Personvernerklæring for Futurehome AS

 • Oppdatert

Din tillit til oss er avgjørende for at våre tjenester skal bli så gode som du forventer. Gode personvernrutiner er en nøkkel for at du skal ha tillit til oss.

All behandling av personopplysninger i Futurehome er underlagt personopplysningsloven med forskrifter og EUs “General Data Protection Regulation” (GDPR) slik at denne er implementert i norsk rett (“personopplysningsloven”). Alle våre ansatte er underlagt taushetsplikt i henhold til ekomloven § 2-9.

Når det kommer til personvern så lover vi å:

 • Være åpne om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer dataene dine.
 • Bruke dataene dine i tråd med det formålet vi har innhentet det for.
 • Ikke samle inn, lagre eller behandle personopplysninger i større grad enn det vi har behov for.
 • Legge til rette for individuelle tilpasningsmuligheter og innebygget personvern i våre løsninger.
 • Gi deg rett til innsyn i dine personvernopplysninger, og tilrettelegge for sletting og retting av personopplysninger som er uriktige eller som du ikke ønsker å beholde.
 • Bruke tilstrekkelig gode sikkerhetstiltak og verktøy for å beskytte dine data
 • Ha et eget personvernombud som skal være med på å kontrollere at Futurehome overholder personopplysningsloven og denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen skal gi deg den informasjonen du har krav på etter personopplysningsloven. Du skal få informasjon om følgende:

 1. Hvilke opplysninger vi samler inn om deg.
 2. Hvilke opplysninger vi innhenter om deg når du bruker våre tjenester eller besøker våre nettsider.
 3. Hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene.
 4. Hvordan vi ivaretar dine rettigheter.
 5. Hvordan Futurehome etterlever kravene i personopplysningsloven.
 6. Hvordan du kontakter oss om du har spørsmål om Futurehome sin behandling av dine personopplysninger.

1. Hvem gjelder denne personvernerklæringen for?

Denne personvernerklæringen gjelder for den innhenting av personopplysninger som vi gjør om våre kunder og besøkende på våre nettsider. Personvernerklæringen gjelder også for andre vi har lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger om, for eksempel du som har samtykket til den behandlingen som Futurehome gjør.

2. Når behandler vi opplysninger om deg?

Futurehome behandler personopplysninger om deg når:

 • Det er nødvendig for å levere avtalte tjenester til deg.
 • Det er nødvendig for å forbedre vår kundepleie for å gi deg bedre brukeropplevelser.
 • Det er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerheten.
 • Det er nødvendig for å utvikle og markedsføre våre tjenester.
 • Du har gitt ditt samtykke til behandling av opplysninger om deg.
 • Det er nødvendig av hensyn til vår oppfyllelse av lovpålagte krav.

3. Hvordan mottar vi personopplysninger om deg?

Vi behandler personopplysninger som:

 • Du registreres hos Futurehome når du bestiller tjenester hos oss eller når du kontakter Kundeservice med spørsmål.
 • Registreres regelmessig i det du bruker tjenestene levert av Futurehome, for eksempel når det registreres bevegelse i et rom med bevegelsessensor eller besøker våre nettsider.
 • Vi mottar fra andre enn deg, for eksempel fra tjenesteytere som har lovlig grunnlag for å sende oss sannsynliggjort eller spesifikk informasjon (for eksempel fra Folkeregisteret).
 • Valg du gjør når du trykker på bannere for informasjon, eller dersom du har svart på kundeundersøkelser vi sender ut.
 • Du tar en beslutning og klikker på bannere for informasjon, eller hvis du har svart på kundeundersøkelser, samhandlet med oss i betasamfunn eller diskusjonsfora.

4. Hva slags informasjon behandler vi?

For å kunne tilby deg en skreddersydd løsning for smarte hjemløsninger, trenger vi personopplysningene dine. Informasjon som er registrert om deg kan for eksempel være:

 • Kontaktinformasjon som navn, adresse, e-post, telefonnummer, kontaktadresse for innhold og tjenester som tilbys over Internett, for eksempel Facebook, Google, LinkedIn, Instagram, Twitter og andre plattformer.
 • Informasjon om kundeforholdet ditt, for eksempel service- og bestillingsinformasjon, betalingsinformasjon, kredittinformasjon, informasjon om installasjonsselskapet som installerte eventuelle produkter, eller eventuelt samtykke og kontakt du kan ha med kundestøtte.
 • Informasjon om brukere av tjenester i husholdningen din, for eksempel antall personer, navn, husholdningsstørrelse og bruk av enhetene som er koblet til Smarthub.
 • Informasjon som genereres i forbindelse med din bruk av abonnementer og andre tjenester vi tilbyr, for eksempel bruk av enheter, statistikk/tidslinje, nummer, størrelse og type enheter i bruk, energi og nettleverandør, rutenettområde.
 • Informasjon du oppgir når du kontakter kundestøtte, for eksempel i forbindelse med kundeklager, avslutning eller gjenopptakelse av abonnement og annen informasjon du gir oss.
 • Informasjon vi trenger for å motta betalinger fra deg (eller betale deg når det er aktuelt) som faktureringsmetode, faktureringsadresse, bankkonto-opplysninger.
 • Sensordata fra tilkoblede apper eller enheter som informasjon fra apper og enheter du integrerer med Futurehome-plattformen. Disse gjør det mulig for oss å tilby tjenestene våre til deg, for eksempel smart home-styring (smart strømmåler, smart termostat) brannvern (brannalarmtjeneste) og smartlading (EV-lading).
 • Teknisk informasjon du oppgir eller som samles inn når du bruker nett-tjenestene våre, f.eks. nettside, mobilapplikasjon, sosiale medier. Dette kan være informasjon som IP-adresse, informasjon om nettleseren du bruker, operativsystem, appversjon, omtrentlig stedsdata og nettstedet du kom fra.
 • For støtteformål kan vi få tilgang til, behandle og endre dataene som genereres av smarthub og tilknyttede enheter og kan endre innstillinger om nødvendig.
 • Når du velger å delta i noen av undersøkelsene våre eller konkurranser, behandler vi informasjonen vi mottar fra deg i sammenheng med dette.
 • Hvis du engasjerer deg med og kommuniserer med oss via eksterne kanaler som sosiale medier, vil dette innholdet bli registrert i systemene våre. Avhengig av tjenesten, kan innholdet være offentlig tilgjengelig for andre brukere i samme tjeneste.
 • Vi vil kunne knytte informasjon som samles inn i forbindelse med ulike tjenester i den grad vi har juridisk grunnlag for dette.

5. Hva bruker vi personopplysningene dine spesifikt til?

Først og fremst bruker vi personopplysningene dine for å kunne administrere kundeforholdet ditt og levere Futurehome sine tjenester til deg. Vi behandler personopplysninger om deg for disse spesifikke formålene:

 • Administrasjon av kundeforholdet: leveranse av tjenestene du har bestilt, fakturering og kredittvurderinger, kundeservice og annen kommunikasjon med deg.
 • Analyse og videreutvikling av tjenestene våre: vi gjør analyser av våre kunders bruk av tjenestene for å forstå hvilke behov kundene våre har, for å videreutvikle tjenestene våre, og for å kunne anslå årsaken til at kunder velger å si opp tjenesteavtalen sin med oss.
 • Sikkerhet: Opplysningene som automatisk blir registrert av måleverktøyene våre og tekniske logger, om bruken din og teknisk utstyr benyttes for å sikre at tjenestene hele tiden fungerer og holder den kvaliteten de skal ha. Vi prøver proaktivt å løse eventuelle tekniske problemer før du merker dem, og slik minimere risikoen for feil og hindre at noen misbruker abonnementet ditt eller tjenestene våre.
 • Markedsføring: Vi følger markedsføringslovens bestemmelser om utsending av tilbud til våre eksisterende kunder. Vi vil ikke sende deg markedsføring med mindre vi har lovlig behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven for dette og forutsatt at du ikke har reservert deg mot slike markedsføringshenvendelser.

Det lovlige grunnlaget for innhenting av persondata er den tjenesteavtalen vi har inngått med deg. Dette grunnlaget gjelder også for de opplysninger vi trenger for å administrere kundeforholdet og sørge for sikkerhet i systemene våre samt for å videreutvikle tjenestene våre.

Vi har lagt til rette for at du skal kunne reservere deg mot markedsføring ved avmeldingsmulighet i aktuelle e-poster. Viktig informasjon om tjenestene, tjenesterelaterte mail, samt faktura og annet som er nødvendig for at avtalen mellom deg som kunde og oss skal fungere, vil du likevel ikke kunne reservere deg mot.

6. Automatisert behandling og profilering.

Vi sammenstiller og analyserer kun anonymisert data hvor dette er nødvendig for å sikre kvaliteten og videreutviklingen av våre produkt og tjenester. Gjennom markedsføringspartnere som f.eks Google AdWords har vi også kun tilgang til anonym data.

7. Hvor lenge lagres personopplysningene om deg?

Futurehome lagrer ikke personopplysningene om deg lenger enn nødvendig. hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine avhenger av nødvendighet og eventuelle rettslige krav til lagring, slik som for eksempel Bokføringsloven og Ekomloven.

De grunnleggende personopplysningene vi har lagret om deg er nødvendige for at vi skal kunne administrere kundeforholdet ditt og levere riktige tjenester til deg, og disse vil regelmessig lagres så lenge vi har en løpende avtale med deg.

8. Hvem deler vi opplysningene med?

Selskap vi har inngått databehandleravtale med som utfører oppdrag på våre vegne.Andre som du har gitt ditt samtykke til at vi deler informasjon med.Mulige samarbeidspartnere i tilfelle salg, kjøp, sammenslåing eller annen omorganisering av selskapet.Kredittsjekk- og innkrevningsselskaper. Offentlige myndigheters behandling av opplysninger som Futurehome AS er pålagt å utlevere, er utenfor Futurehome sin kontroll.

Som bruker av Futurehome vil en på stedet en har satt opp systemet sitt (for eksempel huset til en familie) kunne se statistiske data om aktivitet til de andre brukerne av systemet på en tidslinje. Om en har gitt tilgang til andre brukere, kan de se aktivitet du har gjort. Dette er informasjon som kun deles kun mellom brukerne på stedet.

9. Salg og markedsføring

Vi følger markedsføringslovens bestemmelser om utsendelse av tilbud til våre eksisterende kunder og andre. Vi vil ikke sende deg noe med mindre vi har lovlig behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven for dette, og forutsatt at du ikke har reservert deg mot slike markedsføringshenvendelser.

Vi benytter personopplysninger til:

 • Å tilpasse kommunikasjon og tilbud til våre eksisterende kunder, ved å sammenstille personopplysningene våre med annen anonymisert informasjon fra våre samarbeidspartnere
 • Å kommunisere med kundene våre ved bruk av kontaktinformasjonen du har oppgitt til oss (inkludert e-post, telefonnummer og kontaktinformasjon til OTT tjenester som facebook, twitter og snapchat) og som vi har opplyst deg om at vi benytter til markedsføring, med mindre du har motsatt deg slik kommunikasjon.
 • Å sende ut nyhetsbrev og andre former for direkte markedsføring når vi har ditt samtykke eller annet lovlig grunnlag for dette.
 • Å gjennomføre markedsanalyser, kundetilfredshetsundersøkelser og lignende.

Dersom du kjøper produktet “Bli medlem i Huseiernes Landsforbund” i nettbutikken til Futurehome, så blir Futurehome nødt til å dele kontakt informasjonen din med “Huseiernes Landsforbund”, slik at du kan bli medlem.

10. Hvem deler vi opplysningene med?

Selskap vi har inngått databehandleravtale med som utfører oppdrag på våre vegne. Også enkelte andre tredjeparter utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester, for eksempel elektrikere. Dersom vi utfører kundeundersøkelser, vil vi benytte tredjeparter til dette. Slike tredjeparter gis tilgang til nødvendige opplysninger til bruk for de samme formålene som er beskrevet ovenfor, på vegne av oss.

Andre som du har gitt ditt samtykke til at vi deler informasjon med.

Mulige samarbeidspartnere i tilfelle salg, kjøp, sammenslåing eller annen omorganisering av selskapet.

Kredittsjekk- og innkrevningsselskaper.

Vi deler personopplysninger med de kanaler vi benytter til markedsføring, som for eksempel Facebook, når du har oppgitt kontaktinformasjon til oss for slike kanaler og vi har lovlig grunnlag til å sende markedsføring til deg via disse kanalene.

Vi inngår skriftlige avtaler (databehandleravtaler) med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet. Dersom slike tredjeparter skulle være etablert utenfor EU bruker vi, når dette er påkrevd, EU-Kommisjonens standardkontrakt som ivaretar personvernet til den enkelte og sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå.

Til tross for at vi har taushetsplikt etter Ekomloven § 2-9, har Politi- og påtalemyndighet samt noen andre offentlige myndigheter i visse tilfeller krav på å få utlevert opplysninger om bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd, vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelt andre berettigede.

Vi deler kun personopplysningene dine med tredjeparter for at de skal kunne bistå oss i formål som er våre, og aldri for at slike tredjeparter skal benytte personopplysningene dine til sine formål. Utover de kategoriene av tredjeparter som er nevnt her, vil vi hverken dele med eller selge personopplysningene dine til noen.

11. Hvor lenge behandler vi opplysninger om deg?

Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene.

12. Hvordan vi beskytter opplysningene

Personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas. Dette betyr at Futurehome må sørge for tiltak mot utilsiktet og ulovlig ødeleggelse, tap og endringer av personopplysninger

I Futurehome benytter vi prinsippene i ISO 27001 som retningslinjer for IT-sikkehetsarbeidet, og vi har på plass interne rutiner for risikoanalyser. Vi gjennomfører regelmessig risikoanalyser i IT-systemene våre og rutinene våre. Dette sikrer at vi har på plass den nødvendige sikkerheten sett i forhold til den risikoen som er forbundet med behandlingen vår av personopplysninger.

I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi strenge krav om informasjonssikkerhet til dem.

13. Behandling av opplysninger om barn

Med barn menes etter norsk rett, personer under 18 år. Barnet kan gi sitt samtykke om det er over 15 år gitt at opplysningene som behandles ikke er sensitive. Er barnet under 15 år skal foresatte samtykke på barnets vegne med unntak for behandling av opplysninger knyttet til tiltak eller aktiviteter hvor barnet vurderes å ha modenhet til selv å kunne samtykke (såkalt samtykkekompetanse.) Barn under 18 år kan altså selv gi samtykke avhengig av aktiviteten og personvernrisiko knyttet til samme.

14. Dine rettigheter: Innsyn, retting og sletting

Informasjon: Informasjon om behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du kan tilegne deg god kunnskap om hvordan vi behandler disse opplysningene.

Innsyn: Du kan få oversikt over opplysningene som vi behandler om deg ved å kontakte oss på support@futurehome.no.

Korrigering: Du kan be om å få rettet feil eller ufullstendige opplysninger ved å kontakte oss via Kundeservice.

Sletting: Du kan be om at vi sletter informasjon om deg:
Når du ikke lenger har et kundeforhold til Futurehome eller når du trekker et samtykke tilbake og det da ikke lenger finnes et lovlig grunnlag for fortsatt behandling av opplysningene.

Begrensing: Du kan anmode om at vi ikke sletter opplysninger om du har behov for disse opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Innsigelse: Du kan be oss om å stanse behandlingen av opplysninger vi bruker til direkte markedsføring, herunder profilering.

Automatiserte avgjørelser: Har du fått en avgjørelse som er basert på en automatisert behandling, har du rett til å be om at en medarbeider foretar en ny vurdering.

Du kan alltid henvende deg til oss eller til Datatilsynet med spørsmål eller klager angående Futurehome sin behandling av personopplysninger; se nærmere om dette www.datatilsynet.no.

15. Hvordan får du vite om endringer i Personvernerklæringen?

Innholdet i denne personvernerklæringen kan bli endret, og i så fall vil endringene bli publisert på futurehome.no. Dersom vi gjør en vesentlig endring, vil vi sende kundene våre varsel om dette.

16. Behandlingsansvar og Personvernombud

Futurehome har behandlingsansvar for den informasjonen vi innhenter om deg og kundene våre. Dersom du har spørsmål om denne Personvernerklæringen, kan du kontakte oss på:

support@futurehome.no

Personvernombudet skal sørge for at Futurehome følger personopplysningsloven, og skal være en kontaktperson og ressurs for Futurehome og kundene våre og andre registrerte i spørsmål som har med å gjøre med personvern i Futurehome.

17. Cookies

Informasjonskapsler (cookies) og Google Analytics

Vår nettside bruker cookies slik at du kan utføre selvbetjening og vi kan gi deg bedre service. Futurehome AS bruker cookies hovedsakelig for trafikkmåling (gjennom Google Analytics) og optimalisering av innhold. Vi bruker cookies for å forenkle din bruk av våre sider.

For at Futurehome AS skal kunne utvikle og forbedre nettstedet vårt, bruker vi trafikkmåling og analyseverktøyet Google Analytics fra Google, Inc, Hotjar og Facebook Pixel. Google Analytics bruker også cookies, som er tekstfiler som plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender nettstedet.

Informasjonen som cookien samler inn om din bruk (herunder din IP adresse) sendes til Google og lagres på selskapets servere. Google vil bruke denne informasjonen for det formål å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter til innehaveren av nettstedet om aktiviteten på nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google Google vil ikke sammenstille din IP adresse med andre opplysninger Google måtte ha i sin besittelse. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

For å kunne gjøre vår annonsering mer relevant for de som har vist interesse for våre tjenester, benytter vi Google Adwords Remarketing. Dette skjer ved hjelp av cookies for å vise annonser basert på brukernes tidligere besøk på nettstedet. Som bruker av nettstedet kan du velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles annonseinnstillinger. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer. Du kan reservere deg mot målrettede Google Display annonser ved å reservere deg via denne linken.

Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler opplysninger om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor.

18. Terminologi

Noen viktige begreper (i alfabetisk rekkefølge):

Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson

Behandling av personopplysninger er bruk av personopplysninger, slik som innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting. Behandlingsansvarlig er Futurehome som er ansvarlig for all behandling av personopplysninger i forbindelse med levering av tjenestene våre.

Kunde er enhver som abonnerer på, kjøper eller bruker tjenestene våre. Kunden som Futurehome har en avtale med må sørge for at eventuelle andre brukere (for eksempel familiemedlemmer) under hans/hennes abonnement er informert om denne Personvernerklæringen før tjenesten tas i bruk.

Lokasjonsdata er opplysninger som behandles og som angir den geografiske posisjonen til mobiltelefonen eller annet utstyr som benytter ekomnett eller mobilnett.

Personopplysninger er informasjon som typisk direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson, eksempelvis navn, adresse, fødselsdato, etc.

Personopplysningsloven er den norske Personopplysningsloven med forskrifter, og General Data Protection Regulation (GDPR) slik denne blir implementert i ny norsk Personopplysningslov.

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 1 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.