Qubino - Flush Dimmer 0-10V - ZMNHVD1 - Lysdimmer 0-10V

I denne artikkelen finner du alt det du trenger for å installere og konfigurere Qubino 0-10V Dimmer

Qubino_0-10v_dimmer_new.png 

Qubino Flush dimmer 0-10V er spesielt utviklet for dimming av 0-10V belysning. Dimmeren kan naturligvis også brukes på andre dimbare lavspenningspærer. Enheten kan ha trykkbryter eller potensiometer på inngangen. 

 

Installasjon av enheten

 1. Isoler strømkretsen ved å skru av sikringen.
 2. Fjern bryter og åpne opp veggboksen.
 3. Koble opp enheten i henhold til en av oppkoblingsanvisningene som samsvarer med ditt anlegg.
 4. Dobbeltsjekk og verifiser oppkobling og at alle ledere er skikkelig tilskrudd. (skru ikke på spenning på enheten før Futurehome Smarthub står i innlæring.

Qubino_0-10V.png

 

 

Innlæring

Man starter alltid først innlæring av moduler nærmest Smarthub og jobber seg ut for å bygge nettverket.

 • Velg Oppsett fra menyen, gå inn og velg rommet enheten skal plasseres i.

Add_device_Mockup_inc_1_NO.png

 

 • Velg Ny enhet, Smarthub går nå inn i automatisk innlærings modus.

Add_device_Mockup_inc_2_NO.png

 

 • Skru på spenning til enheten, den vil automatisk lære seg inn i systemet.
 • Dersom den ikke læres inn ved første spennings igangsetting kan man trykke og holde funksjonsknappen i 2 sekunder eller trykke 3 ganger på bryter "I1" inngangen. 
 • Appen vil nå vise at inkludering var vellykket.

Add_device_Mockup_inc_3_NO.png

 

 • Gi enheten et navn feks “Taklys”
 • Trykk deretter Lagre

 

Funksjonsprøving av enhet

Så snart enheten er inkludert i systemet bør man foreta en kjapp sjekk av den og at den oppfører seg slik den skal. Skru lyset av og på både med bryter og med Futurehome-applikasjonen. 

  

Sletting/ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette enheten fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på Oppsett
 2. Finn og velg din enhet
 3. Naviger til bunnen og velg Slett
 4. Godkjenn Slett enhet, Smarthub er nå i ekskluderingsmodus
 5. Skru spenning til enheten av så på igjen.
 6. Trykk og hold funksjonsknappen i 6 sekunder eller trykk 5 ganger på bryter "I1" inngangen innenfor 3 sek. (dette må skje i de første 60 sekundene etter enheten har skrudd av og på igjen spenning). Enheten blir nå slettet fra smarthub.

 

Dersom den ikke slettes bør enheten kobles ut og flyttes nærmere Smarthub og igangsett ekskludering igjen.

Begynn forfra igjen for å legge den til.

 

Nettbutikk: Qubino Flush Dimmer 0-10V

 

Mer informasjon og liste over aller parametere finner du i brukermanual vedlagt nedenfor.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse