Futurehome AS Webshop Regler och villkor

  • Uppdaterad

Allmänt

Specificerade villkor styr kundens användning av varor och tjänster som tillhandahålls av Futurehome AS. Dessa villkor gäller för all försäljning av Futurehome AS, så länge inga andra arrangemang har gjorts skriftligen mellan parterna.

Priser och leverans

Alla priser är givna inklusive moms (25 % för Sverige, andra länder kan ha andra skattesatser.), fraktkostnader tillkommer om inte annat uttryckligen anges.  Priserna som visas i butiken för inloggade partneranvändare är exklusive moms. Priserna förändras hela tiden och vi förbehåller oss därför rätten att ändra på grund av marknadsförändringar. Vi förbehåller oss rätten att vägra leverans på alla objekt baserat på prisfluktuationer och lagersituation(er).

Alla leveranstider som vi ger ska betraktas som indikativa. Avser leveranstid för ankomst av varor till vårt lager. Avser tid för plockning, packning och möjlig extra tid innan leveransen till transportören. När tid ges i dagar, ta hänsyn till att detta är arbetsdagar och att transportörers leveranstid alltid tillkommer utöver detta.
Vi förbehåller oss rätten för avvikelser av leveranstid utan föregående meddelande. Eventuella prisförändringar som inträffar efter beställning kommer inte att vara retroaktiva. Futurehome AS förbehåller sig rätten för eventuella skriv-/tryckfel. Om något stavfel eller utskriftsfel som gjorts av Futurehome AS har inträffat kan de ändras utan undantag, om kunden delges felet i fråga i förväg och inom rimlig tid efter att felet upptäckts.

Beställningar från byggaren

Priserna inkluderar installation av produkterna. Ytterligare kostnader kan uppstå om annat elarbete krävs. Ett exempel på detta kan vara installation av extra kabel till en produkt.  Detta avtalas med en elektriker på plats och bör alltid aviseras innan åtgärder vidtas.  Om köravstånd överstiger det inkluderande avståndet i startkostnaden kommer ytterligare kostnader att tillkomma.  Om den överenskomna tiden med elektrikern inte iakttas kommer ytterligare kostnader att uppstå i form av en ny startkostnad.

Nyhetsbrev

Som kund hos Futurehome kommer du att bli registrerad för vårt nyhetsbrev. Du kan avregistrera dig när som helst genom att följa länken i nyhetsbrevet.

Kundens skyldigheter

Den registrerade kunden är ansvarig för betalningen av de förmåner som Futurehome AS-partner tillhandahåller under dessa villkor. Detta ansvar inkluderar andras användning av kundens åtkomst, inklusive obehörig användning, såvida det inte kan bevisas att obehörig användning har gjorts möjlig genom försummelse av Futurehome AS.

Övergivna paket

Om ett paket lämnas övergivet debiteras kunden en avgift för de definierade övergivna varorna (NOK 150, -) samt frakt fram och tillbaka för att täcka våra kostnader för avtalsbrott.

Reklamationer

Innan reklamationer under garanti eller fel rapporteras till Futurehome AS bör kunden kontrollera om felet orsakats av kunden. Om kunden kan bevisa att produkten inte fungerar som Futurehome AS har beskrivit, måste kunden meddela Futurehome AS via e-post på support@futurehome.no för att genomföra korrigerande åtgärder. Kunden förlorar sin rätt till brist om han inte meddelar Futurehome AS inom rimlig tid efter att han upptäckt eller borde ha upptäckt ett fel.

Åtgärder

Futurehome AS ska så snart som möjligt efter att ha blivit medveten om en felaktig produkt vidta åtgärder för att åtgärda felet. Om kunden på eget initiativ vidtar åtgärder för att åtgärda felet utöver vad som har överenskommits med Futurehome AS förbehåller vi oss rätten att betala för dessa utgifter.

Ångra ett köp

Lagen gäller endast för konsumentköp. Returkostnaderna ska bäras av konsumenten (ref. § 15 första stycket). Ladda ner returformulär längst ner i denna artikel.

Företagsköp

Utbyte av varor vid företagsköp/kommersiella köp kan endast göras om artikeln är under 14 dagar gammal och oöppnad/oanvänd. Använd vanlig återköpsrutin. Som typ av fel: objekt som önskas krediteras och är oöppnat/oanvänt. Återsändning av en produkt avvisas om dessa krav inte uppfylls.

Extraordinära förhållanden

Futurehome AS ansvarar endast för förlust av varorna om det visar sig att något är fel eller om det kan påvisas att något saknas. Detta gäller inte om Futurehome AS visar att felet beror på omständigheter utom Futurehome AS kontroll. Och/eller som vi inte rimligen kan förvänta oss att undvika eller övervinna konsekvenserna av. Futurehome AS ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår på grund av defekter, såvida inte förlusten orsakades av grov vårdslöshet av Futurehome AS. I slutändan kan villkoren inte vara sämre än de villkor som fastställs i lag. Lagen om konsumentköp nr 34 av 2002-06-21

Förändring av villkor

Futurehome AS förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, inklusive till följd av ändringar i lagstiftningen.

Force majeure

Om Futurehome AS är förhindrad från att leverera eller göra obligatorisk ersättning eller om en sådan leverans blir oskäligt betungande som ett resultat av arbetskonflikter eller andra omständigheter när parterna inte har någon kontroll över det såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedd militär övning av jämförbar omfattning, rekvirering, konfiskering, valutarestriktioner, upplopp och civil uppståndelse, brist på transport, allmän varubrist, minskning av elförsörjningen och brister i eller förseningar av leveranser från leverantörer eller tillverkare som ett resultat av sådana omständigheter som beskrivs i denna punkt är Futurehome AS befriad från allt ansvar i händelse av klagomål, och kan kreditera det till det felaktiga artikelköpet.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.