läst och accepterat integritetspolicyn.

Futurehome samarbetar med FoU-institutioner för att utveckla framtida lösningar. Information kan delas med dessa yrkesverksamma för FoU-syften. 

6. Innehåll

Futurehome äger alla rättigheter till alla patent, upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter som tillhör varumärket Futurehome, tjänsten och allt material som finns där. Detta material inkluderar all information, data, text, musik, ljud, bilder, grafik och videomeddelanden, all källkod och annat material samt eventuella uppdateringar, ändringar, förbättringar och derivat därav.

De rättigheter som beviljas användare för användning av tjänsten är föremål för godkännande av användarvillkoren. Godkännande av användarvillkoren inkluderar användarens samtycke till följande:

 • Inte kommersiellt använda tjänsten från Futurehome i någon form utan uttryckligt samtycke från Futurehome
 • Inte ändra, skapa derivat eller demontera Futurehome-plattformen
 • Inte få tillgång till tjänsten för att bygga en liknande eller konkurrerande tjänst
 • Inte ladda upp, överföra eller distribuera några datavirus eller någon programvara som är avsedd att skada eller ändra ett dator- eller kommunikationsnätverk
 • Inte få tillgång (eller försöka att komma åt) någon del av Futurehome-plattformen annat än via gränssnitten som erbjuds av Futurehome
 • Inte ta bort, fördunkla eller ändra några uttalade rättigheter (inklusive trademarks och varumärken) som kan finnas eller visas i samband med Futurehome-plattformen.

Användaren bekräftar att användningen av tjänsten kan kräva tredjeparts programvara som är föremål för licenser från tredje part. Användaren accepterar automatiska uppdateringar av Futurehome-tjänsten och tillhörande tredjeparts programvara.

7. Tredje parter för att tillhandhålla tjänster

Futurehome använder tredje parter för att tillhandahålla tjänster. Tjänsterna från dessa tredje parter är bortom Futurehomes kontroll och tjänsterna kan påverkas av tillförlitligheten hos tredje part. Användaren godkänner att:

 • Användningen av och tillgången till tjänster beror på tredjeparts tjänsteleverantörer.
 • I vissa fall kan tjänsterna hos dessa tredjeparts leverantörer inte fungera 100 %, vilket påverkar Futurehome-tjänsternas funktion.
 • Futurehome är inte ansvarig för någon skada eller förlust på grund av driften av dessa tredjepartsprodukter.

Användaren bekräftar att Futurehome använder tredjeparts tjänsteleverantörer för delar av sin tjänst. Till exempel, datalagring på Amazon Web Services (AWS).

8. Tjänster från tredje part

Futurehome erbjuder tjänster från tredje part via Futurehome-appen som en del av Playground eller där användaren har anslutit till Futurehome från tredje parts egen tjänst. Tjänsterna från dessa tredje parter är bortom Futurehomes kontroll och tjänsterna kan påverkas av tillförlitligheten hos tredje part. Användaren godkänner att:

 • Specificerade data kan delas med tredje part för att vara en del av tjänsten.
 • Användningen av och tillgången till tjänster beror på tredjeparts tjänsteleverantörer.
 • I vissa fall kan tjänster från dessa tredjepartsleverantörer inte fungera till 100 %, vilket påverkar Futurehome-tjänsternas funktion
 • Futurehome är inte ansvarig för någon skada eller förlust på grund av driften av dessa tredjepartsprodukter

Användaren bekräftar att Futurehome använder tredjeparts tjänsteleverantörer för delar av sin tjänst. Till exempel, datalagring på Amazon Web Services (AWS).

9. Ansvar och begränsningar

Användningsområde - Kunder är ansvariga för installation, drift och användning av Futurehome-produkter och -tjänster. Futurehome kan inte hållas ansvarig för eventuella skador, kostnader eller problem som är förknippade med felaktig installation eller användning av en kund eller tredje part.

Begränsad garanti och ansvar – I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag kan Futurehome inte hållas ansvarig för indirekta, oförutsedda eller följdskador (inklusive - utan undantag - förlorade vinster, förlorade besparingar, uteblivna eller andra kostnader som är relaterade till borttagning eller utbyte av produkter). Oavsett eventuella skador som kunden kan ådra sig av någon anledning, ska Futurehomes övergripande och kumulativa ansvar mot kunden för de produkter och/eller tjänster som beskrivs häri begränsas till det kommersiella försäljningspriset för Futurehome-produkter och/eller tjänster till respektive kund.

10. Tillgänglighet

Futurehomes mål är att tjänsten ska vara extremt pålitlig och tillgänglig hela tiden, men garanterar inte att tjänsten kommer att vara tillgänglig 100 % av tiden. Futurehome-plattformen kan vara föremål för tillfälliga störningar och fel av ett antal skäl utanför Futurehomes kontroll, inklusive drifttid för bredbandstjänster etc. Användaren bekräftar dessa begränsningar och accepterar att Futurehome inte är ansvarigt för eventuella skador eller förlust som orsakas av att Futurehome-tjänsten inte fungerar hela tiden.

Tjänster som tillhandahålls av Futurehome är avsedda att användas för icke-kritisk information och hantering av Futurehome-tjänster inklusive utrustning som tillverkas av Futurehome och tredje part. Användaren godkänner att tjänsten från Futurehome inte är certifierad eller avsedd för nödsituationer. Futurehome garanterar inte att säkerhetsförstärkande tjänster kommer att fungera.

En del av utrustningen som används av Futurehome i tjänsten använder batterikraft för att fungera. Medellivslängden brukar anges av leverantören och är en förväntad livslängd. Externa eller interna influenser kan påverka förväntad batteritid negativt. Till exempel kan en enhet som är föremål för frekventa temperaturförändringar eller placeras utomhus ha kortare livslängd än den belysta indikativa tiden. Nätverksfel eller dålig kommunikation kan också påverka enhetens förväntade batteritid. Futurehome kommer inte att vara ekonomiskt ansvarig för utbyte av batteri om den livslängd som upplevs är kortare än vad som beskrivs i instruktionerna.

11. Upphävande av tjänster

Futurehome förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga av eller avsluta hela eller delar av tjänsten eller tjänsterna som är relaterade till uppsägning av tjänster relaterade till tjänsten, med eller utan föregående meddelande, t.ex. av säkerhetsskäl, felaktig användning av tjänsten, skydd av dina data och övrigt för att skydda dina intressen. Futurehome har inget ansvar eller någon typ av skyldighet, om de väljer att avsluta eller tillfälligt stänga av tjänster.

12. Standard

Om kunden eller Futurehome bryter mot sina skyldigheter avsevärt enligt avtalet kan den förorättade parten ange en rimlig tidsfrist för att få situationen rättad. Om fel eller utelämnanden inte rättas till inom tidsfristen kan avtalet sägas upp med trettio (30) dagars varsel. I händelse av berättigade krav på inköpta produkter ska Futurehome reparera eller ersätta objekt som inte är i avtalsmässigt skick med nya, jfr avsnitt 27 i den norska konsumentköplagen. Futurehome är inte ansvarigt för skador utöver kostnadsfri reparation eller utbyte.

13. Ändringar i användarvillkoren

Futurehome förbehåller sig rätten att uppdatera dessa användarvillkor. Villkoren som gäller från tid till annan kommer alltid att finnas tillgängliga på vår webbplats och i våra tjänster. Vi rekommenderar att du granskar användarvillkoren regelbundet för att vara medveten om eventuella ändringar. Du kommer att meddelas om ändringar som har en betydande inverkan på användningen av tjänsten. Om du fortsätter att använda tjänsten efter att användarvillkoren har uppdaterats och du har fått information om eventuella materialförändringar, anses det att du har accepterat dessa ändringar.

14. Jurisdiktion

Om det uppstår tvister mellan parterna måste man försöka att lösa dem på ett vänskapligt sätt. Om parterna inte når en överenskommelse ska tvisten beslutas av domstolen i Oslo, Norge.

15. Kontaktinformation

Du hittar uppdaterad kontaktinformation när som helst på futurehome.no.

Var denna artikel till hjälp?

2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.