Popp - Smoke Detector and Siren - POPE004001 - Røykvarsler og sirene

Popp røykvarsler er en røykvarsler med mulighet for drift av en ekstern strømforsyning hvor batteriet kan brukes som backup. Varsleren har innebygget seriekobling, denne deaktiveres av Futurehome og erstattes med Futurehome sin seriekobling. Dette gjøres da Popp sin interne funksjon for seriekobling varsler om brann i alle rom hvor detektoren er plassert. Ved å bruke Futurehome sin seriekobling er det kun sensoren som faktisk registrerer røyk som varsler.
Når man bytter batteri på denne sensoren må brannalarmtjenesten midlertidig deaktiveres. Dette da Popp røykvarsler sender signal om brann når et batteri settes inn i sensoren, sensoren vil umiddelbart avstille "brannsignalet" men systemet vil tolke dette som en faktisk hendelese; lys, apparater, sirener, varme etc vil derfor kjøres i henhold til hva de er satt til i brannalarmtjenesten. Benytt følgende prosess ved batteribytte:

 1. Deaktiver alarmtjenesten
 2. Skift batterier i sensorer som krever nytt batteri
 3. Test hver røykvarsler og påse at systemet registrerer testknapp etter batteribytte
 4. Aktiver brannalarmtjenesten igjen.

 

Det er viktig at man følger produsentens råd og veiledning på optimal plassering av røykvarsleren.

Popp_Smoke_opt.png

Dersom man har Z-Wave aktuatorer og komponenter som tilkobles strømnettet bør man installere disse først for å få best mulig Z-Wave mesh nettverk før man installerer sensorer.

 

Tips til montering

På installasjoner hvor røykvarsler monteres med vegg/takkboks kan det oppstå falske alarmer pga. trekk som blåser støv inn i røykvarsleren. For å unngå dette er det anbefalt å tette røret som kommer inn i vegg/takboks. Boliger med balansert ventilasjon er spesielt utsatt.

 

 • Fjern varslerens feste brakett ved å skru den mot klokken.

 

 • Man kan benytte enten strømforsyning og batteridrift eller bare batteridrift.
 • NB: Dersom du benytter strømforsyning kobler du den til etter at røykvarsleren er inkludert i systemet.

PSu_Battery_opt.png

 • Koble så til batteriet og lukk luken (1) skikkelig slik at batteri beskyttelses sensoren (6) trykkes ned.

popp_smoke_under_opt.png

 • Åpne menyen i Futurehome appen og gå til Innstillinger og så Setup og velg rommet du ønsker å legge til enheten i.

popp_smoke_Mockup_inc_1_NO.png

 • Trykk + knappen  og Ny enhet for å starte paring på Smarthub. Du har nå 2 minutter på deg til å inkludere enheten.

popp_smoke_Mockup_inc_2_NO.png

 • Trykk og hold i ca. 4 sekund (til det begynner å blinke), på den lille funksjons knappen (inclusion button) på baksiden av varsleren (3).

POPP_LED_Button_Final_jpg.jpg

 • Røykvarsleren vil indikere med en rød LED at den er i inkluderingsmodus. Appen vil etter 5-30 sekunder vise at inkludering var vellykket.

popp_smoke_Mockup_inc_3_NO.png

 • Gi Røykvarsleren ditt et navn feks “Røykvarsler Soverom#1”
 • Angi i hvilket rom den er montert i.
 • Trykk deretter Lagre

 

 • Det vil ta ca. 30-40 sek før alle innstillinger blir sendt til sensoren.

 

 • Koble til strømforsyningen til røykvarsleren og fest den så i taket.

 

Oppdater sensoren en gang etter innlæring for at Smarthub skal motta all sensor data. Dette gjøres ved å klikke en gang på funksjonsknappen knappen på baksiden.

 

Sletting/Ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette røykvarsleren fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på Innstillinger
 2. Finn og velg din Enhet
 3. Naviger til bunnen og velg Slett
 4. Godkjenn Slett enhet
 5. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus
 6. Trykk en gang på samme knapp som ved innlæring

 

Nettbutikk: POPP røykvarsler og sirene

 

Popp Smoke Sensor brukermanual: 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse