Sensative - Strips - 1101011 - Dør eller vindussensor, for skjult montasje

Innlæring første gang

Igangsett innlæring i det rommet sensoren skal stå.

Advarsel: Lim aldri fast Strips før den er innlært og testet i den posisjonen den faktisk skal stå.

Denne guiden er en veiledning for innlæring, sletting og resetting samt montering av Sensative Strips.

Sesative_strip_opt.png

 

 

 • Legg Sensative Strips sensoren på et flatt underlag, la magnetene og teipen være på.

 

 • Åpne menyen i Futurehome appen og gå til Oppsett, så Enheter & Rom og velg rommet du ønsker å legge til enheten i.

 sensative_strip_inc_1_NO.png

 • Trykk + knappen  og Ny enhet for å starte paring på Smarthub. Du har nå 2 minutter på deg til å inkludere enheten.

sensative_strip_inc_2_NO.png

 • Ta så av magnetene fra sensoren ved å rive av plastikken.

Sensative_magnets_off_opt.png

 • Appen vil nå vise at inkludering var vellykket.

sensative_strip_inc_3_NO.png

 • Gi magnetkontakten ditt et navn feks “Vindu Loftstue”
 • Angi funksjonalitet for sensoren, Dør, Vindu, Garasjeport eller Annet
 • Trykk deretter Lagre

 

Sletting/eksklusjon

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette enheten fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 • Finn frem den runde magneten
 • Gå inn på Setup Gå så inn på Enheter og velg din enhet, dersom du har mange enheter kan du søke etter den. Naviger til bunnen og velg Slett.
 • Godkjenn Slett enhet Smarthub er nå i ekskluderingsmodus.
 • Plassser den runde magneten på den avrundede siden av Sensative strips 3 ganger, et grønt LED lys ved Sensative logoen vil lys for hver gang magneten legges inntil.
 • Aappen vil indikere når sletting er gjennomført.

 

Reset

Noen ganger ønsker man å fabrikk resette en enhet:

 • Finn frem den runde magneten
 • Plaser den runde magneten på den avrundede siden av Sensative strips 3 ganger innenfor 10 sekunder, la magneten bli liggende på strips i ca 10 sekunder når du plaserer den siste gang. Et langt blink fra LED lys ved Sansative logo vil syns
 • Appen vil indikere når sletting er gjennomført.

 

Manuell inkludering

 • Finn frem den runde magneten
 • Trykk legg til ny enhet i Futurehome appen
 • Plaser den runde magneten på den avrundede siden av Sensative strips 3 ganger, et grønt LED lys ved Sensative logoen vil lys for hver gang magneten legges inntil.
 • Appen vil indikere når innlæring er gjennomført.

 

Montering

 • Plasseres Strips i dørens eller vinduets karm så langt dette lar seg gjøre.
  Magneten bør plasseres på den bevegelige delen (Selve døren eller vinduet) så langt det lar seg gjøre.

Vinduer_og_D_rer.png

 • Den kvadratiske flate magneten bør plasseres mot hverandre i linje med den kvadratiske delen av Strips.
 • Optimal avstand mellom Strips og magneten er mindre enn 15mm
 • Strips leveres med en liten test lime flate og beskyttes med en liten papir flik. Riv denne av og plasser strips i ønsket posisjon for test.
 • Når funskjonen er testet og alt ser ut til å fungere skikkelig, Futurehome appen viser åpen/lukket tilstand. Først da kan du merke av posisjonen og feste Stips skikkelig med hele limeflaten.
 • Limet på baksiden av Stips er meget sterk, den bør bare brukes når endelig posisjon er satt, dersom den limes fast og man deretter prøver å flytte den vil Strips kunne bli ødelagt. Dersom du absolutt må flytte Strips anbefales det å bruke tanntråd eller lignende for å sakte fjerne Strips fra underlaget. Limet kan bare limes en gang, så dersom dette gjøres må ny lim påføres.

 

Magnet_posisjon_2.pngMagnet_posisjon.png

 

Liten avstand :

For best resultat bør magneten plasseres minst 10 mm fra kanten av Strips.

Større avstander:

For best resultat på større avstander bør magneten monteres slik at den overgår kansten på strips med 6 mm.

Utenpåliggende:
For utenpåliggende montering på vinduer og dører er det best å plassere magneten side om side. Magneten bør fortsatt stikke ca 6 mm ut fra Strips.

Nettbutikk: Sensative Strips Dør- og Vindussensor

 

Se mer informasjon på Sensative sine nettsider.

 

Sensative Strips brukermanual:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse