Fibaro - Dimmer 2 - FGD-212 - Lysdimmer, 230V

Innledning

I denne artikkelen finner du alt det du trenger for å installere og konfigurere en Fibaro Dimmer 2 FGD-212 med Futurehome.

Om Fibaro Dimmer 2

 

Denne dimmeren kan enkelt monteres bak eksisterende lysbrytere av elektriker. Én dimmer styrer én lys-sone via bryter og via Futurehome-appen, og den fungerer også med flere ulike typer lyskilder. I tillegg måler den også strømforbruket og rapporterer alt til Futurehome Smarthub. FIBARO Dimmer 2 kan betjene tilkoblet lyskilde trådløst eller gjennom tilkoblet veggbryter. Denne dimmeren kan være koblet i en to- eller tre-leder-konfigurasjon, slik at den kan fungere med eller uten nøytral leder. FIBARO Dimmer 2 er utstyrt med en algoritme for smart lyskildedeteksjon som gjør konfigurasjonen enklere og sikrer høy kompatibilitet med ulike typer lyskilder. Dimmeren kan brukes som en bryter med ikke-dimbare lyskilder (dette i en 3-leder konfigurasjon).

Dersom dimmeren har tilkoblet last med et effektforbruk på under 50W, kreves Fibaro Bypass 2 FGB-002 for å fungere optimalt. Dette vil unngå flimring ved lav dimmestyrke og samtidig øke dimme spekteret. Man få altså et større område å dimme på.

 

Fare for støt!

Feil oppkobling av denne enheten kan i værste fall føre til brann eller at man kan få støt.

Installasjon må foretas av sertifisert elektriker godkjent av installatør. Lover og forskrifter for installasjon i elektriske anlegg må følges.

Enheten har strømførende komponenter når lasten er avskrudd. All vedlikehold må utføres på en isolert kurs. 

 

Støttede laster

Kun støttede laster i henhold til fabrikantens anvisning kan benyttes.

Når man kobler opp Fibaro Dimmer 2 må man påse følgende:

 • Tilslutt aldri høyere laster enn det som er anbefalt.
 • Koble aldri til forskjellige lyskilder på en og samme dimmer samtidig.
 • Koble ikke forsyningen uten last tilkoblet.
 • Tilslutt aldri mer enn én transformator på dimmerens utgangsnivå.
 • Ved bruk av ringkjernetrafo bør dimmerens minimumsnivå være satt til 50%
 • Minimer antall trafoer på en kurs da disse kan påføre dimmeren unødig støy som påvirker dens funksjon.

Fibaro Dimmer 2 benytter følgende operasjonsmodus for dimming av sine laster:

 • "Faseavsnitt” for resistive laster (R - Bakkantdimming)
 • "Faseavsnitt” for resistive-kapasitive laster (RC - Bakkantdimming)
 • "Fase snitt” for resistive-induktive laster (RL - Forkantdimming)

 

Når dimmeren er satt opp for dimming kan den styre følgende lysskilder:

 • 230V konvensjonelle halogen og glødepærer
 • 12 V Halogen og LED-pærer med magnetisk trafo
 • 12V halogenlamper og dimbare LED-pærer (med elektronisk transformator)
 • Dimbare LED-pærer
 • Kompakte dimbare lysstoffrør (CFL)
 • Andre dimbare lyskilder støttes (strømfaktor 0,5) med minimums strømtrekk på 5VA med bruk av Fibaro Bypass 2 (avhenger av lasten).

FIBARO Dimmer 2 støtter kun kompakte lyssstoffrør som benytter elektronisk ballast.

 

Anbefalt maks strømtrekk for støttede lastene:

Støttede laster:   220-240VAC
Resistive laster:   50-250W
Resistive-kapasitive laster:   50-200VA
Resistive-induktive laster:   50-220VA

 

Oppkobling

Fibaro_dimmer_2_wire_NO_opt.png

 

L – Fase leder
S1 – Tilkobling for bryter 1 (benyttes også for inkludering mot Smarthub)
S2 – Tilkobling for bryter 2
Sx – Tilkobling for forsyningen av tilkoblet bryter (L)
– Tilkobling for nøytral leder
– Utgangsnivå for dimming
– Funksjonsbryter Benytes for inkludering/eksludering og navigering i enhetens innebyggede funksjonmeny

 

NB

Teknisk datablad for lyskilden bør alltid benyttes for å finne anbefalt dimme type, vi ønsker likevel å oppfordre til at standard oppkobling er som ved "2-wire connection" altså uten bruk av nøytral leder. Denne oppkoblings metoden har vist seg å være best for belysning med LED, selv om det finnes unntak.

Fibaro_dimmer_2.jpg


Dersom du har Fibaro Dimmer 2 med versjonsnummer 3.5 eller høyere anbefaler vi 3-Wire connection, her finnes det selvfølgelig også unntak.

 

 Fibaro_dimmer2_2_wire_NO_450_opt.png

 Fibaro_dimmer2_3_wire_NO_opt.png 

Fibaro_dimmer2_bypass_NO_opt.png

Fibaro_dimmer2_3_way_switch_NO_opt.png

Fibaro_dimmer2_endevender_NO_opt.png

Video innføring – Installation uten Nøytral leder:

Video innføring – Installation med Nøytral leder:

 

Innlæring

Man starter alltid først innlæring av moduler nærmest Smarthub og jobber seg ut for å bygge nettverket.

 

 • Skru på spenning til dimmeren. Dersom det er første gang den blir spenningssatt vil dimmeren kjøre en automatisk kalibrering av tilkoblet last. Man kan først starte inkludering etter at kalibreringen er ferdig.
 • Velg Sted fra menyen, gå inn på Setup og velg rommet sensoren skal plasseres i.

Fibaro_dimmer_2_Mockup_inc_1_NO.png

 • Velg Ny enhet, Smarthub går nå inn i automatisk innlærings modus.

Fibaro_dimmer_2_Mockup_inc_2_NO.png

 • Trykk raskt 3 ganger innenfor 1,5 sekund på "B" knappen eller tilkoblet bryter på S1 inngangen. 
 • Appen vil nå vise at inkludering var vellykket.

Fibaro_dimmer_2_Mockup_inc_3_NO.png

 • Gi enheten et navn feks “Takspotter”
 • Angi i hvilket rom den er montert.
 • Trykk deretter Lagre

 

Funksjonsprøving av dimmer

Så snart dimmeren er inkludert i systemet bør man foreta en kjapp sjekk av den og at den oppfører seg slik den skal. Dette er spesielt viktig for å verifisere at den automatiske kalibreringen har blitt gjennomført med suksess. Skru lyset av og på både med bryter og med Futurehome-applikasjonen. Juster lysstyrken fra 0-100% noen ganger for å se at dimmeren regulerer lyset på en fin måte.

 

Kalibrering

Kalibrering skjer automatisk første gang dimmeren får spenning eller for hver gang den spenningssettes når den ikke er inkludert til Smarthub. Også når man ekskluderer dimmeren vil kalibreringen starte.

Kalibrering justerer automatisk øverste og nederste lysnivå (parameter 1 og 2). Det er ca 10% sjanse for at dimmeren ikke klarer å benytte automatisk kalibrering så da må innstillingene settes manuelt med parameter.

Man bør alltid sjekke lyspærenes anvisning i forhold til anbefalt operasjonsmodus av dimmeren. Noen lyspærer fraviker fra standarden slik at man noen ganger må endre operasjonsmodus via parameter 30. Dersom man bytter pærer, si fra f.eks. fra halogen til LED, bør man kjøre kalibreringsprosessen på nytt. Se til at lyset er skrudd av når man endrer på parameter.

 

Hvordan tvinge kalibrering

Kalibrering kan startes på 3 forskjellige måter.

 1. Start kalibrering med parameter: Sett parameter 13 til 1 eller 2 (with/without FIBARO Bypass 2)
 2. Start kalibrering med bryter: 3 x klikk og hold på lysbryteren S1 (hvert klikk holdes i 5 sekund)
 3. Start kalibrering med "B" funksjonsknapp

Dersom man har Fibaro bypass 2 i kretsen må kalibrering startes med metode 1 eller 3.

 

Resultatet av en kalibrering vil indikeres på dimmerens LED-indikator ved å gløde på en av følgende måter:

 • GRØNN – Lyskilden er identifisert som dimbar, dimmeverdier er satt og bryter kan benyttes til å dimme; Kalibrering fullført. 
 • GUL –Lyskilden er identifisert som ikke- dimbar. Dimmeren benyttes til å skru lyset av og på, men kan ikke dimme, bryteren kan benyttes til å skru lyset av og på men ikke dimme; kalibrering fullført.
 • RØD – Kalibreringen feilet. Mulig grunnlag: Ingen tilkoblet last, lasten overskrider maks strømtrekk, kalibreringen ble avbrutt med knappetrykk.
 • BLINKDENDE RØD –Kalibreringen feilet. Mulig grunnlag: Installasjonsfeil eller feil på lasten som aktiverte overspenningsvern i dimmeren.

 

Ved å endre parameter 13 til 1 eller 2 (med/eller uten Fibaro Bypass 2) vil enheten starte kalibreringssyklusen og vil dimme lyset opp og ned. I eksempelet nedenfor ser vi for oss et oppsett uten Fibaro Bypass 2.

Fibaro_dimmer_2_Mockup_parameters_NO.png

Tilgjengelige innstillinger:

0 – avlesning

1 – start autokalibrering av lasten uten Fibaro Bypass 2 i kretsen.

2 – start autokalibrering av lasten med Fibaro Bypass 2 i kretsen.

Standard innstilling: 0

Parameterstørrelse: 1 [byte]

 

Sletting/ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette Fibaro Dimmer 2 fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på Oppsett
 2. Finn og velg din enhet 
 3. Naviger til bunnen og velg Slett
 4. Godkjenn Slett enhet
 5. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus; Trykk raskt 3 ganger innenfor 1,5 sekund på "B" knappen eller tilkoblet bryter på S1 inngangen. Enheten blir nå slettet fra smarthub.

Begynn forfra igjen for å legge den til. 

Nettbutikk: Fibaro Dimmer 2 FGD-212

 

Mer informasjon & Parameter

Mer informasjon og liste over aller parametere finner du her eller i brukermanual vedlagt nedenfor.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse