Fibaro - Single Switch 2 - FGS-213 - Av/På bryterstyring

 • Oppdatert

Innledning

I denne artikkelen finner du alt det du trenger for å installere og konfigurere en Fibaro Single Switch 2, FGS-213 med Futurehome.

Om Fibaro Single Switch 2

Fibaro Switch 2 Er designet for å kunne installeres i standard veggboks eller hvor som helst hvor man trenger å styre en av/på krets. Enheten lar deg styre enheter AV/PÅ enten via bryter eller trådløst fra Futurehome. Enheten måler effektforbruk på tilkoblet last. Single Switch 2 kan settes opp til å benytte flere typer brytere både av/på og impuls.

Fare for støt!

Feil oppkobling av denne enheten kan i værste fall føre til brann eller at man kan få støt.

Installasjon må foretas av sertifisert elektriker godkjent av installatør. Lover og forskrifter for installasjon i elektriske anlegg må følges.

Enheten har strømførende komponenter når lasten er avskrudd. All vedlikehold må utføres på en isolert kurs. 

Støttede laster

Kun støttede laster i henhold til fabrikantens anvisning kan benyttes.

Når man kobler opp Fibaro Relay Switch må man påse følgende:

 • Tradisjonelle glødepærer
 • Halognepærer
 • Elektriske apparater som ikke trekker mer enn maks anbefalt strømtrekk støttet av enheten.

Info:

 • Enheten kan ikke benyttes på lysrør eller andre enheter med tenner.
 • Tilslutt aldri høyere laster enn det som er anbefalt.
 • Koble aldri til forskjellige lyskilder på en og samme enhet samtidig.
 • Koble ikke forsyningen uten last tilkoblet.

Anbefalt maks strømtrekk for støttede lastene:

Støttede laster: 220-240VAC (IEC)

Resistive last: 8A

Glødelamper: 8A

Oppkobling

Fibaro_FGS-213_NO.png

L – Fase ledere
S1 – Tilkobling for bryter 1
S2 – Tilkobling for bryter 2
N – Tilkobling for nøytral leder
Q – Utgangsnivå for lasten som skal styres
B – Funksjonsbryter Benytes for inkludering/eksludering og navigering i enhetens innebyggede funksjonsmeny

Installasjon av enheten

 1. Isoler strømkretsen ved å skru av sikringen.
 2. Fjern bryter og åpne opp veggboksen.
 3. Koble opp enheten i henhold til en av oppkoblings anvisningene som samsvarer med ditt anlegg.
 4. Dobbeltsjekk og verifiser oppkobling og at alle ledere er skikkelig tilskrudd.

Fibaro_FGS-213_wire_NO.png

Innlæring

Man starter alltid først innlæring av moduler nærmest Smarthub og jobber seg ut for å bygge nettverket.

Innlæring på Futurehome v 1.9.xx

Man starter alltid først innlæring av moduler nærmest Smarthub og jobber seg ut for å bygge nettverket.

 • Skru på spenning til enheten.
 • Åpne Futurehome appen, velg riktig sted.
 • Start innlæring i Futurehome app, se mer her ved behov.
 • Velg "Legg til en Z-Wave enhet"  så “Vanlig innlæring” og la “lær inn kjente enheter raskere” være avhuket (Dersom enheten ikke fungerer slik den skal kan man forsøke å lære inn enheten uten at “lær inn kjente enheter raskere” er huket av).
 • Trykk raskt 3 ganger innenfor 1,5 sekund på "B" knappen eller tilkoblet bryter på S1 inngangen. 
 • Det skal dukke opp “Enhet funnet, konfigurerer”(trykk flere ganger enn 3 ganger, 3-10 dersom den ikke inkluderes).
 • Enheten vil dukke opp med 3 kanaler, man skal benytte kanal 1 og ikke kanal 0. Kanal 0 skal stå uten rom og uten funksjonalitet. Enhetens kanaler fines under avansert oppsett. Se mer om hva de forskjellige kanalene er nedenfor.
 • Gi enheten et navn feks “Taklys”.
 • Angi i hvilket rom den er montert.
 • Trykk deretter "Lagre".

Enhetens kanaler

Når man lærer inn en Fibaro switch vil den dukke opp med 3 kanaler:

 • Kanal 0 er selve hovedenheten, her settes assosiasjon, parameter og innstillinger på enheter.
 • Kanal 1 er selve bryteren, det er denne kanalen som skal benyttes i appen for styring av tilkoblet last, feks et lys.
 • Kanal 2 er S2 inngangen på enheten. Dersom du har en bryter som er tilkoblet S2 vil du kunne benytte assosiasjon for å trådløst styre en eller flere andre enheter. I fremtiden vil du også kunne bruke denne inngangen til å sette modus og snarvei feks. 

Funksjonsprøving av enhet

Så snart enheten er inkludert i systemet bør man foreta en kjapp sjekk av den og at den oppfører seg slik den skal. Skru lyset av og på både med bryter og med Futurehome-applikasjonen.

Endre brytertype

Ved å endre parameter 20 til 0 kan man benytte bryter med impulsfjær fremfor AV/På bryter.

Sletting/ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette enheten fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på innstillinger
 2. Velg enheter
 3. På toppen, velg fjern enhet
 4. Start ekskludering
 5. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus; Trykk raskt 3 ganger innenfor 1,5 sekund på "B" knappen eller tilkoblet bryter på S1 inngangen. Enheten blir nå slettet fra smarthub.

Fakbrikk resetting

Når enheten slettes (ekskluderes) fra Futurehome Smarthub vil den resettes til fabrikkens innstillinger. Skulle man derimot ha problemer med enheten vil kunne resette den uten å benytte Futurehome Smarthub. Legg merke til at dersom den er innlært i Smarthub vil den bli "hengende" igjen i systemet dersom den ikke slettes (ekskluderes) først.

 1. Skru av sikringen til enheten
 2. Ta enheten ut av koblingsboksen
 3. Skru på sikring igjen
 4. Trykk og hold B-knappen for å entre funksjonsmeny.
 5. Vent til LED lyset lyser gult.
 6. Slipp rask B-knappen og trykk den inn en gang igjen.
 7. Etter noen sekunder vil enheten starte på nytt, dette indikeres med rødt LED lys.

Mer informasjon & Parameter

Mer informasjon og liste over aller parametere finner du her eller i brukermanual vedlagt nedenfor.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.