Varmestyring

I denne artikkelen vil gi deg en innføring i hvordan du kommer i gang med varmestyring i Futurehome. Hvordan styrer man en panelovn? Hvordan kan man styre andre varmekilder slik som vannbåren varme eller varmekabler?

Comfort_Mockup_01_NO.png

Funksjonen

Når man ønsker å styre en varmekilde slik som en panelovn eller en frittstående ovn, varmevifte eller lignende, så er det flere måter man kan gjøre dette på. Alle av/på aktuatorer eller smartplugger kan settes opp med varmestyring som funksjonalitet. Når denne enheten er satt opp til å styre varme vil den automatisk begynne å skru av eller på varmekilden basert på informasjon fra sensorer i samme rom.

Sensorene vil nemlig fortelle hva temperaturen i rommet er til smartpluggen eller aktuatoren, som da vil gå av eller på alt etter om ønsket temperatur er oppnådd. På den måten kan en sette automatisk styring av varmen og regulere varmen i rommet basert på ønsket temperatur og tidsinnstillinger. Den vil og kunne ta hensyn til om dører eller vinduer i det rommet er åpent om en har en magnetkontakt på disse, slik at varmen ikke er på når en lufter og har dører eller vinduer åpne. 

Panelovner

For en panelovn eller andre varmekilder med intern termostat er det viktig å påse at denne termostaten settes til maks temperatur. Dette er fordi Futurehome helt og holdent tar over hele reguleringen av varmestyringen. Dersom termostaten på en ovn står på feks 20 grader vil ikke Futurehome kunne justere denne opp til 21°C da ovnen selv vil skru seg av. Sett derfor termostaten til 28°C , 30°C eller det som er maks på din termostat.

Comfort_Mockup_04_NO.png

For at man skal kunne sette en temperatur i et rom og styre en varmekilde, så er systemet avhengig av en smartplugg i stikkontakten eller en av/på aktuator som kan stå skjult i veggboksen bak stikkontakten. I tillegg trengs det en form for temperatursensor slik som en Multisensor. 

NB! Dersom termostaten er digital er det viktig å påse at den husker ønsket temperatur etter strømbrudd.

 

Tidstyring

Dersom rommet ikke har en temperaturstyring vil man fortsatt kunne definere at det er en del av varmestyring, men man kan da ikke regulere basert på romtemperatur. Man kan da kun skru av og på manuelt eller styre basert på tid osv. Her kan man da velge å benytte den interne termostaten på en ovn eller vifte hvor man da bare velger når varmekilden skal stå på, f.eks kun på dagtid mellom 05:00 og 21:00.

Plassering

Vi anbefaler likevel at man benytter en sensor som melder temperaturen tilbake til systemet for at varmen i det aktuelle rommet reguleres på best mulig måte. Slik vil en også alltid ha oversikt over temperaturen i rommet til enhver tid via appen. Når man benytter dette oppsettet vil man også få en bedre komfort i rommet, da man vil regulere varmen basert på et helt rom og ikke basert på en termostat som er integrert i en ovn, vifte eller lignende. Det er viktig å påse at sensoren i rommet er plassert optimalt for å kunne gjengi rommets temperatur. Produktmanualenl må benyttes for å påse at plasseringsråd følges. Sørg for å plassere disse enhetene bort fra ventilasjonskanaler, vinduer, dører andre varmekilder og lignende for optimal gjengivelse av faktisk temperatur.

Comfort_Mockup_05_NO.png

LED lys skifter farge ved bevegelse basert på rom temperaturen

Radiatorer

Vår radiatortermostat vil kunne regulere dine radiatorovner. Termostaten rapporterer ikke faktisk temperatur i rommet, men kan regulere temperaturen basert på et settpunkt. Man vil alltid kunne se satt temperatur i appen, samt i displayet på selve radiatoraktuatoren. Dersom man har en eller flere temperatursensorer i samme rom, vil man samtidig kunne lese av faktisk romtemperatur.

Comfort_Mockup_03_NO.png

Varmekabler og vannbåren varme

Med vår termostat kan kan samtidig styre alle varmekablene i huset. Termostaten vil rapportere faktisk temperatur i et rom dersom termostaten er satt opp med medfølgende gulvføler eller dersom man benytter en ekstern romføler. Dersom termostaten er satt opp til å bruke intern romføler alene eller i kombinasjon med gulvføler, så vil den kun rapportere ønsket temperatur til Futurehome Smarthub.

Følgende reguleringsmetoder kan benyttes:

 

  • A Air sensor (romføler)
  • AF Air+Floor sensor (romføler + gulvføler)
  • A2 External sensor (ekstern føler)
  • P Power regulator (effektregulator)
  • FP Floor sensor + Power regulator (gulvføler + effektregulator)
  • F Floor sensor (gulvføler)

 

 

Multireg termostat er også et ypperlig alternativ dersom man ønsker å regulere vannbåren varme. Da vil man kunne måle gulvtemperatur og samtidig endre ønsket temperatur i et rom fra et fysisk panel i tillegg til appen. Termostaten vil da gi informasjon til Futurehome Smarthub om faktisk temperatur, og så kan vi regulere en av/på aktuator som er koblet til en ventilhette i teknisk rom som regulerer vanntilførsel for hver sone.

Trådløs termostat oppsett

Skulle man derimot ønske et helt trådløst alternativ kan man benytte Danfoss trådløs temperatur sensor med display. Denne enheten kommer med festebrakett for veggen. Den måler rom temperatur, viser den på displayet og lar deg endre temperaturen som er satt for rommet.

Vannba_renvarme.png

I Futurehome finnes det flere måter å styre oppvarmingen i din bolig på, det kan gjøres manuelt, eller via tidsstyring. Det anbefales å sette opp tidsinnstilling av moduser. Dersom du feks lager en tidsinnstilling på at varmen settes til 22°C i hjemmemodus og at hjemmemodus trer inn kl 06:30 hver dag, så vil vi sørge for at temperaturen i det aktuelle rommet er 22°C når kl er 06:30, man trenger derfor ikke å lage en tidsinnstilling tidligere enn man ønsker for å få rommet til rett temperatur i tide.

modusbryter-temp.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse