FUD14 - Universal dimmer aktuator - Eltako

Adressering av aktuatorer på bussen

 1. Sett øverste velger på FAM14 i pos 1 - led blinker
 2. Sett velgeren på FUD14 i LRN - led blinker 2-6 sekund frem til FAM14 har adressert den, FAM14 bekreftet med grønn signal på lysdiode, og aktuatoren slutter å blinke. Aktuatoren er addresert
 3. For å fortsette med innlæring sett øverste velger på FAM14 i pos 2.

 

Innlæring av bryter

 1. Sett øverste velger i LC2
 2. Sett velger i mellom i LRN - led blinker
 3. Trykk bryter du ønsker å lære inn - LED slukker

 

Innlæring av app

 1. Sett øverste velger i PCT
 2. Sett velger i mellom i LRN - led blinker
 3. Naviger i app og legg til FUD14 aktuator - LED slukker
 4. Ta velgeren i mellom til ønsker sted mellom min/max
 5. Sett øverste velger i auto

 

Slett innlæring

 1. Sett velgeren i mellom til CLR - led blinker
 2. I løpet av de neste 10 sekundene, vri den øverste velgeren til venstre stopp 3 ganger - LED lyser konstant i 5 sekund og slukker.
 3. Aktuatoren er klar for å addresseres inn på bussen på nytt.

 

Slett aktuatorer fra bussen

 1. Sett velgeren i mellom til CLR - led blinker
 2. I løpet av de neste 10 sekundene, vri den øverste velgeren til venstre stopp 6 ganger - LED lyser konstant i 5 sekund og slukker.
 3. Aktuatoren er klar for å addresseres inn på bussen på nytt.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse