FSR14-2x - Bryteraktuator - Eltako

Adressering av aktuatorer på bussen

 1. Sett øverste velger på FAM14 i pos 1 - led blinker
 2. Sett velgeren den nederste velgeren på FSR14 i 1..2 og velgeren i mellom i LRN - led blinker 2-6 sekund frem til FAM14 har adressert den, FAM14 bekreftet med grønn signal på lysdiode, og aktuatoren slutter å blinke. Aktuatoren er addresert
 3. For å fortsette med innlæring sett øverste velger på FAM14 i pos 2.

 

Forklaring av nederste velger

Den nederste velgeren på FSR14 brukes til å bestemme hvilket relêe som skal læres inn under innlæringen. En kan velge at begge utgangene aktiveres på samme adresse, foreksempel ved 2-p brudd. Eller at de brukes som to uavhengige 1-p brudd.

Dermed:

1..2: 2-p brudd

1: første kanal 1-p

2: andre kanal 1-p

 

Innlæring av bryter

 1. Velg kanal på nederste velger (1, 2, eller 1..2)
 2. Øverste velger settes i pos 0
 3. Velger i mellom settes i LRN - LED blinker
 4. Trykk bryter du ønsker å lære inn - LED slukker

 

Innlæring av app

 1. Velg kanal på nederste velger (1, 2, eller 1..2)
 2. Øverste velger settes i pos 0
 3. Velger i mellom settes i LRN - LED blinker
 4. Naviger i app og legg til FSR14 aktuator - LED slukker
 5. Sett velger i mellom og nederst i auto - bekreftelse av innlæring mottas i app.

 

Slett innlæring

 1. Sett velgeren i mellom til All
 2. I løpet av de neste 10 sekundene, vri den øverste velgeren til venstre stopp 3 ganger - LED lyser konstant i 5 sekund og slukker.
 3. Aktuatoren er klar for å addresseres inn på bussen på nytt.

 

Slett aktuatorer fra bussen

 1. Sett velgeren i mellom til All - led blinker
 2. I løpet av de neste 10 sekundene, vri den øverste velgeren til venstre stopp 6 ganger - LED lyser konstant i 5 sekund og slukker.
 3. Aktuatoren er klar for å addresseres inn på bussen på nytt.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse