Hvordan sletter jeg en Z-Wave enhet?

En Z-Wave enhet som er paret med Smarthub må fjernes på riktig måte for å sørge for at enheten slettes fra Smarthub og for at enheten nullstilles og gjøres klar for å legges inn på nytt.

Vanlig sletting (eksklusjon)

Metoden for å fjerne en enhet er stort sett lik som for å legge den til.

  1. Naviger til enheten under setup, trykk på slett.
  2. Du vil så få en advarsel om at enheten slettes. 
  3. Smarthub settes nå i ekskluderingsmodus, aktiver ekskludering på enheten slik som anvist i enhetens bruksanvisning.
  4. Appen vil i et kort øyeblikk vise at ekskludering og sletting er vellykket før den går tilbake til Setup.

Delete_device_2.png

Tvangs-sletting

Noen ganger vil man havne i en situasjon hvor en Z-Wave enhet ikke kan slettes eller at man ikke får fjernet paring ved ekskludering av den. Dette skyldes at enheten ikke er skikkelig inkludert og blir hengende igjen i systemet. Dersom dette skjer må enheten tvangsslettes, dette gjøres ved å velge "tvungen sletting"
Force_delete_device.png

Dersom systemet får kontakt med enheten vil det ikke være mulig å benytte tvungen sletting da må vanlig ekskludering benyttes.
Dersom systemet får kontakt vil du få en slik skjerm:
Force_delete_device_failed.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse