Brukervilkår for Futurehome AS

 • Oppdatert

Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som forbruker og oss som leverandør, slik at kundeforholdet skal oppleves så godt som mulig.

Vilkårene er gjeldende fra 1. april 2023 og erstatter alle tidligere vilkår.

1. Introduksjon

Futurehome AS ("Futurehome"), et selskap registrert i Norge, med organisasjonsnummer 915 671 071 og adresse Gjerdrums vei 16, 0484, Oslo, tilbyr en Internet of Things ("IoT") og smarthjem («Smarthjem»)- plattform som lar deg kontrollere IoT og smartenheter, enten lokalt eller over internett, heretter kalt "Tjenesten" eller “Tjenestene fra Futurehome”.

Tjenesten(ene) fra Futurehome består av fire hovedkomponenter:

 • En smarthub som kommuniserer med IoT enhetene dine.
 • En app for å kontrollere smarthuben.
 • En Skyløsning som sørger for kommunikasjon mellom appen og smarthuben din, varslinger, oppdateringer og flere avanserte smarthjem-relaterte funksjoner og tjenester.
 • Ulike Futurehome IoT-maskinvare, f.eks. termostat, relé, HAN, modusbryter

Denne avtalen er for sluttbrukere (“Bruker” eller “Brukeren”) og regulerer bruken av Tjenesten(ene) fra Futurehome. Avtalen gjelder enhver Bruker (inkludert, men ikke begrenset til kunder, medlemmer av husstanden, gjester m.m.) av plattformen. Ved å godta brukervilkårene godtar Brukeren behandling av personopplysninger spesifisert i denne avtalen.

Ved å bruke eller på annen måte få tilgang til Tjenesten(ene), godtar du å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("Vilkår"). Hvis du ikke godtar disse vilkårene, vil du miste tilgang til Tjenesten umiddelbart.

2. Generelt

Tjenesten(ene) er tilgjengelig for din egen personlige bruk og skal ikke brukes til kommersielle formål eller for ulovlig eller uautorisert bruk. Når du bruker Tjenesten(ene), må du overholde gjeldende internasjonale lover, inkludert lokale lover og regler i ditt bostedsland (sammen omtalt som «gjeldende lover»). Spesielt, men uten begrensning, godtar du å ikke:

 • Bruke Tjenesten(ene) fra Futurehome på en ulovlig måte eller på en måte som fremmer eller oppfordrer til ulovlig aktivitet, inkludert (uten begrensning) brudd på opphavsretten; eller
 • Forsøke å få uautorisert tilgang til Tjenesten(ene) eller eventuelle nettverk, servere eller datasystemer som er koblet til Tjenesten(ene); eller
 • Endre, tilpasse, oversette eller omvendt konstruere noen deler av Tjenesten(ene), eller formatere eller ramme eventuelle deler av sidene som omfatter Tjenesten(ene), lagre i den grad det er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene eller ved gjeldende lover.
 • Bruke Tjenesten(ene) fra Futurehome til å overvåke eller samle inn personopplysninger fra tredjeparter uten skriftlig samtykke.
 • Bruke Tjenesten(ene) fra Futurehome til å kontrollere enheter som ikke er i henhold til enhetens tekniske spesifikasjoner.

3. Utstyr

Utstyr kjøpt fra Futurehome er kundens eiendom. Garantien på utstyr følger regelverket ved kjøp, men Futurehome garanterer ikke at utstyret vil kunne støtte all fremtidig funksjonalitet. Garantien på utstyret dekker ikke skader forårsaket av ytre fysiske påvirkninger eller andre omstendigheter som for eksempel feil bruk, hærverk, lynnedslag, brann eller oversvømmelse og eller andre lignende skader som kan oppstå under “force majeure”.

Enkelte enheter og utstyr kjøpt fra Futurehome må installeres av autorisert el-installatør. Brukermanualen til spesifikk enhet vil opplyse om dette.

Spesifikke Futurehome-enheter- og utstyr må installeres av en sertifisert elektriker i visse land. For alle produkter som tilbys av Futurehome, er kjøperen ansvarlig for å overholde lokale installasjonslover. Vi anbefaler at du utøver forsiktighet når du installerer enheter som er koblet til aktive elektriske kretser, da elektriske støt kan være dødelig. Husk alltid å skru av strømmen før du installerer Futurehome-produkter.

4. Tjenesten(ene) fra Futurhome

For å bruke tjenestene som tilbys av Futurehome, må brukeren:

 • Opprette en brukerprofil i appen.
 • Bruke en smarttelefon, nettbrett, nettleser eller annen enhet eller program som støtter bruken av appen.
 • Du må være koblet til Internett eller mobilnettverk.

Brukerprofilen er unik for hver bruker og brukes til å identifisere brukeren og sikre at bare autoriserte brukere har tilgang til posisjonen din.

Tjenesten(ene) som tilbys av Futurehome gir mulighet for å kontrollere og overvåke en rekke funksjoner og parametere.

Funksjoner som brukere av Tjenesten(ene) fra Futurehome har tilgang til er blant annet: kontroll av lys, temperatur, EV-lading, vannkjeler, tilgangskontroll, brannsikkerhet, vannlekkasje og andre ulike tjenester som kontrolleres av IoT-enheter, og som inkluderer en rekke kompatible IoT-enheter som kan kontrolleres manuelt fra appen, eller automatisk på en gitt tid eller handling.

Brukeren kan få tilgang til tjenester som gir autmatisk kontroll av disse enhetene via automatikk. Tjenesten Power Manager (strømkontroll) gir SaaS kontroll over enheter for kontroll av energi. Enhetene som er inkludert i Power Manager (strømkontroll) vil bli automatisert for å ta hensyn til punktpriser, energy og forespørsler.

Ved å bruke automatiseringer og Power Manager (strømkontroll) i appen, gir du Futurehome tilgang til å samle inn data fra tilkoblede enheter for å optimalisere algoritmer og vise informasjon i Futurehome-appen og for å kontrollere enheter (termostater, reléer, EV-ladere osv.) for å opprettholde lave energikostnader. Denne kontrollen kan aktiveres ved hjelp av automatiseringer eller algoritmer som er angitt av brukeren og Futurehome innenfor begrensningene til enhetene eller appen, eller gjennom Futurehome som optimaliserer energiforbruket av andre årsaker for å oppnå lavere energikostnader uten at det går på bekostning av komfort eller bekvemmelighet.

Tjenesten(ene) fra Futurehome skal brukes i henhold til produkt- og tjenestebeskrivelser i bruksanvisningen for Futurehome, Futurehome nettsted og annet distribuerte materialer for Futurehome.  Futurehome kan også behandle personopplysninger når vi tilbyr tjenestene våre til deg. Dette er nødvendig for at tjenestene skal fungere. For å kunne bruke disse tjenestene, samtykker brukere herved til behandling av personopplysningene som er oppført i personvernerklæringen. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon om hvordan Futurehome behandler personopplysninger. For å kunne betjene brukerne våre kan informasjonen du genererer når du bruker plattformen vår brukes til å tilby, opprettholde og forbedre tjenestene og for å gi støtte når det er nødvendig.

Futurehome kan kontakte brukerne for støtte og forskningsformål. Brukere kan protestere mot å bli kontaktet av Futurehome for disse formålene og få tilgang til Smarthub og de tilknyttede enhetene for støtteformål, i appen under «profilen min». Se også personvernerklæringen vår for mer informasjon om hvordan Futurehome behandler personopplysninger.

5. Personvern

Futurehome tar retten til privatliv på alvor. Futurehome vil bare bruke dine personlige opplysninger i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen vår, som er tilgjengelig her: Personvernerklæring. For å kunne ta i bruk Tjenesten må du ha bekrefte og godta at du har lest og akseptert personvernreglene.

Futurehome samarbeider med FoU-institusjoner for å utvikle fremtidige løsninger. Informasjon kan deles med disse fagpersonene for FoU-formål.

6. Innhold

Futurehome eier alle rettigheter til alle patenter, opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter i Futurehome-merket, Tjenesten og alt materiale som er inneholdt der. Dette materialet inkluderer all informasjon, data, tekst, musikk, lyd, bilder, grafikk og videomeldinger, all kildekode og annet materiale, samt eventuelle oppdateringer, modifikasjoner, forbedringer og derivater derav.

Rettighetene gitt til brukeren for bruk av tjenesten er underlagt aksept av brukervilkårene. Aksept av brukervilkårene inkluderer brukerens samtykke til:

 • Ikke på noen måte kommersielt utnytte tjenesten fra Futurehome uten eksplisitt samtykke fra Futurehome
 • Ikke endre, lage derivater av eller demontere Futurehome-plattformen
 • Ikke skaffe seg tilgang til tjenesten for å bygge en lignende eller konkurrerende tjeneste
 • Ikke laste opp, overføre eller distribuere eventuelle datavirus eller programvare ment for å skade eller endre et datamaskin- eller kommunikasjonsnettverk
 • Ikke skaffe seg tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) noen av Futurehome plattformen på annen måte enn gjennom grensesnittene som tilbys av Futurehome
 • Å ikke fjerne, skjule eller endre eventuelle rettighetserklæringer (inkludert varemerker og varemerker) som kan være inneholdt eller vist i forbindelse med Futurehome-plattformen.

Bruker erkjenner at bruken av Tjenesten kan kreve tredjeparts programvare som er underlagt tredjeparts lisenser. Bruker godtar automatiske oppdateringer av Tjenesten fra Futurehome og tilhørende tredjeparts programvare.

7. Tredjeparter for å tilby tjenester

Futurehome benytter tredjeparter for å tilby tjenestene sine. Tjenestene til disse tredjepartene ligger utenfor Futurehome sin kontroll og Tjenesten kan påvirkes av reliabiliteten til tredjeparten. Brukeren godtar:

 • At bruk og tilgang til Tjenesten er avhengig av tredjeparts tjenesteleverandører
 • At tjenestene fra disse tredjepartsleverandørene i visse tilfeller ikke fungerer 100 %, og dermed påvirker hvordan Tjenesten til Futurehome fungerer
 • At Futurehome er ikke ansvarlig for skade eller tap på grunn av driften av disse tredjeparts produktene

Brukeren anerkjenner at Futurehome benytter tredjeparts tjenesteleverandører på deler av tjenesten sin. For eksempel datalagring hos Amazon Web Services (AWS).

8. Tjenester fra tredjeparter

Futurehome tilbyr tjenester fra tredjeparter gjennom Futurehome app som en del av Playground eller der brukeren har tilkoblet seg til Futurehome fra tredjeparts egen tjeneste. Tjenestene til disse tredjepartene ligger utenfor Futurehome sin kontroll og Tjenesten kan påvirkes av reliabiliteten til tredjeparten. Brukeren godtar:

 • Å dele angitt data med tredjepart for å kunne være en del av tjenesten
 • At bruk og tilgang til Tjenesten er avhengig av tredjeparts tjenesteleverandører
 • At tjenestene fra disse tredjepartsleverandørene i visse tilfeller ikke fungerer 100 %, og dermed påvirker hvordan Tjenesten til Futurehome fungerer
 • At Futurehome er ikke ansvarlig for skade eller tap på grunn av driften av disse tredjeparts produktene

Brukeren anerkjenner at Futurehome benytter tredjeparts tjenesteleverandører på deler av tjenesten sin. For eksempel datalagring hos Amazon Web Services (AWS).

9. Ansvar og begrensninger

Bruksområde - Kunder er ansvarlige for installasjon, drift og bruk av systemet. Futurehome kan ikke ansvarliggjøres for skader, kostnader eller problemer knyttet til feil installasjon eller bruk av kunde eller tredjepart.

Begrenset garanti og ansvar - Futurehome kan under ingen omstendighet ansvarliggjøres for indirekte, tilfeldige eller følgeskader (inkludert - uten unntak - tapt fortjeneste, tapt besparelse, driftsavbrudd eller annen kost relatert til fjerning eller utskifting av produkter). Uavhenging av eventuelle skader som kunden måtte pådra seg av en eller annen grunn, skal Futurehomes samlede og kumulative ansvar overfor kunden av produktene som er beskrevet her, være begrenset til vilkår og betingelser for kommersielt salg av Futurehome.

10. Tilgjengelighet

Futurehome har som mål at Tjenesten skal være svært pålitelig og tilgjengelig til enhver tid, men garanterer ikke at Tjenesten vil være tilgjengelig 100 % av tiden. Futurehome-plattformen kan bli utsatt for sporadiske forstyrrelser og feil av en rekke årsaker utover Futurehome sin kontroll, blant annet oppetid til tjenesteleverandør av bredbånd o.l. Brukeren anerkjenner disse begrensningene og godtar at Futurehome ikke er ansvarlig for skade eller tap som skyldes at Tjenesten(ene) fra Futurehome ikke virker til enhver tid.

Tjenester levert av Futurehome er tiltenkt til å bli brukt for ikke-kritisk informasjon og styring av Futurehome tjenester, inkludert utstyr produsert av Futurehome og tredjeparter. Bruker godtar at Tjenesten fra Futurehome ikke er sertifisert, eller ment for nødssituasjoner. Futurehome gir ingen garanti for at de sikkerhetsforbedrende tjenestene skal fungere.

Noe av utstyret Futurehome benytter i tjenesten benytter batteridrift for å kunne fungere. Forventet levetid er som oftest opplyst av leverandøren og er veiledende forventet levetid. Ytre eller indre påvirkninger kan ha negativ effekt på forventet batterilevetid. Som eksempel vil en enhet som er utsatt for hyppige temperaturendringer eller plassert utendørs kunne ha mindre levetid enn opplyst veiledende tid. Feil i nettverket eller dårlig kommunikasjon kan også påvirke enhetens forventede batterilevetid. Futurehome vil ikke kunne stå økonomisk ansvarlig for erstatning av batterier dersom levetiden oppleves som mindre enn veiledningen beskriver.

11. Suspendering av tjenestene

Futurehome forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte hele eller deler av Tjenesten eller tjenester knyttet til slutte å levere tjenester knyttet til Tjenesten, med eller uten varsel, f.eks. Av sikkerhetshensyn, feil bruk av Tjenesten, beskyttelse av dataene dine og ellers for å beskytte dine interesser. Futurehome har ingen ansvar eller ansvar på noe som helst måte hvis den velger å gjøre det.

12. Mislighold

Misligholder kunden eller Futurehome sine forpliktelser vesentlig ifølge avtalen, kan den krenkede part sette en rimelig frist for å få forholdet rettet. Om feil eller mangler ikke er utbedret innen fristens utløp, kan avtalen heves med 30 dagers varsel. Ved berettiget reklamasjon av kjøpt utstyr skal Futurehome reparere eller erstatte med nytt det som ikke er i kontraktsmessig stand jf. Forbrukerkjøpsloven § 27. Futurehome har ikke erstatningsplikt ut over kostnadsfri reparasjon eller utskifting.

13. Endring i brukervilkårene

Futurehome forbeholder seg retten til å oppdatere disse brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende vilkår vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider og i våre tjenester. Vi anbefaler at du gjennomgår vilkårene regelmessig slik at du er klar over eventuelle endringer. Du vil bli varslet om endringer som har betydelig innvirkning på bruken av Tjenesten. Ved fortsatt bruk av Tjenesten etter at brukervilkårene er oppdatert og du er varslet om eventuelle vesentlige endringer, anses du å ha akseptert disse endringer.

14. Verneting

Hvis det oppstår tvister mellom parter skal disse søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke blir enige avgjøres tvisten ved domstolen i Oslo.

15. Kontaktinformasjon

Du finner til en hver tid oppdatert kontaktinformasjon på futurehome.no.

Var denne artikkelen nyttig?

2 av 2 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.