Innlæring & Assosiasjon av trådløs ZWave.me WallC-2 bryter

Introduksjon

 

Z-Wave.me WALLC-2 er ikke offisielt støttet eller solgt av Futurehome, dette fordi vi ikke er helt fornøyd med følelsen av knappene på denne bryteren, i forhold til våre EnOcean brytere lar den seg ikke kombinere på en god måte da de er såpass forskjellige i kvaliteten på knappe funksjon og opplevelse av produktet. Vi anbefaler på bakgrunn av dette at våre kunder benytter Elko brytere (eller lignende) direkte koblet mot Z-Wave aktuatorer. Se mer her om vår anbefalte metode for å styre Z-Wave styringer: Lysbrytere og styringer

Det er likevel mange som ønsker å benytte disse veggbryterne med direkte assosiasjon for å ha et trådløst alternativ til sine Z-Wave aktuatorer. Oppsett nedenfor er bekreftet og testet.

 

Fabrikk resetting:

 • Aktiver “management mode”: Enhet settes i Managment mode ved å trykke på alle 4 knappene samtidig i ca 5 sekunder. LED lyset indikerer dette ved å blinke grønt.
 • Trykk så på Knapp  3
 • Etter å ha trykket på knapp 3, hold inne knapp 4 i ca 4 sekunder. Led lyset vil binke og så slukkes, Wall-C går nå ut av management mode.

Innlæring i Futurehome Smarthub:

 • Gå til Oppsett i Futurehome appen trykk på + legg til Ny Z-Wave enhet
 • Aktiver “management mode”: Enhet settes i Managment mode ved å trykke på alle 4 knappene samtidig i ca 5 sekunder. LED lyset indikerer dette ved å blinke grønt.
 • Trykk så på Knapp  1
 • Appen skal nå indikere at en enhet er funnet og konfigurerer. Innlæring vil aldri indikere at den fullføres og vil etter 2 minutter automatisk avbrytes. Bryter er likevel innlært på dette tidspunktet, men vil ikek kunne finnes i appen noe sted.

 

Assosiasjon

 • Du må manuelt assosiere en bryter mot den aktuatoren du vil styre:
 • Aktiver “management mode”: Enhet settes i Managment mode igjen ved å trykke på alle 4 knappene samtidig i ca 5 sekunder. LED lyset indikerer dette ved å blinke grønt.
 • Trykk så på knapp 4 for at bryteren skal gå inn i “assosieringsmodus”

 • Trykk på den knappen du vil tilegne mot en Z-Wave aktuator en gang, feks knapp 1.
 • Gå så til den Z-Wave enheten du vil pare med bryteren  og trippelkikk på bryteren som er tilkoblet S1 eller I1 inngangen på aktuatoren. Det er ikke mulig å benytte funksjonsknappen for å assosiere, man må benytte den faktiske bryter inngangen for å sette assosiasjon.

 

Z-Wave.me Wall C-2 brukermanual:

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse