IDLock - 101-serien - Digital dørlås med kode og brikke

Monteringsveiviser

 

Dersom du ikke enda har montert din ID Lock så finner du monteringsveiviser video nedenfor. Selve låsen må monteres før man kan inkludere den i Futurehome Smarthub.

Dersom det er mulig så anbefaler Futurehome at dørlåsen står så nærme Smarthub som mulig under normal bruk av låsen. Låsen benytter seg av krypterte signaler som gjør at kommunikasjon med låsen i noen tilfeller vil være mer krevende. 

 

Innlæring

IDLOCK101WHI1.png

 • Dersom din ID Lock har RF-Fjernkontroll må man åpne batteridekselet og bytte ut RF-brikken med Z-Wave Chip. Vipp forsiktig ut gammel brikke og plasser så Z-Wave brikke i dens plass. 

IDLock_Chip_Placement.jpg

 • Sett inn batteriene i henhold til ID Lock sin bruksanvisning.

 

 • Åpne menyen i Futurehome appen og gå til Innstillinger og så Setup og velg rommet du ønsker å legge til enheten i.

ID-lock_Mockup_inc_1_NO.png

 • Trykk + knappen  og Ny enhet for å starte paring på Smarthub. Du har nå 2 minutter på deg til å inkludere enheten.

ID-lock_Mockup_inc_2_NO.png

 • Med døren åpen, trykk og hold låseknappen på innsiden i minst 5 sekunder. Låsen vil avgi frekventerte pip frem til kodepanelet lyser opp på utsiden.

Support_articles_media_IDLock_include_1_opt.png

 • Trykk deretter på siffer "8" på kodepanelet, låsen settes nå i inkluderingsmodus. Selve inkluderingen kan ta opp mot 30 sekunder.

Support_articles_media_IDLock_include_2_opt.png

 • Appen vil nå vise at inkludering var vellykket.

ID-lcok_inc_3_NO.png

 • Gi dørlåsen et navn feks “Inngangsdør”
 • Velg funksjonalitet Dør dersom det er en dør låsen er montert på
 • Trykk deretter Lagre

 

Vekk opp låsen

For å få låsen til å rapportere sin status til Smarthub og for å få opp alle knappene under Rom samt sikkerhets widget må låsen vekkes. Dette gjøres ved å holde inne "trekantreilen" i ca 3 sekund.

id-lock_trekantreile.png

 

Sletting/Ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette ID Lock fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på Oppsett
 2. Finn og velg din enhet
 3. Naviger til bunnen og velg Slett
 4. Godkjenn Slett enhet
 5. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus; trykk og hold på knappen på innsiden i 5 sekund, trykk så 8 på ytterpanel. Låsen er nå slettet fra smarthub.

 

Begynn forfra igjen for å legge den til.

 

Modul reset (Fabrikkgjenoppretting)

Reset av modul kan medføre at servicekode og RFID-kort nullstilles

 1. Trykk og hold på knappen inne i ca 5 sekund (må gjøres i ulåst posisjon).
 2. Tast «0» på utside panelet og modulen resettes til fabrikkinnstilling.

 

Administrering av kode og trådløse nøkler (RFID)

Futurehome støtter foreløpig ikke endring av kode eller administrering av nøkkelbrikker fra Futurehome appen. Dette kommer på et senere tidspunkt. For å legge til brikker eller endre koder må dette gjøres fysisk på låsen i henhold til IDLock sin brukermanual:

REGISTRERING AV MASTERKODE

Viktigt: [1234] er standard masterkode, må endres.

 1. Trykk [P] - ( A )
 2. Tast [masterkode]
 3. Tast [#]
 4. Tast [ny kode] (4 til 16 siffer)
 5. Tast [#]
 6. Bekreft [ny

 

REGISTRERING AV NY SERVICEKODE

Dette gjøres fra utsiden, døren skal være låst.

 1. Berør (aktiver) utsidepanel.
 2. Tast [*]
 3. Tast [masterkode]
 4. Tast [*]
 5. Tast [2]
 6. Tast [*]
 7. Tast inn [servicekode] (4-16 siffer)
 8. Tast [*]

 

Blå diode blinker for godkjent

REGISTRERING AV RFID-KORT

 1. Trykk [CF] – ( A ) Fig-04
 2. Tast din [masterkode] (4 til 16 siffer)
 3. Tast [#]
 4. Hold RFID-kort foran kortlesersymbolet på det utvendige panelet.
 5. [Godkjent] lyd høres. LED-diode blinker blått.
 6. Innen 5 sek holder du neste RFID– kort foran kortlesersymbolet på det utvendige panel.

 

Dersom man legger inn nye RFID kort vil de gamle kortene slettes, dette er en sikkerhetsfunksjon for å kunne fjerne tapte nøkkelkort. Dersom man skal registrere et nytt kort må alle læres inn på nytt.

Nettbutikk:  ID-Lock Sølv, ID-Lock Sort, ID-Lock Hvit og ID-Lock Z-Wave modul

 

ID Lock 101 brukermanual

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse