Futurehome Smart Termostat

 • Oppdatert

Installasjon

TermostatHvit_f_500px-72dpi_test.png

Termostaten skal installeres av autorisert installatør. Spenningen til termostaten må til enhver tid være frakoblet under installering.

Når termostaten er koblet opp i henhold til produsentens brukermanual kan termostaten inkluderes i Futurehome Smarthub.

Inkludering

For å legge til enheten på Smarthuben må Smarthuben settes i inkluderingsmodus. Dette gjøres ved å gå til innstillinger settings.svg → enheter → legg til enhet → Zigbee → start. Når appen leter etter enhet setter du termostaten i inkluderingsmodus. Det gjøres ved å holde inne minustasten ( - ) i 8 sekunder. Zigbee-ikonet på termostaten skal nå blinke.

16a1_f.svg

Nå termostaten blir funnet i appen, trykk “Ok, ferdig!”. Enheten ligger nå nederst i enhetslisten din. Trykk på den → setup.svg innstillinger → gi den et navn og et rom.

Ekskludering

Gå til innstillinger settings.svg → enheter → finn enheten i listen → setup.svg innstillinger → slett. Den kommer til å laste i 5 sekunder før den bekrefter med at den har blitt slettet.

OTA-oppdatering

Den 02.03.23 kom det en Zigbee-oppdatering som inneholder en oppdatering til termostaten. Her er punktene i oppdateringen:

 • Introduserer OTA-oppdatering.
 • Forbedringer i temperaturrapportering.
 • Fikset svingene uriktige temperaturmålinger.
 • Forbedringer i energirapporteringen.

For å starte oppdateringen må du først oppdatere Smarthuben, se instruksjoner her. Når Smarthuben er oppdatert vil termostaten starte oppdateringen automatisk. Du vil få status på oppdateringen i tidslinjen din.

Konfigurering

Termostaten har to temperatursensorer, en intern romføler og en gulvsensor. Hvilken sensor du ønsker å bruke velger du i menyen til termostaten. Denne åpner du ved å hold inne + og - samtidig i 5 sekunder. Innstilling nr. 1 er sensorvalg, trykk på ... for å gå inn i sensormenyen. Her velger du sensor med + og - tastene. 00 = intern romføler, 01 = gulvføler og 02 = maksvokter. Når riktig sensor er valg, trykker du på av/på-knappen for å bekrefte.

Termostaten har to kanaler (om du har spørsmål om kanaler kan du følge denne linken). Den første kanalen er hovedkanalen som inneholder termostatfunksjonen og den temperatursensoren som du har valgt på termostaten. Kanal 2 er den temperaturføleren du ikke valgte.

Termostat.svg termostat_2.svg

Effektmåling

Den nyeste versjonen av termostaten har intern strømmåler. Om du ikke får opp forbruket automatisk vil det bety at du har den første versjonen uten strømmåler.

Dette løses ved å trykke på "tilleggsfunksjoner" inne på termostaten og fylle inn effekten manuelt.
Om du ikke vet forbruket er det anbefalt at en elektriker måler dette med tangamperemeter eller forsøker å skru termostaten av og på noen ganger for å se differansen på totalforbruket. Skriv inn verdien i watt, ikke kilowatt. (Eks. 1800, ikke 1,8).

Effekt.svg  W.svg

Modusene

På termostaten er det 5 moduser: heat, home, eco away, sleep og auto.

Heat: Dette er den anbefalte modusen som slavisk følger din kommando, enten ved å trykke manuelt på enheten, endre temperatur i appen eller ved automatikk i appens moduser eller automasjoner.

Home: Denne setter termostatens egen hjemmemodus. Da blir temperaturen satt til 22 grader og temperaturen kan ikke endres i appen. Du kan manuelt endre denne temperaturen på termostaten, se innstilling 8 i termostatens meny.

Eco away: Denne setter termostatens egen bortemodus. Da blir temperaturen satt til 15 grader og temperaturen kan ikke endres i appen. Du kan manuelt endre denne temperaturen på termostaten, se innstilling 9 i termostatens meny.

Sleep: Nattmodusen setter temperaturen til 18 grader. Denne kan ikke endres på termostat eller via appen.

Auto: På termostaten er det et innebygd ukesprogram. På auto er det dette programmet som kjører. Programmet er ment som et alternativ for de som ikke ønsker å konfigurere modus/snarvei/automasjon på egenhånd, og lar seg dermed ikke endre på. For de fleste vil det være riktig å ikke bruke auto, men heller lage sine egne modus/snarvei/automasjon.

Avanserte innstillinger

For å åpne menyen på termostaten holder du inne + og - sammen i 5 sekunder. I menyen vil det vises tall som representerer hver sin innstilling. For å redigere innstillingen trykker du ... Deretter endrer du verdien på innstillingen og lagrer med av/på-knappen.

 1. Sensortype. 00: Internromføler 01: Gulvføler 02: Maksvokter (regulerer basert på lufttemperatur, men har maksbegrensning på gulvføler. Dette er egnet for f.eks. tregulv).

 2. Gulvfølertype. 0: 10 kOhm (medfølgende). 1: 12 kOhm 2: 15 kOhm 3: 47 kOhm

 3. Maksvoktertemperatur. 20-95°C. Standard er 27°C.
  --: Ingen begrensning.
 1. Sving. 1-9°C. Standard er 2°C.

 2. Kalibrering. -9 til +9°C. Standard er 0°C.

 3. Høyeste setpunkt. 35-90°C. Standard er 35°C.

 4. Laveste setpunkt 0-30 °C. Standard er 5°C.

 5. Setpunkt for hjemmemodus. (Dette er modus på termostaten, ikke i appen, og må derfor ikke forveksles). Standard er 22°C.

 6. Setpunkt for bortemodus. Standard er 15°C.

 7. Lysstyrke på displayet i hvilemodus. 1-10. Standard er 1.

 8. Åpent vindudeteksjon. 0: deaktivert 1: aktivert

 9. Omstart av termostaten. Velg == og vent i 5 sekunder.

 10. Fabrikkinnstilling Velg == og vent i 5 sekunder.

Skjermindikatorer

Skjermbilde_2022-05-18_kl._14.08.33.png

a) Zigbee-ikon. Denne blinker på termostaten er i søkemodus og lyser fast når den er tilknyttet Zigbee-nettverk.

b) Dag (1-7, man-søn) og klokkeslett. Dette settes automatisk via Smarthuben når de kobles sammen.

c) Hjemme- og bortemodus.

d) Indikator for om den varmer eller ikke. Om den varmer vil strekene bevege seg mot høyre. Hvis maksvokter brukes og strekene blinker, indikerer det at grensen overskrides.

e) Indikator blinker om åpent vindu detekteres.

f) Manuell og auto.

g) Indikerer at temperaturen settes.

h) Indikator for barnesikring/knappelås.

Feilsøk på termostat

Modusene

For at termostaten skal være mest mulig stabil anbefaler vi på det sterkeste å kun bruke heat-modusen. Etter dette kan du heller sette opp automasjoner, app-moduser eller snarveier som endrer temperaturen din.

Termostaten skifter moduser av seg selv?

 • Det kan være at termostaten står i auto-modus på termostaten, noe som gjør at hopper mellom moduser i et ukesprogram. Løsningen er å sette heat-modus.
 • Hvis du har aktivert StrømKontroll Panelet vil denne optimaliseringen kunne sette moduser på termostaten. I disse tilfellene er det meningen at den skal veksle mellom moduser for å spare strøm.

Skjermen er slått av og barnelåsen er på. Hvordan slår jeg skjermen på igjen?

Hvis du har slått på barnelåsen og skrudd av termostatens skjerm, vil termostaten fortsatt fungere, den kan bare virke som den er slått av eller har defekt skjerm.

For å deaktivere barnelåsen og slå på skjermen igjen, trykk på knappene på termostaten i følgende rekkefølge:

 1. hold "meny" (3 prikker) og "minus" i 10 sekunder
 2. hold "på" i 10 sekunder.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 1 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.