Fibaro - Single Switch 2 - FGS-213 - Av/På bryterstyring

Innledning

I denne artikkelen finner du alt det du trenger for å installere og konfigurere en Fibaro Single Switch 2, FGS-213 med Futurehome.

Om Fibaro Single Switch 2

 

Fibaro Switch 2 Er designet for å kunne installeres i standard veggboks eller hvor som helst hvor man trenger å styre en av/på krets. Enheten lar deg styre enheter AV/PÅ enten via bryter eller trådløst fra Futurehome. Enheten måler effektforbruk på tilkoblet last. Single Switch 2 kan settes opp til å benytte flere typer brytere både av/på og impuls.

 

Fare for støt!

 

Feil oppkobling av denne enheten kan i værste fall føre til brann eller at man kan få støt.

Installasjon må foretas av sertifisert elektriker godkjent av installatør. Lover og forskrifter for installasjon i elektriske anlegg må følges.

Enheten har strømførende komponenter når lasten er avskrudd. All vedlikehold må utføres på en isolert kurs. 

 

Støttede laster

Kun støttede laster i henhold til fabrikantens anvisning kan benyttes.

Når man kobler opp Fibaro Relay Switch må man påse følgende:

 • Tradisjonelle glødepærer
 • Halognepærer
 • Elektriske apparater som ikke trekker mer enn maks anbefalt strømtrekk støttet av enheten.

 

Info:

 • Enheten kan ikke benyttes på lysrør eller andre enheter med tenner.
 • Tilslutt aldri høyere laster enn det som er anbefalt.
 • Koble aldri til forskjellige lyskilder på en og samme enhet samtidig.
 • Koble ikke forsyningen uten last tilkoblet.

 

Anbefalt maks strømtrekk for støttede lastene:

 

Støttede laster: 220-240VAC (IEC)

Resistive last: 8A

Glødelamper: 8A

 

Oppkobling

Fibaro_FGS-213_NO.png

L – Fase ledere
S1 – Tilkobling for bryter 1
S2 – Tilkobling for bryter 2
N – Tilkobling for nøytral leder
Q – Utgangsnivå for lasten som skal styres
B – Funksjonsbryter Benytes for inkludering/eksludering og navigering i enhetens innebyggede funksjonsmeny

 

Installasjon av enheten:

 1. Isoler strømkretsen ved å skru av sikringen.
 2. Fjern bryter og åpne opp veggboksen.
 3. Koble opp enheten i henhold til en av oppkoblings anvisningene som samsvarer med ditt anlegg.
 4. Dobbeltsjekk og verifiser oppkobling og at alle ledere er skikkelig tilskrudd.

Fibaro_FGS-213_wire_NO.png

 

Video innføring – Installation bak bryter:

 

Innlæring

Man starter alltid først innlæring av moduler nærmest Smarthub og jobber seg ut for å bygge nettverket.

 

 • Velg Sted fra menyen, gå inn på Setup og velg rommet sensoren skal plasseres i.

Fibaro_FGS-213_inc_1_NO.png

 • Velg Ny enhet, Smarthub går nå inn i automatisk innlærings modus.

Fibaro_FGS-213_inc_2_NO.png

 

 • Trykk raskt 3 ganger innenfor 1,5 sekund på "B" knappen eller tilkoblet bryter på S1 inngangen. 
 • Appen vil nå vise at inkludering var vellykket.

Fibaro_FGS-213_inc_3_NO.png

 • Gi enheten et navn feks “Taklys”
 • Trykk deretter Lagre

 

Funksjonsprøving av enhet

Så snart enheten er inkludert i systemet bør man foreta en kjapp sjekk av den og at den oppfører seg slik den skal. Skru lyset av og på både med bryter og med Futurehome-applikasjonen.

 

Endre brytertype

Ved å endre parameter 20 til 0 kan man benytte bryter med impulsfjær fremfor AV/På bryter.

Fibaro_FGS-213_Mockup_parameters_NO.png

 

Sletting/ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette enheten fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på Oppsett
 2. Finn og velg din enhet
 3. Naviger til bunnen og velg Slett
 4. Godkjenn Slett enhet
 5. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus; Trykk raskt 3 ganger innenfor 1,5 sekund på "B" knappen eller tilkoblet bryter på S1 inngangen. Enheten blir nå slettet fra smarthub.

 

Begynn forfra igjen for å legge den til.

 

Fakbrikk resetting

Når enheten slettes (ekskluderes) fra Futurehome Smarthub vil den resettes til fabrikkens innstillinger. Skulle man derimot ha problemer med enheten vil kunne resette den uten å benytte Futurehome Smarthub. Legg merke til at dersom den er innlært i Smarthub vil den bli "hengende" igjen i systemet dersom den ikke slettes (ekskluderes) først.

 1. Skru av sikringen til enheten
 2. Ta enheten ut av koblingsboksen
 3. Skru på sikring igjen
 4. Trykk og hold B-knappen for å entre funksjonsmeny.
 5. Vent til LED lyset lyser gult.
 6. Slipp rask B-knappen og trykk den inn en gang igjen.
 7. Etter noen sekunder vil enheten starte på nytt, dette indikeres med rødt LED lys.

 

Nettbutikk: Fibaro Single Switch FGS-213-ZW5

 

Mer informasjon & Parameter

Mer informasjon og liste over aller parametere finner du her eller i brukermanual vedlagt nedenfor.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse