Vannlekkasjesensor - WLS-23

 • Oppdatert

Forberedelser

 1. Bestem hvor sensoren skal monteres
 2. Monter monteringsskrue
 3. Inkluder enheten mot Futurehome
 4. Test enheten

Produkt detaljer

 1. LED Indikator
 2. Sirene
 3. Ekstern sensor probe tilkobling
 4. Batteri lomme
 5. Monteringshull
 6. Funksjonsknapp
 7. Innebygde sensor prober
 8. Vanntett kappe
 9. Batteri isolasjons flik
 10. Funksjonsknapp indikator

Montering

Vannlekkasjesensoren kan plasseres på vegg med vannlekkasjesensorens egne ledning ned på gulv eller å plassere sensoren direkte på gulvet. Sensoren kan benyttes med eller uten medfølgende sensorledning. Sensorledningen kan også forlenges for å øke arealet sensoren kan registrere lekkasje på. Sensorledningen vil registrere lekkasjer langs hele ledningen som suger til seg vann.

Det finnes tre måter å benytte sensoren på:

 1. Veggmontasje med bruk av sensor kabel
 2. Gulvmontasje med bruk av innebygde sensorer
 3. Gulvmontasje med bruk av innebygde sensorer samt ekstern sensor kabel

Veggmontasje

 1. Velg en passende høyde for montering (mest mulig kabel bør ligge langs gulvet.
 2. Borr hull til monteringsskrue.
 3. Monter skrue.
 4. Fjern gummiproppen fra sensor 3.5mm jack-koblingen.

 1. Koble den eksterne sensor kabelen til 3.5mm jack-tilkoblingen. Sett gummiproppen inn i enden av den eksterne sensorkabelen for fremtidig bruk.
 2. Plasser sensorkabelen langs gulv slik at den dekker mest mulig av

 

Gulvmontasje

 1. Plasser sensoren på gulvet på et egnet sted hvor lekkasje kan oppstå.

 2. Velg om sensoren skal ha ekstern sensor ledning eller ikke. Dersom ekstern sensorledning skal benyttes i kombinasjon med integrerte sensorer må man fortsette som anvist i steg 4 ovenfor.

Innlæring & konfigurasjon

 1. Åpne Futurehome-appen, velg riktig sted.

 2. Fjern batteriflik.

 3. Start innlæring i Futurehome app, se mer her ved behov.

 4. Velg “sikker innlæring” og la “lær inn kjente enheter raskere” være avhuket.

 5. Trykk 3 ganger innen 1,5 sekunder på funksjonsknappen.

 1. Det skal dukke opp “Enhet funnet, konfigurerer”.

 2. VIKTIG: VENT TIL INNLÆRING ER FERDIG. Dersom detektor dukker opp som ZW_0_0_0 eller ZW_381… MÅ varsleren slettes og legges inn på nytt. Den skal dukke opp som Climax WLS-23...

 3. Gi sensoren et navn f.eks “lekkasjesensor”.

 4. Angi i hvilket rom den er montert.

 5. Trykk deretter "Lagre".

Test vannlekkasjesensor

 1. Trykk en gang på knapp og påse at du mottar temperatur og fuktighetsverdi. (tidsstempel på mottatt test signal kan sjekkes under avanserte innstillinger på enheten)

 2. Legg sensoren i vann eller på en metallisk flate og se at den går i alarm etter ca 50 sekunder, verifiser at appen indikerer vannlekkasje.

 3. Skru av lyden ved å trykke på knappen på baksiden en gang. Verifiser at sensoren rapporterer ingen lekkasje etter en stund.

Dersom sensorledning blir fuktig etter en lekkasje bør den ligge frakoblet i minimum 2 timer for tørking før den settes inn i vannlekkasje sensoren igjen. Sett inn gummiplugg i 3.5mm hullet mens kabel er frakoblet for å unngå alarm om frakoblet sensor ledning.

Sletting/Ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette enheten fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på "Sted".
 2. Gå så inn på "Oppsett - mine områder, rom & enheter'.
 3. Finn og velg din enhet under riktig rom.
 4. Naviger til bunnen og velg "Slett".
 5. Godkjenn "Slett enhet".
 6. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus.
 7. Trykk tre ganger på samme knapp som ved innlæring.

Begynn forfra igjen for å legge den til.

Fabrikk gjennoppretting/Reset

I noen få tilfeller kan det oppstå behov for å fabrikkresette en enhet. Slik går du frem for å fabrikkresette enheten:

 1. Gå inn på "Oppsett".
 2. Gå inn på "Rom & enheter".
 3. Finn og velg din enhet.
 4. Naviger til bunnen og velg "Slett".
 5. Godkjenn "Slett enhet".
 6. Trykk så på “tvangslett”.
 7. Trykk og hold knappen på detektoren i mer enn 10 sekund.

Dersom enheten har kontakt med systemet kan den ikke slettes og må slettes på vanlig måte som ovenfor. Legg så enheten inn på nytt.

LED indikator

Blinker en gang: sensoren sender et trådløst signal

Dette produktet er kun støttet dersom man har programvare 1.9 eller høyere på Smarthub. Versjonen ser man nederst i menyen som åpnes fra høyre side.

 

Version_01.png

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.