FSG71 - 1-10 dimmer aktuator - Eltako

Slå på bekreftelse signal

 1. Sett den mellomste velgeren i CLR. (LED blinker)
 2. I løpet av 10 sekunder skal den nederste velgeren skrus mot venstre til stop frem og tilbake 3 ganger. (LED slukker, grønn lysdiode lyser opp i 2 sekund)

 

Innlæring av trådløs bryter

 1. Sett den øverste velgeren i 5
 2. Sett den mellomste velgeren i LRN. (LED blinker).
 3. Trykk på bryteren som skal læres inn. (LED slukker)
 4. Vri øvereste velger bort fra LRN
 5. Velg lyskilder/trafo med den nederste velgeren

 

Lær inn Future Home app

 1. Sett den nederste velgeren i X
 2. Sett den øverste velgeren i LRN. (LED blinker)
 3. Velg Sted fra menyen, gå inn på Setup og velg rommet sensoren skal plasseres i.
 4. Velg Ny enhet, Smarthub går nå inn i automatisk innlærings modus.
 5. Trykk på EnOcean Enhet og velg FUD61 fra listen.
 6. Futurehome Smarthub vil deretter sende ut et signal til aktuator. (LED slukker)
 7. Vri øverste velger bort fra LRN. (bekreftelse i app etter ca 5sekund)
 8. Velg max-min nivå
 9. App responderer med Suksess!, innlæringsprosessen er ferdig.
 10. Gi aktuator et navn feks “Taklampe”
 11. Trykk deretter Lagre

 

Reset til fabrikkinnstillinger

 1. Sett den øverste velgeren i CLR; den røde LEDen begynner å blinke.
 2. I løpet av 10 sekunder skal den øverste velgeren skrus mot høyre til stop frem og tilbake 3 ganger. (LED slukker)
 3. Aktuatoren er resatt til fabrikkinstillinger.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse