Power Manager (StrømKontroll)

 • Oppdatert

Power Manager er en tjeneste fra Futurehome som optimaliserer strømforbruket til noen enheter (belastninger) basert på spotpriser og nettariffer, for å redusere den totale energikostnaden uten at det går på bekostning av husholdningens komfort eller behov. Optimaliseringen er basert på informasjon om husholdningens adferd og behov, som er lagt inn i Power Manager-panelet.

Power Manager optimaliserer på tre måter. Basert på spotpris, nettariffer og dynamisk last balansering.

Krav

Denne tjenesten krever en aktiv internettforbindelse til Smarthub for å fungere som den skal.

For å optimalisere på spotprisen trenger du minst én kontrollerbar enhet, oppført nedenfor. Dette vil slå enheten av eller på, opp eller ned, basert på spotprisen.

For å optimalisere basert på nettariffer, trenger du også en Futurehome HAN-sensor. Dette er for at systemet skal kjenne energiforbruket, og optimalisere basert på det.

For å bruke dynamisk lastbalansering trenger du en støttet elbillader, oppført nedenfor, og en Futurehome HAN-sensor.

Merk: for at denne tjenesten skal fungere MÅ du deaktivere alle automatiseringer basert på spotpris og/eller strøm som påvirker enhetene du legger inn i Power Manager.

Støttede enheter

Futurehome/Connecte Thermostat*

Namron Zigbee Touch Thermostat (elnummer 4512752 og 4512753)

Futurehome/Connecte 16 A puckrelé (koblet til varmvannsberederen)

Futurehome HAN-sensor**

Høiax varmtvannsbereder

Easee billader

Zaptec billader

Futurehome Charge

NB: for å bruke Futurehome/Connecte Thermostat, må tjenesten kjenne til termostatens strømeffekt. Hvis det ikke er lagt inn av deg eller elektrikeren, må det gjøres.

Trykk på denne linken for å finne ut mer om Futurehome Thermostat.  Rull til «Strømmåling».

*Futurehome HAN gen. 1 er ikke støttet enda — klikk på linkene for å identifisere dem.

Denne listen over enheter som er godkjent for Power Manager vil utvides.

Oppsett

 1. Du finner Power Manager underenergy.svgEnergiflisen på hjemskjermen → lynikonet energy.svgi øverste høyre hjørne. 
  Begynn med å aktivere tjenesten.
  Energy__1__1.svg  Click-PM__1__1.svg Stromkontroll.svg

 2. Sett opp ønsket terskel på kWh per time. Det er viktig å ha et bevisst forhold til forbruket sitt. Hvis du ofte bruker 15 kWh i timen, er det vanskelig å nå maks 5 kWh.
  Effekt.svg

  Tips:

  — Forbruket er ofte høyere om vinteren enn om sommeren.
  — Du kan finne historisk forbruk på www.elhub.no
  — Start heller med for høy enn for lav verdi.
  • Trinn 1 0—2 kWh
   Trinn 2 2—5 kWh
   Trinn 3 5—10 kWh
   Trinn 4 10—15 kWh
   Trinn 5 15—20 kWh
   Trinn 6 20—25 kWh
 3. Nå må du velge hvilke enheter som skal slås på/av og justeres i denne optimaliseringen. Hvis enhetene dine ikke vises, dobbeltsjekk listen over støttede enheter øverst i denne artikkelen, og dobbeltsjekk at Smarthub er oppdatert. Jo flere enheter og jo mer strøm som velges, jo bedre blir tjenesten. Husk også at den totale strømmen til de valgte enhetene påvirker hvor mye som kan brukes for å komme under maksgrensen på kWh per time, satt under punkt 2.
  enheter.svg

 4. Neste trinn er å velge hvilket prisområde du er i. Hvis du er i tvil, kan du velge «postnummer» og legge inn dette manuelt.
  prissone.svg

innstillingene på denne siden lagres fortløpende, så det er ikke nødvendig å lagre underveis i prosessen eller når det gjøres endringer. Når du er ferdig med å konfigurere, er Power Manager-tjenesten aktiv. 

Dynamisk lastbalansering

Dette er en funksjon for elbilladere der Power Manager justerer ladestrømmen, basert på hovedbryterens tåleevne og husholdningens totale forbruk. Dette er for å sikre raskest mulig lading, uten at sikringen går.

Nå støtter vi Easee og Zaptec i dynamisk lastbalansering. For å lese mer, se artikkelen det er linket til her. 

Hvordan fungerer dette?

Denne tjenesten er basert på to ulike kontroller, energipris og sanntidsforbruk (nettariffmodell). Kort fortalt slår den på fleksible belastninger når strømmen er billigst, men sørger også for at du ikke krysser ønsket grense for samtidig strømforbruk. Varmtvannsberedere og billadere ansees som fleksible, mens oppvarming blir sett på som delvis fleksibel fordi den er avgjørende for komforten, og ikke alltid kan flyttes til natten. Dette betyr at varmtvannsberedere og billadere styres av strømpriser, mens alle valgte enheter kan nedskaleres til ikke å overskride grenseverdien for samtidig forbruk.

Optimalisering basert på forbruk

Estimert totalt forbruk for gjeldende time (kWh per time) beregnes basert på historisk forbruk i gjeldende time, og algoritmer for forventet forbruk i gjenværende tid i gjeldende time.

Hvis forventet forbruk overskrider terskelen som er satt, slås tilgjengelige enheter «av» til forventet forbruk for den gjeldende timen er under terskelen.

Belastningene som er «slått av» roteres hvert tiende minutt — det høyeste strømforbruket slås av først, deretter det nest høyeste, osv.

Algoritmen for forventet forbruk i den gjeldende timen er beregnet meden buffer på 5 % mot en fastsatt grenseverdi — f.eks. estimerer mot 19 kWh hvis grenseverdien er satt til 20 kWh.

Optimalisering basert på spotpris

Power Manager optimaliserer basert på spotprisen ved å bruke de tolv billigste timene (50 % prosentil) på dagen for varmtvannsberedere og billadere.

Optimalisering basert på dynamisk lastbalansering

Hvis du på noe tidspunkt nærmer deg grensen for husholdningens hovedbryter (verdien angitt i Power manager), skalerer laderen dynamisk ned ladestrømmen.

Vanlige spørsmål

 • Du trenger minst én tilkoblet HAN-sensor fra Futurehome for å kunne bruke Power Manager-tjenesten. Med kun HAN-sensoren koblet til, vil du motta informasjon når du overskrider grensen angitt i kW per time. Power Manager-tjenesten kan ikke kontrollere noen av enhetene dine for å unngå at grensen overskrides.

  Med HAN-sensoren og minst én annen tilkoblet enhet (termostat, varmtvannsbereder eller elbillader), vil Power Manager-tjenesten både optimere enheten mot spotprisen og angi grensen for kWh per time (nettleie).

  Jo flere enheter som er koblet til og jo flere strømverdeier (kW) som legges inn i Power Manager, jo bedre ytelse har Power Manager-tjenesten.
 • Ved å bruke Power Manager-tjenesten, kan du spare inn på strømregningen på tre måter:
  1. Ved å flytte strømforbruket for større belastninger, som varmtvannsberederen og elbilladeren, til tidspunkter der strømmen er billigere.
  2. Ved å redusere samtidig forbruk og dermed redusere nettleien.
  3. Redusere forbruket ved å senke temperaturen når du ikke trenger en komfortabel temperatur.
  Hvor mye du kan spare avhenger av flere parametere — hvilket prisområde boligen ligger i, hvilken leverandør du har, og selvsagt hvor mye strøm du bruker og hva du bruker den til. Finn ut hvor mye du kan spare med strømsparekalkulatoren.
 • installasjon og prissetting for Power Manager-pakken gjøres av den lokale elektrikeren din. Gå til strømkontroll.no og be om et tilbud fra den lokale elektrikeren din.

  Ved installasjon av Power Manager-pakken får du dekket 35 % av kostnadene, både for Power Manager-pakken og selve installasjonen, fra ENOVA. Hvis du skal installere, eller har installert en smart elbillader i løpet av de 20 siste månedene, inngår også denne investeringen i støtten på 35 % fra ENOVA.

  Les mer om dette på ENOVAs nettside under Smart Power Management (Smart Strømstyring).
 • For å få best mulig effekt fra Power Manager-tjenesten, må du ha en spotprisavtale med strømleverandøren din, da kan tu optimalisere både mot spotprisen og nettleien.

  Men tjenesten fungerer selv om du ikke har en spotprisavtale med strømleverandøren din, fordi Futurehome likevel optimaliserer forbruket ditt mot nettleien du betaler. Ved å gjøre dette kan du sannsynligvis redusere én til to trinn i trinnmodellen for nettleie, avhengig av den totale kW til enhetene du legger inn i Power Manager-panelet. Hvis du for eksempel går fra det høyeste timeforbruk på 15 kWh til 9 kWh (to trinn) i måneden hos Glitre Energi, utgjør dette 6 780 kroner i året i spart nettleie. En reduksjon fra 10 kWh til 9 kWh (ett trinn) i måneden, utgjør 4 185 kroner i året i spart nettleie fra samme leverandør.
 • Hvis du er i en dyr time og slår på varmtvannsberederen, slår Power Manager den av igjen. Det er sånn det fungerer. Hvis du vil overstyre dette, må du gå inn i Power Manager og fjerne valget av varmtvannsberederen. Trykk på Energi på forsiden → lynet øverst til høyre energy.svg→ kontrollerte enheter → fjern valget av varmtvannsberederen.
 • Optimaliseringen basert på totalt forbruk per time overstyrer optimaliseringen basert på spotpris. Dette betyr at selv om prisen er lav vil grensen som er satt for strømforbruk per time ikke overskrides. Optimalisering mot spotprisen oppdateres hver hele time, mens optimalisering mot strømforbruk per time kontrolleres kontinuerlig.
 • Nei, men dette er noe vi jobber med til den neste versjonen. Vi anbefaler at du slår av relevante enheter i Power Manager-panelet hvis du trenger det, som termostater eller billaderen i dette tilfellet. Da vil resten av optimaliseringen fungere, selv om noen av enhetene er slått av. Men husk å slå enhetene på igjen i Power Manager-panelet når du vil at de skal optimaliseres igjen.
 • Sørg for at HAN-sensoren er tilordnet et rom
  1. Gå til settings.svg Innstillinger → Enheter → finn HAN-sensoren.
  2. Under HANs navn er det informasjon om rommet den er plassert i. Hvis den sier «ingen rom», trykk på HAN-sensoren.
  3. Gå til setup.svg Innstillinger → velg et rom.

  Sørg for at typen er satt til «meter» og undertypen til «main_elec» for HAN-sensoren.

  1. Gå til settings.svg Innstillinger → Enheter → velg HAN-sensoren.
  2. Gå til setup.svg Innstillinger.
  3. Sørg for at typen er «meter».
  4. Sørg for at undertypen er «main-elec».

  Sørg for at appen din og Smarthub er oppdatert til riktig versjon.

  Du kan oppdatere appen i App Store for iOS-enheter eller Google Play for Android (søk etter Futurehome).

  For å oppdatere hubben, åpne Futurehome-appen og gå til settings.svg Innstillinger → Husholdning → Innstillinger for hubb → Oppdater programvare.

  Versjonskrav for Power Manager-tjenesten er:

  • Futurehome-app: ≥ 7.4.15
  • Energy guard: ≥ 2.0.0
  • Zigbee: ≥ 2.1.3

Var denne artikkelen nyttig?

21 av 25 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.