Popp - Smoke Detector and Siren - POPE004001 - Røykvarsler og sirene

Innlæring

Det er viktig at man følger produsentens råd og veiledning på optimal plassering av røykvarsleren.

Popp_Smoke_opt.png

Dersom man har Z-Wave aktuatorer og komponenter som tilkobles strømnettet bør man installere disse først for å få best mulig Z-Wave mesh nettverk før man installerer sensorer.

 

Tips til montering

På installasjoner hvor røykvarsler monteres med vegg/takkboks kan det oppstå falske alarmer pga. trekk som blåser støv inn i røykvarsleren. For å unngå dette er det anbefalt å tette røret som kommer inn i vegg/takboks. Boliger med balansert ventilasjon er spesielt utsatt.

 

 • Fjern varslerens feste brakett ved å skru den mot klokken.

 

 • Man kan benytte enten strømforsyning og batteridrift eller bare batteridrift.
 • NB: Dersom du benytter strømforsyning kobler du den til etter at røykvarsleren er inkludert i systemet.

PSu_Battery_opt.png

 • Koble så til batteriet og lukk luken (1) skikkelig slik at batteri beskyttelses sensoren (6) trykkes ned.

popp_smoke_under_opt.png

 • Åpne menyen i Futurehome appen og gå til Innstillinger og så Setup og velg rommet du ønsker å legge til enheten i.

popp_smoke_Mockup_inc_1_NO.png

 • Trykk + knappen  og Ny enhet for å starte paring på Smarthub. Du har nå 2 minutter på deg til å inkludere enheten.

popp_smoke_Mockup_inc_2_NO.png

 • Trykk og hold i ca. 4 sekund (til det begynner å blinke), på den lille funksjons knappen (inclusion button) på baksiden av varsleren (3).

POPP_LED_Button_Final_jpg.jpg

 • Røykvarsleren vil indikere med en rød LED at den er i inkluderingsmodus. Appen vil etter 5-30 sekunder vise at inkludering var vellykket.

popp_smoke_Mockup_inc_3_NO.png

 • Gi Røykvarsleren ditt et navn feks “Røykvarsler Soverom#1”
 • Angi i hvilket rom den er montert i.
 • Trykk deretter Lagre

 

 • Koble til strømforsyningen til røykvarsleren og fest den så i taket.

 

Oppdater sensoren en gang etter innlæring for at Smarthub skal motta all sensor data. Dette gjøres ved å klikke en gang på funksjonsknappen knappen på baksiden.

 

Sletting/Ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette røykvarsleren fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på Innstillinger
 2. Finn og velg din Enhet
 3. Naviger til bunnen og velg Slett
 4. Godkjenn Slett enhet
 5. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus
 6. Trykk en gang på samme knapp som ved innlæring

 

Nettbutikk: POPP røykvarsler og sirene

 

Popp Smoke Sensor brukermanual: 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse