Multireg - TF016 - Z-Wave termostat 3600W 16A - Termostat for elektrisk eller vannbåren varme

Installasjon

Multireg_thermostat_mockup_NO.png

 

Termostaten skal installeres av autorisert installatør. Spenningen til termostaten MÅ TIL ENHVER TID være frakoblet under installering.

Når termostaten er koblet opp i henhold til produsentens brukermanual kan termostaten inkluderes i Futurehome Smarthub. 

 

Termostatens meny

Termostatens meny gjøres tilgjengelig ved å holde den midtre (bekreft) knappen inne i 10 sekunder. Det vises OFF i displayet. Du er nå i termostatens meny, For å bla opp og ned i menyen bruk venstre og høyre knapp. Undermenyer velges ved å trykke den midtre (bekreft) knappen. Bekreft alltid dine innstillinger ved . holde den midtre (bekreft) knappen i 2 sekunder.

 

OFF  Skrur termostaten av
A

F: Floor sensor (gulvfler)

A: Air sensor (romføler)

AF: Air+Floor sensor (rom + gulvføler)

A2: External sensor (ekstern føler)

P: Power regulator (effektregulator)

FP: Floor sensor + Power regulator

Sen

Velg riktig Ohm-verdi for din føler

NTC type (10, 12, 15, 33 or 47kΩ).

Standard 10kΩ

CAL  Kalibrering av displaytemperatur
br1 Brightness (lysstyrke) i display
Con Aktivering av inclusion/exclusion
diF Hysterese
ALo Minimumstemperatur romføler
AHI Maksimumstemperatur romføler
Flo Minimumstemperatur gulvføler
FHI Maksimumstemperatur gulvføler
ESC Escape – gå ut av programmering

 

Innlæring

 • Åpne menyen i Futurehome appen og gå til Oppsett og så velg rommet du ønsker å legge til enheten i.

Multireg_Mockup_inc_1_NO.png

 • Trykk + knappen  og Ny enhet for å starte paring på Smarthub. Du har nå 2 minutter på deg til å inkludere enheten.

Multireg_Mockup_inc_2_NO.png

 

 • Klargjør termostaten som følger:
 • Trykk den midterste knappen (confirm) i 10 Sek
 • Termostaten viser “OFF”

Multireg_mockup_01_NO.png

 • Trykk deretter på høyre/ned knapp 4 ganger til displayet viser “Con”

Multireg_mockup_con_NO.png

 • I Futurehome app: Trykk +Enhet for å starte paring på Smarthub. Du har nå 2 minutter på deg til å inkludere enheten. 
 • På termostaten: Hold den midterste knappen inne i ca 2 sekunder.
 • En sirkel begynner å spinne rundt på displayet, termostaten er nå i inkluderings modus, du kan slippe knappen.

Multireg_mockup_con2_NO.png

 • Både app og termostaten skal nå vise at inkludering var vellykket.
 • Display i termostat vil vise Inc
 • App vil vise “Suksess”

Multireg_mockup_inc_NO.png

Multireg_Mockup_inc_3_NO.png

 

Gi termostaten ditt et navn feks “varmekabler” 

 1. Angi hvilket rom termostaten styrer varmen i.
 2. Trykk deretter Lagre

 

Sletting/Ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette termostaten fra din Smarthub må du gjøre følgende:

 1. Klargjør termostaten, som vist ovenfor under innlæring.
 2. Gå inn på Oppsett
 3. Finn og velg din enhet 
 4. Naviger til bunnen og velg Slett
 5. Godkjenn Slett enhet
 6. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus
 7. Hold den midterste knappen inne i ca 2 sekunder
 8. En sirkel begynner å spinne rundt på displayet, termostaten er nå i inkluderings modus, du kan slippe knappen. 
 9. Multireg_mockup_con2_NO.png
 10. Display i termostat vil vise EcL
 11. App vil vise “Suksess”
 12. Multireg_mockup_EcL_NO.png

 

Fabrikkinstilling - RES

Ved å trykke på den midtre (bekreft) og den høyre knappen (ned) i 20 sekunder vil termostaten resettes til fabrikkinnstilling.

NB! Bruk denne fremgangsmåten bare når Smarthub mangler eller enheten må nullstilles for å læres inn i et annet nettverk eller dersom den ikke lar seg inkludere.

 

CO/ECO

Termostaten har 2 hovedprogrammer. CO (comfort) og ECO (economy). Ved å trykke på den midtre (bekreft) knappen i 2 sekunder skifter du mellom disse to. Normalt har du to forskjellige temperaturer for disse.

 • CO: Normal romtemperatur, for eksempel 22 ºC
 • ECO: Brukes i rom som sjelden er i bruk eller hvis du er fraværende. ECO kan også aktiveres via pilotleder bak på termostaten.

 

Det anbefales ikke å bruke denne innebyggede funksjonen for senking av temperatur, dette gjøres helle med bruk av moduser, snarveier eller tidsinnstillinger i Futurehome appen.

 

Temperatur rapportering og følervalg

Multireg termostat rapporterer kun faktisk temperatur til Futurehome Smarthub dersom Gulvvføler (F) eller ekstern rom føler (A2) benyttes som føler. Dersom den er innstillt til AF eller A vil den kun rapportere ønsket temperatur som rom temperatur. Denne endringen tredde i kraft ca mai 2016. Denne endringen skyldes at intern temperatur sensor blir påvirket av opheting av selve termostaten eller trekk i det elektriske røropplegget.

Nettbutikk: Multireg® Z-Wave termostat

 

Se Multireg brukermanual og forklaring på temperatur regulering under for mer informasjon:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse